slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. 1. Tropický pás. Poloha: mezi obratníky Raka a Kozoroha, téměř 40% plochy zemského povrchu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vzdělávací materiál

vytvořený v projektu OP VK

1 tropick p s
1. Tropický pás
 • Poloha: mezi obratníky Raka a Kozoroha, téměř 40% plochy zemského povrchu
 • Obecná charakteristika: vlivem oteplování vzduchu při zemi dochází k cirkulaci – teplý vzduch stoupá a pohybuje se od rovníku k obratníkům, mezi 25o a 35o severní i jižní z. š. klesá  důsledkem vznik stálé oblasti tlakových níží kolem rovníku a tlakových výší v oblasti obratníků (vnější tropy a subtropy) a stálé vzdušné proudění – pasáty
slide4
Pasáty:
 • severovýchodní od obratníku Raka (stáčení vlivem rotace vpravo)
 • jihovýchodní od obratníku Kozoroha (stáčení vlevo)

1. Proudění vzduchu v tropickém pásu

slide5
Klima: celoročně vysoké průměrné teploty (neklesají pod 18oC), vlivem pasátů vanoucím z východu rozdíly mezi západními, středními a východními oblastmi kontinentů - východní oblasti více srážek (vlhkost od oceánu), výjimkou saharská oblast (severovýchodní pasát z asijského vnitrozemí), centrální a západní sušší, spolu se vzdáleností od rovníku určují rozdělení na 3 základní typy tropického podnebí:
 • 1.1. Vlhké tropy: malé výkyvy teplot, vysoký a pravidelný objem srážek (1.000 – 3.000 mm/rok) s menším nárůstem v období rovnodenností (zenitální deště), typické tropické deštné lesy.
slide6
2. Vlhké tropy: Amazonský

prales

3. Střídavě vlhké tropy:

savana v oblasti západní

Afriky - Gambie

slide7
1.2. Střídavě vlhké tropy: období sucha a dešťů, způsobeno střídáním tlaku nad pevninou a nad oceánem - letní monzun (teplo z pevniny stoupá vzhůru - zahřívá rychleji než oceán, vzniká tlaková níže vtahující vlhký oceánský vzduch, který se zastavuje o pohoří – např. Indie) a zimní monzun (suchý vzduch z pevniny směřuje nad oceán, odkud se nasává vlhkost v podobě sněhových srážek – např. Japonsko). S klesající vlhkostí vznikají savany.

4. Monzunové deště přináší především do oblasti j. a jv. Asie obrovské množství srážek (až 10.000 mm ročně)

slide8
1.3. Pouště tropů a subtropů: především v centrálních a západních oblastech kontinentů, vysoké teploty s velkými rozdíly mezi dnem a nocí, nízký objem srážek (oblasti tlakových výší), nejteplejší místa na Zemi – výrazný pokles biodiverzity.

5. Sahara

slide9
Vegetace: teplota stálá – nepřetržité vegetační období, rozhoduje objem srážek a délka období sucha. 

Různé typy vegetace (v nízkých nadmořských výškách) – tropický deštný les v rovníkové oblasti vyžaduje stálou teplotu i vysoký objem srážek  s rostoucí vzdáleností od rovníku klesá objem srážek a zvyšují se teplotní výkyvy - následkem menší vzrůst vegetace, klesající pestrost druhů rostlin.

6. Tropický deštný les

slide10
Úkoly:
 • Práce s atlasem – vyhledat oblasti tropických deštných lesů, střídavých monzunových lesů, pouští a polopouští
 • Zopakovat s pomocí atlasu cirkulaci vzduchu v tropickém pásu – pasátové a monzunové proudění.

Terminologie (nová, opakování):

 • klima
 • cirkulace vzduchu
 • pasát
 • monzun
 • biodiverzita
 • zenitální deště
slide11
Zdroje:

Obr. 1:

Global tropical cyclone tracks-edit.jpg. [cit. 2013-13-01].

Dostupný jako Volné dílo na www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_tropical_cyclone_tracks-edit.jpg

Obr. 2:

Amazon Manaus forest.jpg. [cit. 2013-13-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 2.5 Generic na www.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAmazon_Manaus_forest.jpg

Obr. 3:

Kiang West savanna.jpg . [cit. 2013-13-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na www.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKiang_West_savanna.jpg

Obr. 4:

Monsoon flooding in the Vanni.jpg . [cit. 2013-13-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic na www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMonsoon_flooding_in_the_Vanni.jpg

Obr. 5:

Adrar sands.JPG . [cit. 2013-13-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic na www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAdrar_sands.JPG

Obr. 6:

Sunrise in tropical rainforest - Flickr - Lip Kee.jpg . [cit. 2013-13-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic na www.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASunrise_in_tropical_rainforest_-_Flickr_-_Lip_Kee.jpg

Ostatní informace byly vytvořeny z vlastních zdrojů.