Szansa dla banków
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Szansa dla banków Konferencja „Polskie regiony w Europie – szanse rozwoju” Warszawa, 6 kwietnia 2006 r. Struktura planu finansowego NSRO 2007-2013 (w mld euro). Źródła prywatne, wkład wspólnotowy programów z udziałem prywatnym. 72. 108.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

Szansa dla banków

Konferencja „Polskie regiony w Europie

– szanse rozwoju”

Warszawa, 6 kwietnia 2006 r.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

Struktura planu finansowego NSRO 2007-2013 (w mld euro)

Źródła prywatne, wkład wspólnotowy programów z udziałem prywatnym

72

108

 • Źródła prywatne wraz z wkładem wspólnotowym programów z udziałem prywatnym = 79 mld euro

 • Średnio w roku = 11.3 mld euro co odpowiada ok. 8% aktywów bankowych lub ok. 5% PKB

 • „Wirtualny” bank, który zagospodarowałby te pieniądze byłby 4-tym co do wielkości bankiem w Polsce; przy marży netto 1% - byłby 6-tym dochodowym bankiem w Polsce

Źródła prywatne

18%

Infrastruktura i środowisko

30%

Krajowy wkład publiczny

15%

Regionalne programy, rozwój Polski wschodniej

25%

Rozwój obszarów wiejskich, sektor rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

17%

67%

Konkurencyjna gospodarka

10%

18%

Inne

Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wstępny projekt, 14 lutego 2006 r.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

30,1

22,5

16,1

10,3

79,0

Atuty Banku

Struktura wkładu prywatnego wraz z wkładem wspólnotowym programów z udziałem prywatnym 2007-2013 (w mld EUR)

Komentarz

 • Project finance, finansowanie PPP, banki korporacyjne posiadające know how finansowania olbrzymich projektów infrastrukturalnych

 • Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, banki sieciowe, ogólnokrajowe, z oddziałami w większości miast w Polsce

 • Znajomość sektora rolnego i agrobiznesu sprawdzone umiejętności w dystrybucji państwowej dla tego sektora; sieciowe banki komercyjne i spółdzielcze „blisko klienta”

 • Banki komercyjne i spółdzielcze

Infrastruktura i środowisko

Regionalne programy, rozwój Polski wschodniej

Rozwój obszarów wiejskich, sektor rybołówstwa

Konkurencyjna gospodarka

SUMA

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

Przykład

Przykład dystrybucji pomocy państwowej za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych

 • ARiMR dystrybuuje pomoc państwową dla rolników i sektora agrobiznesu za pośrednictwem banków w formie dopłat do oprocentowania tzw. kredytów preferencyjnych

 • Obecnie łączny wolumen preferencyjnych kredytów inwestycyjnych wynosi ponad 2 mld euro (ekwiwalent kwoty w PLN) – kwota porównywalna ze średnioroczną wartością wkładu prywatnego wraz z wkładem wspólnotowym programów rozwoju obszarów wiejskich i sektora rybołówstwa w latach 2007 – 2013

 • Na wniosek banków, ARiMR przyznaje roczne limity dopłat, monitoruje „on-line” realizacje programu przy pomocy systemu IT zainstalowanego w ARiMR i w bankach oraz kontroluje okresowo zgodność udzielonych kredytów preferencyjnych z kryteriami zatwierdzonymi przez ARiMR

 • Bank sprawdza zgodność wniosku złożonego przez klienta z kryteriami ARiMR, ocenia zdolność kredytową, monitoruje realizację inwestycji i spłatę kredytu; ponosi również ryzyko niespłacenia kredytu przez klienta oraz ryzyko operacyjne niezgodności wniosku lub wykorzystania kredytu z kryteriami ARiMR

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

Projekt

Schemat dystrybucji pieniędzy wspólnotowych za pośrednictwem banków

 • Ministerstwo właściwe dla danego programu zatwierdza kryteria, które musi spełniać wniosek beneficjenta; beneficjent może korzystać z kredytu lub tylko z pośrednictwa banku w ocenie wniosku (jeśli dysponuje własnymi źródłami finansowania)

 • Ministerstwo dystrybuuje pieniądze wspólnotowe za pośrednictwem banków w formie dopłat do kapitału lub kosztów inwestycji

 • Na wniosek banku, ministerstwo przyznaje roczne limity dopłat, monitoruje „on-line” realizacje programu przy pomocy systemu IT zainstalowanego w ministerstwie i w banku oraz kontroluje okresowo zgodność udzielonych kredytów lub ocenionych wniosków z kryteriami zatwierdzonymi przez ministerstwo

 • Bank sprawdza zgodność wniosku złożonego przez klienta z kryteriami ministerstwa, ocenia zdolność kredytową, monitoruje realizację inwestycji i spłatę kredytu; ponosi również ryzyko niespłacenia kredytu przez klienta oraz ryzyko operacyjne niezgodności wniosku lub wykorzystania kredytu z kryteriami ministerstwa

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

BGŻ S.A. „blisko klienta” z doświadczeniem w dystrybucji pomocy państwowej dla sektora rolnego i agrobiznesu

Lider rynkowy w dystrybucji pomocy państwowej dla rolników – 50% dopłat do kredytów preferencyjnych ARiMR

Bank sieciowy z ponad 250 oddziałami w całej Polsce

Model działalności oparty na bliskości klienta

Blisko 2 mld portfel preferencyjnych kredytów inwestycyjnych

Ponad 300 mln udzielonych kredytów w ramach programu unijnego SAPARD

Rozwój finansowania rolnictwa i agrobiznesu jednym z celów strategicznych Banku

Ponad 200 mln udzielonych kredytów strukturalnych w ramach programu unijnego SPO ROL

Doświadczenie w zakresie obsługi bankowej rolników i agrobiznesu

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.


Szansa dla bank w konferencja polskie regiony w europie szanse rozwoju

Rabobank inwestorem strategicznym w BGŻ dystrybucji pomocy państwowej dla sektora rolnego i agrobiznesu

Największy bankinternetowy w Europie

Wartość aktywów: 475 mldEUR Zysk netto 2004: 1,5 mld EUR

Doświadczenie na rynku Unii Europejskiej

Jeden z 10 najbezpiecz-niejszych i najbardziej wiary-godnych banków na świecie; największy bank w Holandii

Model działalności oparty na bliskości klienta

Wiedza w zakresie tworzenia oferty dla rolnictwa i agrobiznesu

Tradycja spółdzielcza

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.