Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASK PowerPoint Presentation

ASK

200 Views Download Presentation
Download Presentation

ASK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASK

 2. Rönn

 3. Asp

 4. Björk

 5. Klibbal

 6. Alm

 7. Bok

 8. Ek

 9. Hassel

 10. Hagtorn

 11. Hägg

 12. Hästkastanj

 13. Lind

 14. Lönn

 15. Oxel

 16. Sälg

 17. Gran

 18. Tall

 19. En

 20. Enbusken av Harry Martinson "Tyst står han vid stenen, enig med ljungen.Bland stickbarrensitta bären svärmvissom uppfångade hagelskott.På honom biter ingenting.Han brukar borsta nordanvinden.Hans kvistar är sega som senor.Med det kargaste härdar han ut, men doftar ändå, har ändå behag.Åt gravar och golv gav han ris, och ett gott öl bryggde handär han stod, stark och vänlig,klämd mellan gråa stenar i Thule."

 21. Källor: http://mila.landskrona.se/asmundtorp/slojdsidan/tra/lind.html http://www.cherrug.se/galleri/vaxter/index.html http://linnaeus.nrm.se/flora/inne.html