Dommerseminaret 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger - PowerPoint PPT Presentation

dommerseminaret 2013 hendelser og observasjoner regeltolkninger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dommerseminaret 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dommerseminaret 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Dommerseminaret 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger
97 Views
hank
Download Presentation

Dommerseminaret 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dommerseminaret 2013Hendelser og observasjonerRegeltolkninger Alle oppfordres til å levere temaer slik at vi kan drøfte situasjonene i plenum

 2. Pers 800m? (Sør-Trøndelag) • Gutt 14 år(G14) vil gjerne sette pers på 800 m. (Det arrangeres ikke mange 800 m for denne årsklassen, 600 m er mer vanlig.) Han melder seg på 800 m i et lokalt stevne som har denne distansen på programmet for årsklassene fra14 år til senior. Han er eneste påmeldte deltager i sin årsklasse, men regner med å få løpe sammen de 2 påmeldte i klasse 15 år. Men, nei. Han må løpe 800 m alene. Arrangøren har lovet de 2 deltagerne i klasse 15 år å få løpe sammen de som er eldre, helt opp til senior. G14 får tilbud om å endre distanse til 600 m og løpe sammen 13-åringene. Han takker 'nei' til dette og løper 800 m alene. Ingen pers. Det andre 800m-feltet bestod av 2 løpere i klasse 15 år, 2 i 16 år, 2 i 18 år og 2 løpere i klasse senior. Har arrangøren tatt ”riktige” avgjørelser? Burde de ha ventet med å gi lovnader til 15-åringene før de så hvor mange 14-åringer som hadde meldt seg på? Eller burde de gitt "dispens" for 14-åringen og latt ham løpe sammen de som var eldre?

 3. Uteblivelse fra start (Hedmark) • Regel 142.4 Uteblivelse fra start • Utøver i KM aldersbestemte klasser dropper starten i et løp da utøveren allerede er i gang i en annen (teknisk) øvelse. Utøveren blir nektet start i senere øvelser denne dagen, deriblant stafett, som medførte at klubben måtte trekke laget. • Det er kommentar på at regelen også gjelder i norske mesterskap. • Skal regelen også håndheves like strengt i KM og tilsvarende stevner?

 4. Måling lange kast(Hedmark) • Regel 187.20 • Har registrert at det er ulik praksis i måling av lange kast, særlig slegge, til tross for regelen som sier at hvert kast skal måles umiddelbart. • Av praktiske grunner blir ofte kast registrert med kastmerke, og målt etter hver omgang, eller lengste kast for hver utøver etter konkurransen. • Dette går aldri fram av resultatlister. Skal vi lukke øynene for denne kjennsgjerningen?

 5. Rekordmålinger • Regel 260.26.a: ”Rekorder i hopp- og kastøvelser skal måles enten av tre autoriserte dommere ved hjelp av godkjent stålbånd ……”. • Regel 148: ”….I andre stevner enn internasjonale mesterskap kan det brukes målebånd av glassfiber.” • Betyr dette at resultat målt med glassfiberbånd ikke kan godkjennes som norgesrekord eller kretsrekord?

 6. Omløp, resultater (Oslo) • Regel 163.2 Uregelmessigheter "Enhver utøver som med hensikt dytter, løper inn foran eller på annen måte hindrer en annen utøver under løpet, utsetter seg for diskvalifikasjon i denne øvelsen. Overdommer har myndighet til å bestemme at løpet skal gå om igjen uten diskvalifisert utøver" • Hva med resultatene som ble oppnådd av utøvere som ikke var involvert i hendelsen. Skal alle resultatene strykes og bare resultatene oppnådd i omløpet telle? • La oss ta et eksempel: På 110 meter hekk forsøk snubler en utøver i en av hekkene og faller. Vedkommende havner i banen ved siden av og river med seg løperen som har denne banen slik at vedkommende ikke er i stand til å fullføre løpet og blir slått ut.  Overdommer beordrer omløp uten utøveren som forårsaket hendelsen. • Det står ikke noe klart i reglene om dette. Regel 145 sier noe om diskvalifikasjoner, men ikke noe spesifikt om resultater oppnådd av ikke diskvalifiserte utøvere i samme heat/løp. • Er det rettferdig at uskyldige utøvere skal straffes (få sine resultater underkjent )?

 7. Hopphøyder • Det blåser friskt en dag A deltar i høyde. Lista ligger en stund, men ramler ned og dommer dømmer riv. A protesterer og mener det var vinden som førte til at lista falt ned. Etter diskusjoner med øvelsesleder og overdommer blir dommerens bedømming opprettholdt, men A opprettholder sin protest. Overdommer vedtar så at A skal få delta videre under protest. På høyden 1,90 er det bare B av de øvrige deltakere som har gått over, men A gikk også over. Forutbestemte hopphøyder tilsier at neste høyde skal være 1,93. B mener han er eneste deltaker igjen i konkurransen og ber om at lista settes opp til 1,92 som er kretsrekord. Hva bør dommeren bestemme for konkurransen videre?

 8. Jurysak(”Friidrett” nr 5-2013) • To løpere kniver på oppløssiden i en 1500m. Løperene fra Ullvik IL og Tjoms IK kommer borti hverandre og løperen fra Tjoms IK kommer helt ut av balansen og blir klart slått. Overdommer i løp mener episoden er slikt som skjer og ingen ble diskvalifisert • Lagleder fra Tjoms IK mener hans løper klart ble regelstridig dyttet og leverte protest ifølge reglene. Juryen hadde gode videobilder av hendelsen og var i ferd med å konkludere at løperen fra Ullvik IL skulle diskvalifiseres ettersom hun med hensikt dyttet løperen fra Tjoms IK, altså klart regelbrudd ifølge regel 163.2. Da kom beskjed at Tjoms IK hadde trukket protesten. • a. Da protesten ble trukket forelå ingen protest og juryen kunne da ikke behandle saken videre. • b. Juryen kan likevel foreta diskvalifikasjon av løperen fra Ullvik IL.

 9. Tid mellom forsøk • I en lengdekonkurranse for menn senior er det bare to deltakere. Avviklingen av øvelsen går veldig raskt, og utøverne spør om litt mer tid mellom forsøkene. Øvelsesleder sier nei til det under henvisning til Regel 180.16. • Er vi enige med øvelsesleder.

 10. Forlate banen (Troms 2012) • En av løperne på 5000 m løper ut av løpebanen og inn på gresset på bortre langside.  Løperen går noen meter på gresset, men returnerer deretter inn i løpebanen mens løperen fortsatt er på langsiden og fortsetter å løpe distansen.  Løperen gjør samme manøver en gang til i løpet av distansen.  Skal løperen diskvalifiseres eller ikke?

 11. Heie på laget (Troms 2012) • På siste etappe på 4x400m stafett for damer (senior-nivå) løper en av de andre løperne på stafettlaget ved siden av løperen i 30 - 40 m på oppløpssiden (et par baner utenfor).  Løperen som løper ved siden av løperen på siste etappe stopper litt før mål, og krysser altså ikke mållinjen.  Laget vant stafetten med god margin til neste lag (20 - 30 m).  Skal laget diskvalifiseres eller ikke?