Er m vek szab lyoz sa c t rgy el ad sa
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

Tantárgy kód: BMEGEENAEK5 (energetikus BSc képzés) Óraszám: 3+1+0 f Kredit: 4. Erőművek Szabályozása c. tárgy előadása. Előadó : Czinder Jenő (D.212., czinder @ energia.bme.hu ) BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Erőművek Szabályozása. Követelmények félévközben:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hannah-long


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Er m vek szab lyoz sa c t rgy el ad sa

Tantárgy kód: BMEGEENAEK5 (energetikus BSc képzés)

Óraszám: 3+1+0 f

Kredit: 4

Erőművek Szabályozásac. tárgy előadása

Előadó:

Czinder Jenő (D.212., czinder@energia.bme.hu)

BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék


Er m vek szab lyoz sa
Erőművek Szabályozása

Követelmények félévközben:

 • Órák látogatása a TVSz szerint

 • 3 darab zárthelyi megírása a 4.-8.-13. héten, a sikerességhez egyenként min. 40% elérése szükséges.

 • Az egyes sikeres zh-k súlya a félévi jegy kialakításában rendre: 25-25-50%.

 • Az eredményes félévi jegy kialakításához a sikertelen zh-kat egyenként pótolni kell.

 • Pótlási lehetőség a TVSz szerint.


Er m vek szab lyoz sa1
Erőművek Szabályozása

ZH időpontok 2014. tavaszi félévben:

Terem: D.226.


Er m vek szab lyoz sa2
Erőművek Szabályozása

 • A félévi jegy kialakításának ponthatárai:

 • Jegyzet:Czinder Jenő: Erőművek szabályozása. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2000. Azonosító szám: 45058

 • Ajánlott: Czinder Jenő: Folyamatszabályozás. Budapest 2002. (ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/)


Er m vek szab lyoz sa3
Erőművek Szabályozása

Melléklet az 1/2013. (I. 30.) sz. dékáni utasításhoz

A tanulmányi követelmények teljesítése során tiltott eszközöket használó hallgatók szankcionálása

(csak a tantárgyra vonatkozó részek)

---------------------------------------------------------------

Az a hallgató, aki

 • a félévközi írásbeli számonkéréseken a tárgykövetelményekben megenge-dett, ill. a számonkérés felelős oktatója által felsoroltakon kívül bármely más segédeszközt (könyv, jegyzet stb.) igénybe vesz és/vagy más hallgató bármilyen segítségét – kivéve az engedélyezett eszköz kölcsönzését – kéri és/vagy azt elfogadja, a félév során a fenti tettét követő számon-kérésekből kizárja magát, az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; félévközi jeggyel záruló tárgy esetén végleges eredménye: elégtelen(1), vizsgajeggyel záruló tárgy esetén: Megtagadva.

 • az írásbeli számonkérés eredményhirdetése során a kézhez kapott kijavított és értékelt dolgozaton, ill. feladaton utólag változtat vagy változtatni próbál,

  • a félév során a fenti tettét követő számonkérésekből kizárja magát, az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; félévközi jeggyel záruló tárgy esetén végleges eredménye: elégtelen(1), vizsgajeggyel záruló tárgy esetén: Megtagadva.

1 er m automatiz l si ismeretek1
1. Erőmű automatizálási ismeretek

Az „ember” kikerült a közvetlen irányításból


1 er m automatiz l si ismeretek2

 • 1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

1. Erőmű automatizálási ismeretek

 • a.) Információ szerzés

Érzékelés, jelátalakítás (távadók)

Elő-feldolgozás

Jel-elosztás

 • b.) Szabályozások (zárt láncú irányítás)

Értéktartó és követő szabályozások

c.) Vezérlés, védelem (nyitott láncú irányítás)

Állapotváltoztatás adott cél elérésére

Veszélyes üzemállapotok elhárítása

A védelem: megvéd az operátor tévedéseitől is,

működése irreverzibilis.

Védelmek


1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

d.) Információk kiadása, akció (vezénylő)

 • Folyamat állapotának kijelzése, mutatása mennyiségi és minőségi megfigyelésre

 • Jelzések: folyamatban és/vagy az irányító berendezésben kialakuló vagy már fellépett zavarok (nyugtázandó események)

 • Vezénylő: „ember-gép” kommunikáció helye

e.) Statikus optimalizálás

Optimális üzemmódok kialakítása: max. hatásfok, maximális teljesítmény, min. költség stb.

f.) Hosszúidejű archiválás

Nagytömegű adattárolás későbbi off-line feldolgozásra, pl. protokoll1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai2
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

A folyamatirányító rendszer funkcionális felépítése

M. Kurth: „Automatisierung in der Energietechnik“(Univ. Stuttgart ) c. anyag alapján


1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai3
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

Határolások helye a védelmi koncepcióban

Modern Instr. and Controlfor NPP,

IAEA 1999. c. könyv alapján


1 er m automatiz l si ismeretek3

 • 1.3. Az erőművi technológiai folyamat struktúrája

1. Erőmű automatizálási ismeretek


Er m vek szab lyoz sa c t rgy el ad sa

 • 1.3. Az erőművi technológiai folyamat struktúrája

Az ún. automatizálási „háromszög”

modellje


1 er m automatiz l si ismeretek4
1. Erőmű automatizálási ismeretek

 • Jellemzői:

 • egyedi készülékek, analóg eszközök, fix-huzalozású tudás

 • párhuzamos információ-átvitel és feldolgozás

 • egyedi kábelezés

 • növekvő költségek

 • korlátozott függvényrealizálás

 • ember-gép kapcsolat alacsony szintje

Egyedi

irányítási

feladat


1 er m automatiz l si ismeretek5
1. Erőmű automatizálási ismeretek

 • Centrális

1.4. Automatizálási struktúrák

 • Jellemzői:

 • hagyományos folyamatirányító számítógép, PRORAMOZHATÓ!

 • soros információfeldolgozás

 • egyedi kábelezés

 • bonyolult hardver és szoftver, nehezen áttekinthető

 • megbízhatósági gondok, költséges redundancia kell

 • speciális személyzet szükséges

 • adatgyűjtésre-feldolgozásra, naplózásra, zavaranalízisre; ember-gép kapcsolat javult

Egyedi

irányítási

feladat


1 4 automatiz l si strukt r k

 • Jellemzői:

 • ------------------------

  • hierarchikus felépítés, áttekinthető

  • strukturális megbízhatóság,

  • a rendelkezésre-állás és az elvárt intelligencia össz­hangja

  • ---------------------------

  • több számítógép, elosztott feldolgozás

  • busz-rendszer (adatátviteli sín): soros információátvitel

  • képernyős információ-megjelenítés és kezelés (akció)

  • ---------------------------

  • kisebb (kevésbé növekvő) automatizálási költség (funkciósűrűség, kábelezés, létesítési idő)

  • nagyobb megbízhatóság, a rendelkezésre-állás nő

  • fejlett irányítási eljárások, jobb folyamatrealizálás

  • ---------------------------

1.4. Automatizálási struktúrák

 • Hierarchikus decentrális

Néhány

irányítási

feladat


1 4 automatiz l si strukt r k egy p lda

 • CU:

 • PU/SU koordinálás

 • DT_ET hozzáférés

1.4. Automatizálási struktúrák; egy példa

 • SU:

 • Hosszúidejű arch.

 • Protokoll készítés

 • PU: fő-részfoly. aut.

 • rövididejű arch.

 • zavardokument.

 • din. feldolgozás

AP:

Funkciócsoport automatizálás (decentr. koord.)

 • FUM:

 • Egyedi vezérlés-szabályozás

 • jelfeldolgozás

 • ellenőrzés, elosztás

 • SIM:

 • analóg/bináris I/O

 • Hajtásvezérlés