853 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4
hanley

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004«για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»

  2. Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1ο) • Θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, όσον αφορά την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης. • Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. • Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη: • Σε σχετικές διατάξεις για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρότερων κανόνων που θεσπίζονται για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. • Για τις απαιτήσεις της ευημερίας (καλής διαβίωσης) των ζώων, και • Για τις απαιτήσεις που αφορούν την ταυτοποίηση των ζώων και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης. • Εφαρμόζεται στα μη μεταποιημένα και στα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

  3. Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1ο - συνέχεια) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται : • Στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική οικιακή χρήση. • Στην οικιακή παρασκευή, τον χειρισμό ή την αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση. • Στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή. • Στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων που σφάζονται στο αγρόκτημα στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή ως νωπό κρέας,. • Στους κυνηγούς που προμηθεύουν μικρές ποσότητες άγριων θηραμάτων ή κρέατος άγριων θηραμάτων απευθείας στον τελικό καταναλωτήή σε τοπικά καταστήματα που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή.

  4. Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1ο - συνέχεια) α) Εκτός εάν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο. β) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο όταν ορίζεται, ή όταν οι εργασίες εκτελούνται με σκοπό την προμήθεια τροφίμων ζωικής προέλευσης σε άλλη εγκατάσταση, εκτός εάν: • οι εργασίες συνίσταται μόνον στην αποθήκευση ή την μεταφορά, οπότε ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις θερμοκρασίας του παραρτήματος ΙΙΙ, ή • τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης διατίθενται από την εγκατάσταση λιανικού εμπορίου μόνο σε άλλες εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η προμήθεια αυτή συνιστά περιθωριακή, τοπική, και περιορισμένη δραστηριότητα. γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικά μέτρα για την εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού σε εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου της επικρατείας τους στις οποίες δεν θα εφαρμόζονταν σύμφωνα με τις υποπαραγράφους α) και β)