Kỹ Thuật Web - PowerPoint PPT Presentation

hanhtrinhxanh20
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kỹ Thuật Web PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kỹ Thuật Web

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Kỹ Thuật Web
145 Views
Download Presentation

Kỹ Thuật Web

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tài liệu _______________________________________________________________________________ KỸ NGHỆ WEB Trang web là sản phẩm hoạt động dựa trên cơ chế giao tiếp server - client, clientởđây chính là các thiết bị dùng để hiển thị trang web, để hiển thị các trang web máy tính cần cài đặt ít nhất một trình duyệt (browser) và có kết nối mạng internet. Các trình duyệt phổ biến được ưa chuộng hiện nay như: Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari, ... Thông qua một địa chỉ url xác định, bạn có thể truy cập các tài nguyên được lưu trữ trên web server theo url. Vậy, để một trang web có thể hoạt động trên mạng internet nó cần có một domain cụ thể, khi truy cập được nhập tiếp theo cụm từhttp:// hoặc https:// hình thành lên địa chỉ url của website và một không gian dùng để lưu trữ các tài nguyên của website trên web server, gọi là dịch vụhosting. Các gói dịch vụ Thiết kế web do Doteweb cung cấp được chia ra làm 4 loại: Gói tiêu chuẩn, Gói nâng cao, Gói chuyên nghiệp 1, Gói chuyên nghiệp 2 không có sự khác biệt nhiều vềđiều kiện để các gói dịch vụ có thể xuất bản trên mạng internet. Yêu cầu chung để có thể xem được trang web ở phía người truy cần phải có thiết bị và trình duyệt hỗ trợ, tốc độ kết nối mạng, băng thông và các plug-in là các yêu cầu bổ xung. Một gói dịch vụ Thiết kế web thường bao gồm các module: - Header: Chứa logo, tên, đặc trưng lĩnh vực hoạt động và các giới thiệu tổng quát khác về công ty, tổ chức. - Footer: Qui định các điều kiện sử dụng trang web, địa chỉ liên hệ - Giới thiệu về công ty, tổ chức - Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ cung cấp 1

  2. Tài liệu _______________________________________________________________________________ hệ chính xác với công ty, tổ chức. - Lựa chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Gói sản phẩm cao hơn sẽ bao gồm hoặc thay thế nâng cấp tất cả các chức năng của gói sản phẩm thấp hơn. Ngoài ra, Doteweb còn cung cấp gói sản phẩm khuyến mại cho các khách hàng đặc biệt. Chi tiết về mỗi gói dịch vụ có trong Tài liệu của từng gói. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Công Ty Thiết Kế Web Doteweb Đại Vi, Tiên Du 220000, Việt Nam Tel: +84 241 3847118 Mobile: +84 9198 27024 Email: lienhe@dote.vn Website: http://web.dote.vn © 2015 Doteweb. Tất cả các quyền được bảo lưu - Module hình ảnh giới thiệu, minh hoạ - Liên kết với các đối tác, bạn hàng - Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến - Dịch vụ tiện ích của bên thứ ba - Liên hệ: Cung cấp thông tin chi tiết để người viếng thăm trang web liên 2