Uloga i odgovornost dr ave u opskrbi elektri nom energijom
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. CILJEVI RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA. Osnovni cilj je održivi razvoj Dugoročni razvoj energetskog sustava u uvjetima otvorenog tržišta Razvoj koji će biti od koristi građanima RH. KAKO SE RADILO U PROŠLOM SUSTAVU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ciljevi razvoja energetskog sustava
CILJEVI RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA

 • Osnovni cilj je održivi razvoj

 • Dugoročni razvoj energetskog sustava u uvjetima otvorenog tržišta

 • Razvoj koji će biti od koristi građanima RH


Kako se radilo u pro lom sustavu
KAKO SE RADILO U PROŠLOM SUSTAVU

 • U bivšem sustavu hidroelektrane su građene uglavnom za zadovoljenje potreba potrošnje energije u bivšem energetskom sustavu

 • Kriterij za definiranje veličine izgradnje uglavnom je bio trošak izgradnje pa su sve hidroelektrane uglavnom izvedene s premalom veličinom izgradnje

 • Hidroelektrane u Jadranskom slivu kao što su HE Senj,HE Zakučac, HE Orlovac, HE Dubrovnik koriste pad od 250 do 450 m i predstavljaju pravi energetski izvor za proizvodnju vršne energije dok se u postojećem sustavu s premalom veličinom izgradnje ne mogu koristiti za proizvodnju isključivo vršne energije

 • Ove elektrane imaju prosječnu godišnju proizvodnju od ~60% proizvodnje svih hidroelektrana u RH tj. ~3500 GWh / godišnje

 • U prošlom sustavu planirana je ali nije realizirana gradnja hidroelektrana i to :

  • u slivu Save s mogoćnošću proizvodnje ~610 GWh

  • u slivu Drave i Mure s mogoćnošću proizvodnje ~940 GWh

  • u slivu Like i Gacke s mogoćnošću proizvodnje ~360 GWh


Stanje i mogu nosti
STANJE I MOGUĆNOSTI

 • Hrvatska je pred vratima Europske unije pa treba iskoristiti zakonitosti Europskog energetskog tržišta

 • Hrvatska ima prirodne mogućnosti proizvodnje skupe vršne energije

 • Veličinu izgradnje hidroelektrana koje se mogu iskoristiti za proizvodnju isključivo vršne energije dimenzionirati prema cijenama i potrebama Europskog tržišta

 • Izvozom vršne energije moguće je povećati vrijednost ukupnog izvoza, a dobit od izvoza vršne energije može biti približno jednaka vrijednosti ukupne današnje proizvodnje


Proizvodnja i potro nja danas
PROIZVODNJA I POTROŠNJA DANAS

PORAST POTROŠNJE ~4% GODIŠNJEMogu a pobolj anja sustava
MOGUĆA POBOLJŠANJA SUSTAVA

 • Ove elektrane u zaleđu imaju velike akumulacije s mogućnošću godišnjeg izravnanja dotoka koje osiguravaju vršnu proizvodnju i sigurnost isporuka energije na tržište ( mogućnost ugovaranja visoke cijene energije)

 • Realizacija poboljšanja uključuje izgradnju novih ~ 100 km hidrotehničkih tunela, ~4 km čeličnih cjevovda promjera 4-6m, proizvodnju ~16 novih proizvodnih grupa velike snage i sl. iz čega je vidljiv potreban angažman proizvodnih kapaciteta u privredi RHKako do i do cilja
KAKO DOĆI DO CILJA

 • Povisiti cijenu energije i stvoriti početnu akumulaciju veću od 200 mil.€

 • Izgraditi elektranu HE SENJ 2 kao blok snage od ~1GW

 • Izgraditi HE ZAKUČAC 2 kao blok snage ~1GW

 • Izgraditi HE ORLOVAC kao blok snage ~1 GW

 • Moguća je i izgradnja HE DUBROVNIK 2

  Rezultat je dobit od izvoza vršne energije koja osigurava samofinanciranje budućeg energetskog razvitka države.

  Dobit je dovoljna i za :

 • kupovinu jeftinije temeljne energije i za

 • ulaganje u gradnju vlastitih novih proizviodnih kapaciteta


To se dobiva
ŠTO SE DOBIVA

 • Povoljniji omjer izvoza prema uvozu na razini RH

 • U fazi gradnje zapošljavanje domaćih građevinskih kapaciteta , stručnog i znanstvenog potencijala,kao i domaće industrije (elektro i metalno-prerađivačka industrija ) - pokretanje ovih grana industrije pokreće i opći društveni razvitak i povećava se zaposlenost

 • U fazi eksploatatacije otvaraju se nova radna mjesta, a od proizvedene energije ostvaruje se stalan prihod od izvoza skupe vršne energije

 • Dobit od prodaje energije omogućava siguran prihod državi, mirovinskim fondovima i stvara se dohodak za stalno pokretanje novih investicija od vlastitih sredstava, a ne od skupih kredita međunardnih investicijskih institucija

 • Smanjuje se broj potrebnih termoelektrana za proizvodnju vršne energije, a time se na području EU smanjuje količina stakleničkih plinova i daje se doprinos zašiti okoliša


Financijski pokazatelji
FINANCIJSKI POKAZATELJI

 • Ulaganjaza HE snage ~ 800MW400,000,000.00 €

 • Današnja proizvodnja 1,000.00 (GWh)

 • Vrijednost današnje proizvodnje 50,000,000.00 €

 • Vrijednost buduće proizvodnje 150,000,000.00 €

 • Vrijeme gradnje 4.00 godine

 • Potrebna godišnja sredtsva 100,000,000.00 €

 • Vrijednost sredstava s kamatama 112,804,733.04 €

 • Ulog s s kamatama 451,218,932.17 €

 • Broj godina povratka uloga 3.0 god.


Zaklju ak
ZAKLJUČAK

 • Uz prikazane pokazatelje očita je isplativost ovog ulaganja

 • Postupnom realizacijom cjelokupnog sustava tj. gradnja ~6 –8 novih elektrana pojedinačne snage od ~300 – 500 MW osigurava se dugoročna zaposlenost domaće operative i podsticanje domaćeg razvoja

 • Svi objekti mogu se financirati vlastitim sredstvima

 • Dobit od ovog sustava elektrana omogućava dovoljno sredstava za kupovinu manjka temeljne energije i izgradnju novih vlastitih proizvodnih kapaciteta

 • U realizaciju sustava elektrana za proizvodnju vršne energije potrebno je uključiti domaće ulagače i mirovinske fondove kojima se na ovaj način osigurava sigurna dobit.

 • NA OVAJ NAČIN PREKIDA SE DUGOTRAJNI PERIOD OD ~15 GOD. U KOJEM U RH NIJE SAGRAĐENA NI JEDNA NOVA HIDROELEKTRANA JER JE NJIHOVA IZGRADNJA UVIJEK PRIKAZIVANA KAO SKUPA I NERENTABILNA UNATOČ TOME ŠTO PROIZVODE NAJJEFTINIJU ENERGIJUI I ŠTO JE NJIHOVA TRAJNOST UZ REDOVNO ODRŽAVANJE PRAKTIČKI NEOGRANIČENA


Uloga dr ave
ULOGA DRŽAVE

 • Voditi pravilnu politiku razvoja energetskog sustava kojom će omogućiti razvoj vlastitih kadrova i operative

 • Voditi politiku kojom će osigurati održivi razvoj

 • Ne dopustiti privatizaciju prirodnih resursa i hidroenergetskih objekata

 • Vlastite prirodne resurse iskoristiti za stvaranje dobiti koja će ostati u službi razvoja RH i njenih građana , korištenjem tržišta Europske unije

 • Vlastitim sredstvima ostvariti energetsku neovisnost jer se time stvaraju temelji gospodarskog razvitka