Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

SOLUNUM KALKANI. BROYLERLERDE KARŞILAŞTIRMALI ETKİ ÇALIŞMALARI J. VANMARCKE. Üç adet denemede konvansiyonel broylerlerde Avinew aktivitesi diğer ticari canlı Newcastle hastalığı aşılarıyla karşılaştırılmıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

SOLUNUM KALKANI

BROYLERLERDE KARŞILAŞTIRMALI ETKİ ÇALIŞMALARI

J. VANMARCKE


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

Üç adet denemede konvansiyonel broylerlerde Avinew aktivitesi diğer ticari canlı Newcastle hastalığı aşılarıyla karşılaştırılmıştır.

İlk deneme altı aşının 3 farklı NDV- antijeniyle Hemaaglutinasyon İnhibisyon testi kullanılarak serolojik yoklamasını içine almaktadır.

Farklı NDV-antijenleri kullanıldığında büyük bir fark gözlenmemiştir.

Genel olarak Hİ-titreleri, broylerlerde canlı ND-aşılarına karşı oluşan klasik serolojik yanıta uygun olarak, bütün test edilen aşılar için azdan orta düzeye değişen seviyelerde kalmıştır.

Ancak, Avinew ile aşılanan guruplar diğer guruplardan daha erken bir serodeğişim göstermişlerdir.

İkinci deneme Avinew veya diğer iki canlı viserotropik ND-aşısıyla aşılanan ticari broylerlerde erken ve geç dönemde vvND ile challenge enfeksiyonunu içermektedir.

Düşük Hİ-titrelerine rağmen Avinew test edilen diğer iki viserotropik ND aşısısına kıyasla vvND chllenge’ında daha üstün bir koruma göstermiştir.

Üçüncü deneme Avinew’un minimum enfeksiyöz titresi(10EID) ve diğer 3 Newcastle Hastalığı aşısıyla aşılanmış konvansyonel broylerlerin erken ve geç dönemde vvND ile challenge’ını içermektedir.


Deneme 1
DENEME 1 aktivitesi diğer ticari canlı Newcastle hastalığı aşılarıyla karşılaştırılmıştır.

 • NDV’ye karşı yüksek düzeyde maternal antikorlara sahipkonvansiyonel broylerlerin 6 gurubu 1. ve 15. günlerde sırasıyla sprey ve içme suyu ile aşılanmıştır.

 • Newcastle hastalığı üzerine serolojik test için serum örnekleri 1, 15, 29 ve 50. günlerde alınmıştır.

 • Örnekler 3 farklı antijen kullanılarak Hemaagglutinasyon İnhibisyon antikorları yönünden analiz edilmiştir: La Sota, VG/GA ve Ulster 2C.


G zlemler
GÖZLEMLER aktivitesi diğer ticari canlı Newcastle hastalığı aşılarıyla karşılaştırılmıştır.

 • 1 ve 15. Gündekiantikorlar maternalolarakelde edilmiştir.

  29 .günden sonra ilerleyen zamanla elde edilen antikor titreleri

  aşılamaların kendi bireysel sonuçlarıdır.

 • Tüm vakalarda Hİ-titreleri az ila orta düzeyde kalmıştır. 

  Bu düşük titrelerin bir açıklaması ikinci aşılamanın henüz aktif

  serodeğişimi indirgeyebilecek maternal antikorların bulunduğubiryaşta uygulanması olabilir.

  Saha tecrübeleri daha önce göstermiştir ki bazı aşılar yüksek titrelere ulaşabilir. Bu uygulama yoluna (oral uygulama, ince sprey) bağlı olabilir.


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

 • Avinew aşılamadan iki hafta sonra hızlı bir serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.

 • Farklı ND antijenleri kullanıldığında Hİ-titrelerinde fark görülmemiştir, en azından titre düzeyleri (2 – 3,5 log 2) konvansiyonel broylerelrde

  ulaşmıştır.

  1 ve 15. günlerde elde edilen maternal antikor titrelerinde görüldüğü gibi, titre düzeyleri 6 log 2 ve daha fazlası seviyelerde olduğunda Hİtestlerinde spesifik ND antijeni kullanmanın etkisi daha belirgindir.


Deneme 1 tablo 1 h serolojisi log 2 titreleri a lama 1 g n sprey 15 g n i me suyu
DENEME 1 –TABLO 1 - serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.Hİ-serolojisi(log 2 – titreleri )Aşılama : 1. gün sprey15. gün içme suyu

Tablo1 : Serolojik Tarama

3 farklı ND antijeniyle elde edilen ortalama titreler


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

Tablo 2 : 2 farklı ND antijeniyle elde edilen HI-titreleri serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.


Deneme 2
DENEME 2 serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.

 • 3 grup 80 broyler civciv 1 ve 19. Günlerde Avinew ve diğer 2 viserotropik ND aşısıyla aşılanmıştır.

 • Avinew minimim garanti titresinde uygulanmıştır(5,5 log 10 dozunda)

 • Aşılanmamış civcivlerden 4. Bir grup kontrol gurubu olarak tutulmuştur.

 • 15. Günde her guruptan 30 kanatlı vvND HERTS-suşuyla challenge için diğerlerinden ayrılmıştır: her gurubun yarısı İM enjeksyon, diğer yarısı okulo-nasal yolla.

 • Her guruptan kalan 20 kanatlı 32. günlerde aynı yollarla challenge edilmişlerdir.


G zlemler1
GÖZLEMLER serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.

 • 15. günde gerçekleştirilen erken challenge’ta koruma, vvND suşu ile bireysel challenge olgularında hemen hemen mükemmel koruma demek olan %80 ila %100 arasında değişmektedir.

  Bu koruma aşılar tarafından sağlanan lokal korumaya ve aşılanmamış kontrol guruplarında aynı koruma düzeyleri gözlemlendiğinden rezidüel maternal pasif korumaya bağlanabilir.

 • 32. günde gerçekleştirilen geç challenge’ta aşılanmış guruplardaki hayatta kalma oranı %40 ila %90 arasında değişmektedir. Kontrol gurupları challange yoluna(bulaşma) bağlı olarak %10 ila %20 hayatta kalma göstermiştir.

  Challenge sırasında HI antikor titreleri 1.denemeden elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak düşük bulunmuştur.(2,2 ila 3,1 log 2 arasıda değişmekte).


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

Bu düşük titrelere rağmen serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.Avinew gurubundaki hayatta kalma oranı %90’dır.Bu da göstermektedir ki Newcastle Hastalığı olgularında koruma her zaman sadece humoral HI antikorlarına bağlı değildir. Aynı zamanda elde edilen, klasik serolojik testlerle saptanamayan lokal immuniteye de güvenmemiz gerekir.

Avinew gurubu diğer 2 canlı viserotropic ND aşısına kıyasla, kesinlikle daha üstün bir koruma düzeyi göstermiştir.

Sonuçlar tablo 3’te sunulmuştur.

Sonunda, kalan kanatlılarda 58. günde chellenge edilmişlerdir. Avinew gurubunda hayatta kalma oranı % 50’ye düşerek, her geç challenge için ekstra boosterin yararlı olacağını doğrulamaktadır.


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

. serodeğişim göstermiştir. Diğer aşılar için serodeğişim daha yavaştır.

DENEME 2TABLO 3 -32. Gün geç challangeAşılama : 1. gün göze damlatma 15. gün oral yol


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

Newcastle Hastalığına karşı yüksek düzeyde maternal antikorlara sahip 4 guruptan 50 broyler 1. ve 17. günlerde sırasıyla sprey ve içme suyu ile aşılanmıştır.

Avinew diğer 2 viserotropik aşıyla ve Hitchner B1 ile klonlanmış Lasota aşılarını birleştiren klasik bir programla kıyaslanmıştır. Avinew kendi minimum aktif dozunda(5,5 EID 50 titrede) diğerleri ticari yeter dozlarında uygulanmıştır.

5. bir gurup aşılanmamış civcivler kontrol gurubu olarak tutulmuştur.

22., 36. ve 50. günlerde her guruptan 10 kanatlı vvND-Herts suşuyla İM challenge için ayrılmıştır.

DENEME 3


G zlemler2
GÖZLEMLER antikorlara sahip 4 guruptan 50 broyler 1. ve 17. günlerde sırasıyla sprey ve içme suyu ile aşılanmıştır.

 • Son aşılamadan 5 gün sonra gerçekleştirilen erken challenge’ta, aşılanmış 4 guruptaki korunma oranıları kıyaslanabilir fakat tam değildir. Bazı rezidüel antikorlara rağmen(HI – 3,8 log 2) aşılanmamış guruplarda hiç koruma yoktur.

 • 36. ve 50. günlerdeki her iki geç challenge’ta Avinew gurubundaki koruma tamdır.

  Diğer aşılanmış guruplardaki korunma oranı bireysel şiddetli challenge olgularında makbul sayılabilecek %60 ila %90 arasında değişmektedir.

  Ancak tam korunma sadece, kendi minimum öneri dozunda (105.5 EID50 her doz için) kullanılan Avinew ile sağlanmıştır.

  Sonuçlar tablo 4’te sunulmuştur.


Broylerlerde kar ila tirmali etk ali malari j vanmarcke

DENEME antikorlara sahip 4 guruptan 50 broyler 1. ve 17. günlerde sırasıyla sprey ve içme suyu ile aşılanmıştır.3TABLO 4 -HERTS 33/56 suşuyla challenge sonrası koruma yüzdesiAşılama 1. gün sprey17. gün içme suyu


ad