Activering,…
Download
1 / 15

ACTIVERING… een inleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Activering,… een inleiding Julien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie VVSG, 26 november 2009. ACTIVERING… een inleiding. I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACTIVERING… een inleiding' - hani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Activering,… een inleidingJulien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke IntegratieVVSG, 26 november 2009


Activering een inleiding
ACTIVERING… een inleiding

I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING

II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

III DUURZAME ACTIVERING: CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

IV EUROPESE AANBEVELINGEN INZAKE ACTIEVE INCLUSIE


I armoede als resultaat van complexe netwerken van uitsluiting
I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING

SOCIALE UITSLUITING:

mensen slagen er niet (meer) in aansluiting te vinden met de maatschappij.

Op één of meerdere levensdomeinen ontstaat er een breuk.

 Hierdoor wordt de algemeen aanvaarde levensstan-daard niet meer gehaald.

 Mensen in armoede slagen er vaak niet in om deze breuk zelf te herstellen.


I armoede als resultaat van complexe netwerken van uitsluiting1
I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING

STRIJD TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING:

Rekening houden met complexiteit van armoede en sociale uitsluiting

Erkennen dat tewerkstelling en een menswaardig inkomen de beste bescherming bieden tegen armoede

Beseffen dat er altijd een armoederisico bestaat


Ii sociale en economische her integratie via het rmi
II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RMI

RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

≠ enkel een inkomensgarantie

RMI = tewerkstelling als voornaamste voorwaarde voor sociale insluiting

met bijzondere aandacht voor jongeren

TEWERKSTELLINGLEEFLOON evt. met GPMI

wettelijke plicht van OCMW =

Maatschappelijke – en beroepsintegratie


Ii sociale en economische her integratie via het rmi1
II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RMI

Tewerkstellingsmaatregelen

 • OCMW als werkgever: art.60 § 7 ( + verhoogde toelage)

 • OCMW komt tegemoet in opleiding en omkadering van tewerkgestelde in privé of openbare sector(art.61)

   OCMW komt tussen in loonkost van tewerkstelling in privé

  ACTIVAPLAN SINE-maatregel

  Doorstromingsprogramma’s Invoeginterim

   OCMW financiert partnerschappenvoor individuele begeleiding dmv partnerschapsovereenkomsten


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

DUURZAME ACTIVERING

 • Kenmerken van duurzame tewerkstelling:

  • Een kwaliteitsvolle job van lange duur

  • Werk en levenssfeer zijn te combineren


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik1
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

 • 4 visies op activering:

  • Activering als remedie tegen uitkeringsafhankelijkheid

  • Activering als strijd tegen werkloosheid

  • Activering als versterking van sociale cohesie

  • Activering als emancipatorisch project

 • Conclusies studie:

  ALGEMENE CONCLUSIES:

  EERST STABILISEREN, DAN PAS ACITVEREN

  BETERE SAMENWERKING MET ANDERE ACTOREN

  CLUSTERING VAN KLEINE OCMW’S WAT BETREFT ACTIVERING

  MEER AANDACHT BESTEDEN AAN NAZORG


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik2
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

ENKELE CONCLUSIES PER TRAJECTFASE:

 • Randvoorwaarden beheren: wegwerken van de obstakels van een intake

  • Vorming rond organisatieverandering en humancapital

  • Meer en betere samenwerking tussen trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers

 • Trajectbegeleiding: kiezen tussen sociale activering / werkervaring en opleiding of professionele activering?

  • Procedures vereenvoudigen

  • Verzekeren specialisatie en coördinatie


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik3
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

 • Sociale activering:

  • samenwerken in de uitbouw en toepassing van kwalitatief hoogstaande programma’s

  • Zorgen voor begeleiding op de werkvloer

 • Aanbieden opleiding en werkervaring:

  • Tegelijkertijd werkervaring opdoen en technische vaardigheden aanleren

  • Samenwerken met externe partners, OCMW’s

  • Zorg ervoor dat geen misbruik of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van artikel 60§7

 • Professionele activering

  • Creëren van stages in privé

  • Opbouwende trajecten met verschillende moeilijkheidsgraden

  • Werk maken van continue vorming


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik4
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

 • Toeleiding naar reguliere arbeidsmarkt

  = kritische fase: Samenwerking is noodzakelijk!

  • Onderzoek kansen en tekorten van de verschillende maatregelen en projecten

  • Ontwikkel visie over samenwerking met regionale partners (in het bijzonder met de plaatsingsdiensten)

    Wat is een goede samenwerking?

  • Wederzijds respect voor eigen deskundigheden & opdrachten

  • Permanente dialoog (communicatie en interactie, luisterbereidheid) is minimum  eerste stap op weg naar aangepaste partnerschappen?

  • Hou rekening met verschillen tussen (sub)regio’s


Iii conclusies uit de studie duurzame activering van oases luik5
III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

 • Maak werk van nazorg!

 • afhankelijk van bereidheid van cliënt en beschikbaarheid van personeel OCMW.

 • nazorg noodzakelijk om activering écht duurzaam te maken

 • Afspraken tussen OCMW en regionale diensten voor tewerkstelling kunnen een eerste stap zijn. (‘goede praktijken’)

  DUURZAME ACTIVERING:

 • De aanbeveling over ‘actieve inclusie’ is een belangrijk initiatief van de Europese Commissie

 • Actieve inclusie moet in koppel met duurzame activering worden gezien

 • de vraag blijft: is duurzame activering het doel – of duurzame inclusie, gegeven de kenmerken van de doelpopulatie


 • Iv europese aanbevelingen inzake actieve inclusie
  IV Europese aanbevelingen inzake actieve inclusie

  ACTIEVE INCLUSIE

  3 aanbevelingen van de Europese Commissie

  wat betreft duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling:

  • Activeringsmaatregelen afstemmen op individu

   rekening houden met de situatie en behoeften van het individu om een progressieve (re)integratie in de arbeidsmarkt en maatschappij te bewerkstelligen en zo een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen.

    zo’n groot mogelijke tewerkstelling realiseren, rekening houdend met diversiteit


  Iv europese aanbevelingen inzake actieve inclusie1
  IV Europese aanbevelingen inzake actieve inclusie

  • Minimuminkomen waarborgen dat het mogelijk maakt een menswaardig leven uit te bouwen.

    zij die niet in de arbeidsmarkt kunnen worden opgenomen, hebben het recht op een menswaardig inkomen.

  • Kwaliteitsvolle sociale diensten aanbieden:

   Passende sociale begeleiding, toegankelijke, kwaliteitsvolle sociale diensten en een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en sectoren realiseren

   bv. verbeteren toegang tot kinderopvang

    tewerkstelling en /of leefloon is vaak niet voldoende om armoede uit te sluiten


  Meer info
  Meer info?

  www.mi-is.be

  [email protected]

  [email protected]

  Frontdesk 02 508 85 85


  ad