op e dobro pravda i solidarnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST. OPĆE DOBRO. OPĆE DOBRO je »skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju da potpunije i lakše dođu do vlastitog savršenstva« (Gaudium et spes, br. 26). .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST' - hanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

OPĆE DOBRO

OPĆE DOBRO je »skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju da potpunije i lakše dođu do vlastitog savršenstva« (Gaudium et spes, br. 26).

 • odnosi se na sve izvanjske okolnosti koje omogućuju pojedincu da bolje živi, ali i da time ne šteti drugima, nego da im svima bude dobro
slide3

Izvanjske okolnosti koje omogućuju da pojedincu i zajednici bude dobro su npr.:

  • kvalitetno zdravstveno osiguranje,
  • pravedni krediti,
  • stabilna valuta,
  • dobra privreda,
  • poštivanje svih prava pojedinca
 • Njih je dužna osigurati vlast (grada, opčine, županije, države, međunarodne prave organizacije itd.)

OPĆE DOBRO

slide4

UVJERI ZA OSTVARENJE OPĆEG DOBRA

 • Da bi se ostvarilo opće dobro, vlast mora osigurati:
  • poštivanje osobe
  • društveno blagostanje i
  • mir
slide5

poštivanje osobe podrazumijeva da vlast mora osigurati poštivanje temeljnih i neotuđivih prava pojedinca, kao npr.:

  • pravo na život (usp. eutanazija, pobačaj, umjetna oplodnja...),
  • pravo da svatko radi prema svojoj savjesti,
  • pravo na zaštitu privatnog žvota,
  • pravo na vjersku, nacionalnu i drugu slobodu

1. POŠTIVANJE OSOBE

slide6

2. DRUŠTVENO BLAGOSTANJE I RAZVITAK

 • društveno blagostanje i razvitak označava da vlast mora svakome omogućiti da si može priskrbiti sve ono što mu je potrebno za doista ljudski život, kao npr.:
  • hranu,
  • odjeću,
  • rad,
  • pravo na osnivanje obitelji,
  • pravo na odgoj i kulturu...)
slide7

3. MIR

 • mir podrazumjeva da vlast mora poštenim sredstvima osiguravati sigurnost društva i svih njezinih članova, odnosno mora skrbiti za mir.
slide8

SUPSIDIJARNOST

 • SUPSIDIJARNOSTje pojam koji označava samostalno odlučivanje niže vlasti za svoje područje, bez uplitanja više vlasti (npr. samostalnost škole, po kojoj ona može organizirati svoj „školski život”, bez da ju u tome koči npr. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i obrazovanja).
 • supsidijarnost je iznimno važna za zdravo funkcioniranje društva
slide9

Svi su ljudi pozvani – u svojim životnim okolnostima – sudjelovati u javnom životu i tako pridonositi općem dobru.

slide10

PRAVDA

 • PRAVDAkao pojam podrazumijeva nastojanje oko ostvarenja pravednosti, općeg dobra i solidarnosti.
 • PRAVEDNOST je pojam koji se može označiti sa:
 • „dati svakome što mu pripada”
 • dijeli se na:
 • OPĆA ili ZAKONSKA pravednost – osiguranje zakonima jednaku pravdu za sve
 • UZAJAMNA ili UGOVORNA – pravednost u međuljudski odnosima i ugovorima
 • RAZDIOBNA – pravedno raspoređivanje općeg dobra svim pojedincima, razmjerno zaslugama
slide11

PRIMJER OPĆE PRAVEDNOSTI

 • zakoni moraju biti takvi da nema povlaštenih, nego svi imaju jednak pristup općem dobru;
 • npr. svi imaju jednak pristup javnim službama, zakoni se jednako primjenjuju na sve, a ne da su neki povlašteni, a drugi zakinuti, na sve se jednako primjenjuju sankcije, itd.
slide12

PRIMJER UZAJAMNE PRAVEDNOSTI

 • odnosi i ugovori između dvije i više osoba ili organizacija moraju biti pravedni, a ne npr. da se nakon potpisivanja nekog ugovora jedna strana može odreći obveza bez ikakvih sankcija, a na štetu druge osobe s kojom je potpisan ugovor
slide13

PRIMJER RAZDIOBNE PRAVEDNOSTINOSTI

 • svatko treba dobiti onoliko koliko zaslužuje, a ne da se nekoga iskorištava, a drugoga neopravdano nagrađuje;
 • npr. razlike u mirovinama: kada rastu, obično rastu u postotku, tako da bogati postaju još bogatiji, a siromašni, siromašniji
slide14

SOLIDARNOST

 • solidarnost je pojam koji označava brigu pojedinaca za životnu situaciju drugih, takvih koji se nalaze u nepovoljnijem položaju
 • posebno se pokazuje kao solidarnost sa siromašnima, potlačenima i ljudima u nevolji
 • može se govoriti o tri vrste solidarnosti:
  • osobna solidarnost (solidarnost jednog pojedinca prema drugom, odnosno prema bližnjem) – pojedinac npr. novčano pomaže siroašne
  • društvena solidarnost (briga društva, odnosno udruga, organizacija ili političke zajednice za potrebe pojedinaca) – npr. humanitarne akcije i sl.
  • institucionalna solidarnost – razne institucije (npr. međunarodne organizacije pomažu ljude u potrebi)
slide15

Jedna od najvećih nepravdi suvremenog svijeta jest u ovome: razmjerno je malo onih koji mnogo posjeduju, a mnogo je onih koji gotovo ništa ne posjeduju.

IVAN PAVAO II.

slide16

TJELESNA DJELA MILOSRĐA

1. Gladna nahraniti.

2. Žedna napojiti.

3. Siromaha odjenuti.

4. Putnika primiti.

5. Bolesna i utamničenika pohoditi.

6. Zarobljenike i prognanike (i izbjeglice) pomagati.

7. Mrtva pokopati.

slide17

ZAPIŠIMO

OPĆE DOBRO, PRAVDA I SOLIDARNOST

 • OPĆE DOBRO – sve okolnosti koje pomažu osobi i cijeloj zajednici da dobro žive; za opće dobro je potrebno:
  • poštivanje osobe
  • društveno blagostanje i
  • mir
 • PRAVDA - nastojanje oko ostvarenja pravednosti, općeg dobra i solidarnosti; dijeli se na:
  • opću
  • uzajamnu
  • razdiobnu
 • SOLIDARNOST – briga jednih za druge; dijeli se na:
  • osobnu
  • društvenu
  • institucionalnu

www.vjeraidjela.com