slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obsah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr. Miroslav Uřičař, General Counsel, T-Mobile Czech Republic. Obsah. Protisoutěžní opatření orgánů veřejné moci Vývoj právní úpravy v ČR Zvláštní kompetence soutěžního úřadu – výhody a nevýhody Zahraniční zkušenost – Slovensko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obsah' - hanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné mociMgr. Miroslav Uřičař, General Counsel, T-Mobile Czech Republic

obsah
Obsah
 • Protisoutěžní opatření orgánů veřejné moci
 • Vývoj právní úpravy v ČR
 • Zvláštní kompetence soutěžního úřadu – výhody a nevýhody
 • Zahraniční zkušenost – Slovensko
 • Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ?
 • Závěr
1 protisout n opat en org n ve ejn moci
1. Protisoutěžní opatření orgánů veřejné moci
 • Definice:
  • Kdo: orgány státní správy, územní samosprávy, (zájmové samosprávy?)
  • Co: omezení hospodářské soutěže (jinak než dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů) zvýhodňující určitého soutěžitele
  • Jak: libovolně - opatření, podpora, či jiná forma
 • Možná řešení:
  • Veřejná podpora
  • Zvláštní kompetence soutěžního úřadu
2 v voj pr vn pravy v r
2. Vývoj právní úpravy v ČR
 • Zvláštní kompetence ÚOHS:
  • Zákon č. 63/1991 Sb. (§ 18)
  • Zákon č. 143/2001 Sb.
  • Návrh novely stávajícího zákona
 • Veřejná podpora:
  • Zákon č. 59/2000 Sb.
  • Zákon č. 215/2004 Sb.
3 zvl tn kompetence sout n ho adu v hody a nev hody
3. Zvláštní kompetence soutěžního úřadu – výhody a nevýhody
 • Výhody
  • větší ochrana soutěže ?
  • příjem z pokut ?
  • prevence ?
 • Nevýhody
  • rozpor s právem EU ?
  • duplicitní úprava ?
  • vetší zátěž soutěžního úřadu ?
4 zahrani n zku enost slovensko
4. Zahraniční zkušenost - Slovensko
 • vedle právní úpravy veřejné podpory – zvláštní kompetence soutěžního úřadu
 • v praxi využívána již řadu let, bez námitek ze strany EK
 • duplicitní případy ? (veřejná podpora x jiné formy omezování soutěže)
5 aktu ln stav v r de lege ferenda projedn van novela
5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ?Projednávaná novela
 • návrh novely ZoHS – 1. čtení v Poslanecké sněmovně
 • „Orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy nesmí zjevnou podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem omezovat hospodářskou soutěž“
 • Pokuta do výše 2 000 000 Kč za porušení zákazu … orgánu státní správy, orgánu územní samosprávy nebo orgánu zájmové samosprávy
5 aktu ln stav v r de lege ferenda stanovisko vl dy
5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ?Stanovisko vlády
 • „Vláda považuje předložený návrh zákona za nekoncepční, neboť prolamuje dosavadní koncepci ochrany hospodářské soutěže tím, že do právní úpravy ochrany hospodářské soutěže před nekalosoutěžním jednáním (???) soutěžitelů nesystémově navrhuje doplnit orgány veřejné moci“
 • „Předložený návrh zákona…neobsahuje oprávnění Úřadu…vyžadovat od nově navržených (???) orgánů potřebné informace a podklady…“
 • „Vláda považuje za potřebné, aby…proběhla širší diskuse…a k věci se mohly vyjádřit všechny (!) dotčené orgány státní správy…“
5 aktu ln stav v r de lege ferenda minul novela
5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ?Minulá novela
 • Ministr průmyslu a obchodu ČR k obdobnému návrhu (27.3.2009): „…zavedení nové pravomoci úřadu k orgánům veřejné moci…dost dobře nejde, neboť to jsou věci, které přísluší Evropské komisi. A navíc by se patrně jednalo…o zásah protiústavní do státní správy, do územní samosprávy, takže tady s tím nelze souhlasit.“
6 z v r
6. Závěr

Jiné formy nedovoleného omezování hospodářské soutěže ?

Proč ne ?