slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wykład 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Wykład 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Informatyka II MPZI2 sem.letni. Wykład 1. Tablice. Tablice deklarujemy array [ lista typów indeksów ] of typ bazowy (składowych). np. var t1,t2:array [1..5, 1..6] of real;. Nadanie wartości początkowych zmiennym tablicowym. dla tablic konstrukcja typu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wykład 1' - hang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Informatyka II

MPZI2 sem.letni

Wykład 1

slide2
Tablice

Tablice deklarujemy

array [ lista typów indeksów ]of typ bazowy (składowych)

np.

var t1,t2:array [1..5, 1..6] of real;

slide3
Nadanie wartości początkowych zmiennym tablicowym
 • dla tablic konstrukcja typu:

( (st11, st21,..., stn1 ),

(st12, st22,..., stn2 ),

. . .

(st1m, st2m,..., stnm) )

const osoby: array[ 1..3] of string[20]

= ( 'Nowak', 'Kowalski', 'Nycz' );

albo zmienna (zmiennym można w programie zmienić wartości a stałym NIE):

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] of real

= ( ( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2)

);

slide4
Przykład:

program p2;

uses

SysUtils;

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] of real

= (( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2));

begin

writeln (wyniki[1,1]:10:2); //wypisze wartość 3.00

readln;

end.

slide5
Przykłady operacji tablicowych

type

tab = array [1..2, 1..5] of real;

var

t1, t2 : tab;

wie,kol: integer;

begin

write ('Podaj element 1,1:'); readln(t1[1,1]); //itp.

// najczęściej operacje w pętli zagnieżdżanej jeśli tablica 2-wymiarowa

for wie:=1 to 2 do

for kol:= 1 to 5 do

t1[wie, kol] :=1;

//wyświetlenie na ekranie też w pętli zagnieżdżanej

for wie:=1 to 2 do

begin

for kol:= 1 to 5 do

write(t1[wie, kol]);

writeln;

end;

readln;

end.

slide6
Zadanie: w wektorze zsumować co drugi element (nieparzyste indeksy)

const N=12;

type zakres = 1..N;

var k: zakres;

suma: real;

x: array [ 1 .. N ] of real= ( 3, 4, 4.5, 5, 2, 3.5, 5.0, 4.5, 5.0, 4, 3.5, 2);

begin

suma := 0;

for k := 1 to N do

if (k mod 2) = 1 then suma := suma + x [k];

writeln ( suma :10:3) ;

readln

end.

albo można tak:

for k := 1 to ( N+1 ) div 2 do

suma := suma + x [ 2*k - 1 ];

zastanowić się!

slide7
Pamiętajmy: Nie ma gotowych operacji macierzowych (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Przykładowo mnożenie tablic:

program mn24;

var t1:array[1..2, 1..4] of real =

((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..4,1..2] of real =

((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..2,1..2] of real;

i:1..4;

begin

// obliczanie elementu 1,1

wyn[1,1]:=0;

for i:=1 to 4 do

wyn[1,1]:= wyn[1,1]+ t1[1,i]*t2[i,1];

writeln(wyn[1, 1]:10:2);

readln;

end.

slide8
Całość:

program mn24;

const N=2; M=4;

var t1:array[1..N, 1..M] of real = ((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..M,1..N] of real= ((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..N,1..N] of real;

wie,kol, i:1..4;

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do

for kol:=1 to N do

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

//wyswietlenie wyniku

for wie:=1 to N do

begin

for kol:= 1 to N do

write(wyn[wie, kol]:10:2); //wypisanie wiersza

writeln; //zmiana wiersza

end;

readln;

end.

slide9
Można wyświetlać wyniki od razu po utworzeniu elementu

...

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do begin

for kol:=1 to N do

begin

//utworzenie elementu

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

// i od razu wyświetlenie

write(wyn[wie, kol]:10:2);

end;

writeln;

end;

readln;

end.

slide10
Sortowanie

Sortowanie bąbelkowe

Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności

1 2 3 4 ..... N

N-1 porównań

Wykonujemy N przebiegów

slide11
1 przebieg

12  5 11  4 7  2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7  2 12efekt ostatniej zamiany – największy na końcu

2 przebieg

5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zmiana 6

 5  4 11  7  2 12 zmiana 7

 5  4  7 11  2 12 zmiana 8

 5  4  7  2 11 12

 5 4  7  2 11 12

3 przebieg

 5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7 2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

N=6

zauważamy nadmiarowe porównania

slide12
5 przebieg

 4  2  5  7 11 12 zmiana 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  57 11 12

 2  4  5  711 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

6 przebieg

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

30 operacji= (N-1)*N=6*5

slide13
Sortowanie bąbelkowe skrócone

Algorytm polega na porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących, z tym, że w każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1

Przebiegów wykonujemy N-1

slide14
1 przebieg

12  5 11  4  7 2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7 2 12 efekt

2 przebieg

 5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zamiana 6

 5  4 11  7  2 12 zamiana 7

 5  4  7 11  2 12 zamiana 8

 5  4  7  2 11 12 efekt

3 przebieg

5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7  2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12 efekt

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12 efekt

5 przebieg

4  2  5  7 11 12 zamiana 12

 2  4  5  7 11 12 efekt

5

4

15 operacji

3

2

1

slide15
Można też tak (rodzaj sortowania bąbelkowego):
 • Algorytm polega na porównywaniu:
  • pierwszego elementu z kolejnymi i dokonanie zamiany jeśli trzeba,
  • drugiego elementu z kolejnymi itd.,
  • aż do porównania dwóch ostatnich elementów.

N

(N-1) operacji

2

slide16
1 przebieg

125 11 4 7 2 zamiana 1

5 12 11 4 7 2

5 12 11 4 7 2 zamiana 2

4 12 11 5 7 2

4 12 11 5 7 2 zamiana 3

2 12 11 5 7 4 najmniejszy na początku

2 przebieg

2 1211 5 7 4 zamiana 4 .. więc zaczynamy od 2-go

2 11 12 5 7 4 zamiana 5

2 5 12 11 7 4

2 5 12 11 7 4 zamiana 6

2 4 12 11 7 5

3 przebieg

2 4 1211 7 5 zamiana 7

2 4 11 12 7 5 zamiana 8

2 4 7 12 11 5 zamiana 9

2 4 5 12 11 7

4 przebieg

2 4 5 1211 7 zamiana 10

2 4 5 11 12 7 zamiana 11

2 4 5 7 12 11

5 przebieg

2 4 5 7 1211 zamiana 12

2 4 5 7 11 12

15 operacji

slide17
const N=10;

var tab:array [1..N] of integer;

var k,m:1..N;

pom,lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

Randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N do

for m:=1 to N-1 do begin

lop:=lop+1;

if tab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe

lop=90

slide18
const N=10;

var tab:array [1..N] of integer;

var k,m:1..N;

pom,lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

Randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N-1 do

for m:=1 to N-k do begin

lop:=lop+1;

if tab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe skrócone

różnice!

lop=45

szybsze

slide19
Typ rekordowy (record)

Pojęcie i opis

 • pojęcie:

- skończony zbiór elementów dowolnego typu składowego tak zwane pola

- ułożone jednowymiarowo

- o położeniu (selekcji) określanym przez nazwęskładowej (pola) - tzw. dostęp kwalifikowany

wektor nazwanych pól dowolnego typu (różnego rozmiaru)

typ dowolny: prosty lub

strukturalny (bez plików)

pole może być tablicą,

napisem, innym rekordem

 • opis:

record

lista_nazw_pól: typ;

. . .

end

deklaracja_pól_tego_samego_typu;

slide20
fizycznie:

w PaO kolejne wartości pól określonego typu

 • przykłady:

type data = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

var student:

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

stypend: real

end;

slide21
Porównanie:
 • jednakowe składowe
 • selektor typu indeks
 • dostęp bezpośredni
 • statyczny rozmiar
 • różne składowe
 • selektorem jest nazwa pola
 • dostęp bezpośredni
 • statyczny rozmiar

Uwaga:

Rekord to jeden zestaw danych (np. dane jednego studenta), jeśli potrzebujemy analizy większej liczby to tworzymy tablicę rekordów

slide22
Zmienne rekordowe

całościowe desygnator pola (składowa)

 • zmienne całościowe - tylko przypisanie - typów tożsamych!

brak: + - * /

porównania

wejścia/wyjścia – można tylko składową (pole)

np:

var r1, r2: record ..definicja... end ;

begin

r1 := r2;

slide23
desygnator pola (składowa) - dostęp do pola

Z . p

 Ztypu składowego

nazwa zmiennej rekordowej

nazwa pola

 • użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, jak zmienne typu składowego

Przykład:

student.nazw (nazwisko)

student.stypend

student.imie (tablica)

student.data_ur.dzien

student.data_ur.rok

student.imie[1] (1-sze imię)

student.imie[2][1] (1-sza litera 2-go imienia)

type data= record dzien, miesiac, rok:integer;

var student: record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;//zdef. typrekordowy

stypend: real

end;

slide24
TABLICE REKORDÓW

type data = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

type osoba =

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

end;

var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!!

os1:osoba; // zmienna rekordowa pomocnicza

grupa – zmienna typu tablicowego

grupa[k] – typu rekordowego

grupa[1].nazw - typu string

grupa[2].imie – typu tablicowego

grupa[k].imie[1] - typu string

grupa[k].data_ur - typu rekordowego

grupa[k].data_ur.rok – typu integer

grupa[2].imie[2][5] – typu char

Użycie zależne od typu:

writeln( grupa[3].nazw);

os1.nazw := 'Nowak';

grupa[50]:=os1;

os1:= grupa[51];

writeln (grupa[k]. imie[1]);

writeln(length(grupa[30].nazw))

if grupa[k].data_ur.rok>1970 then…

slide25
różne składowe
 • selektorem jest nazwapola
 • jednakowe składowe
 • selektor typu indeks
slide26
Deklaracje (opis) zmiennych

Zmienna tablicowa

var t1:array [1..5, 1..6] of real;

Zmienna rekordowa

varstudent:

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

stypend: real

end;

slide27
Użycie w części wykonawczej programu

tablica t1[5, 6]

indeks (-y)

rekord student.nazwisko

student.imie[1]

student.data_ur.rok

w zależności od typu

nazwa pola

slide28
TABLICE REKORDÓW

typedata = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

osoba = record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

end;

var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!!

slide29
Instrukcja wiążąca - with
 • dotyczy tylko zmiennych rekordowych (obiektowych)
 • upraszcza zapis !!

Opis:

withlista_zmiennych_rekordowych doinstrukcja;

najczęściej begin

. . .

end

można tu używać nazw pól

bez specyfikowania zmiennej rekordowej

przykład:

with student do begin

nazw :=’Kowalski’;

imie[1] := ’Jan’;

data_ur.rok := 1988;

stypendium := 420,00;

end;

student.nazw :=’Kowalski’;

student.imie[1] := ’Jan’;

student.data_ur.rok := 1988;

student.stypendium := 420.00;

slide30
Podprogramy

Pojęcie i istota stosowania

 • dzielenie programu na części (logicznie spójne)
  • nazwane
  • niezależne od pozostałych części
  • z określonym sposobem wymiany informacji z innymi częściami

(przekazywanie danych)

 • korzyści:
  • krótszy zapis źródłowy
  • efektywniejsze wykorzystanie PaO (mniej)
  • czytelność
  • łatwiejsze uruchamianie i testowanie
  • tworzenie bibliotek i korzystanie z nich
slide31
Definiowanie

funkcje

procedury

 • różnice

- sposób definiowania

- funkcja przyjmuje wartość a procedura nie

- sposób wywołania

nagłówek:

procedure nazwa_proc (deklaracje_parametrów_formalnych );

function nazwa_fun ( deklaracje_param._formal. ): typ_wartości;

 lista_nazw_parametrów_formalnych: nazwa_typu

var lista_nazw_parametrów_ formalnych : nazwa_typu

mechanizm przekazywania danych

elementy listy oddzielane ;

slide32
Czyli...

- musimy zdefiniować sposób otrzymywania przez podprogram danych i ewentualny zwrot wyników oraz operacje wykonawcze podprogramu

podprogram

dane

wyniki

slide33
dane

wynik

Definicje funkcji i procedury

functionnazwa (parametry formalne): typ funkcji ;

definicje, deklaracje lokalne

begin

....

nazwa:=wyrażenie; //albo result:=wyrażenie

end ;

dane i ewentualne wyniki

procedurenazwa (parametry formalne) ;

definicje, deklaracje

begin

....

instrukcje

....

end ;

slide34
Wywołanie (wykonanie)

procedura – osobna instrukcja wykonania:

nazwa_procedury( lista_parametrów_aktualnych );

funkcja – najczęściej w wyrażeniu (jako składniku instrukcji):

nazwa_funkcji( lista_parametrów_aktualnych );

ale może być też osobną instrukcją, gdy nie zależy nam na zwracanej wartości

 • Uwagi:
  • parametryaktualne zgodne z parametramiformalnymi:
  • -co do liczby
  • - co do typu
  • - co do kolejności

parametry oddzielane przecinkami ,

slide35
Przykład funkcji obliczającej średnią arytmetyczną

Definicja lokalna funkcji

program p1;

parametry formalne

typ wyniku

functionsrednia (x1, x2 : real): real ;

begin

result:= (x1 + x2)/2;

//albo

srednia:=(x1 + x2)/2;

end ; {koniec definicji funkcji}

var a, b, c:real;

begin

a:=2;

writeln(srednia (6.7, 2*a)) ;

readln;

end.

parametry aktualne

slide36
Przekazywanie danych z/do podprogramu
 • przez wartość

- parametr formalny bez var

- jest zmienną lokalną - wartość początkowa w momencie wywołania

- argument aktualny - wyrażenie typu zgodnego

- przekazywanie danych tylko na wejściu do podprogramu

 • przez zmienną (adres)- określonego typu (referencyjnie)

- parametr formalny z var

- faktycznie nie dane lecz adres argumentu aktualnego

- argument aktualny - zmienna tego samego typu

- przekazywanie danych na wyjściu (czyli w większości przypadków zwrot wyniku lub wyników) - ale może być także na wejściu

slide37
Przykład
 • program x;
 • procedurealfa(x1,x2:real; var wynik:real);
 • begin
  • wynik:=x1-x2;
 • end;
 • var w:real; //dodatkowa zmienna
 • begin
  • alfa(5,2,w);
  • writeln(w) ;
  • alfa(4,2,w);
  • writeln(w) ;
  • readln;
 • end;

definicja procedury

slide38
Przykład procedury obliczającej średnią arytmetyczną

parametry formalne

var !!

Program proc;

proceduresrednia (liczba1, liczba2 : real ; var wynik : real) ;

begin

wynik := (liczba1 + liczba2)/2;

end ; {koniec definicji procedury}

var a, b, c:real;

begin

a:=2; b:=3;

srednia (6.7, 2*a, c) ; {trzeci parametr aktualny musi być zmienną}

writeln(c)) ; {c jest równe (6.7+2*2)/2=5.35}

srednia (a, b, c) ;

writeln(c) ; {c jest równe (2+3)/2=2.5}

srednia (a, c, c) ;

writeln(c) ; {c jest równe (2+2.5)/2=2.25}

srednia (c, b, a) ;

writeln(a) ; {a jest równe (2.25+3)/2=2.67..

end.

parametry aktualne