Α. Επισήμανση κυττάρων του αίματος
Download
1 / 36

?. ?????????? ???????? ??? ??????? ?. ?????????? ???????????? ?. ??????????? ???????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Α. Επισήμανση κυττάρων του αίματος Β. Στοχευμένα Ραδιοφάρμακα Γ. Θεραπευτικά ραδιοφάρμακα. Α. Επισήμανση κυττάρων του αίματος. Επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων (φλεγμονή) Επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων (δεξαμενή αίματος/εσ. αιμορραγία, απεικόνιση σπλήνας)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?. ?????????? ???????? ??? ??????? ?. ?????????? ???????????? ?. ??????????? ????????????' - hang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5097730

Α. Επισήμανση κυττάρων του αίματοςΒ. Στοχευμένα Ραδιοφάρμακα Γ. Θεραπευτικά ραδιοφάρμακα


5097730
Α. Επισήμανση κυττάρων του αίματος

 • Επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων (φλεγμονή)

 • Επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων (δεξαμενή αίματος/εσ. αιμορραγία, απεικόνιση σπλήνας)

 • Επισήμανση αιμοπεταλίων (απεικόνιση θρόμβων)99 m tc
Επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων με 99mTc-υπερτεχνητικό και πυροφωσφορικό νάτριο

 • Α΄ in-vivo μέθοδος: α) ανασύσταση του προσκευάσματος πυροφωσφορικό-SnCl2με φυσιολογικό ορό, β) Χορήγηση του ανασυσταθέντος σκευάσματος ενδοφλεβίως και γ) μετά από 30 min χορήγηση ενδοφλεβίως 99mTcO4-.

 • Β΄ in-vitro μέθοδος:α) Λαμβάνονται 10-15 ml αίματος του ασθενούς, β) αναμιγνύονται με ανασυσταθέν προσκεύασμα πυροφωσφορικό-SnCl2με φυσιολογικό ορό, γ) απομονώνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια με φυγοκέντρηση και δ) προστίθενται υπερτεχνητικό 99mTcO4-και μετά από 5 min τα επισημασμένα ερυθροκύτταρα χορηγούνται στον ασθενή.

 • Μετουσιωμένα 99mTc-ερυθροκύτταρα: Τα επισημασμένα ερυθροκύτταρα θερμαίνονται στους 50 0Cγια 20 min και μετά χορηγούνται στον ασθενή.


99 m tc sncl 2 99m tco 4
99 με mTc-ερυθροκύτταρα (πυροφωσφορικό-SnCl2 + 99mTcO4-)

 • Περιγραφή του προτεινόμενου μηχανισμού επισήμανσης:

  • Πυροφωσφορικό-Sn(II) προσλαμβάνονται από τα ερυθροκύτταρα.

  • Ο SnCl2παραμένει σε ανηγμένη μορφή λόγω της παρουσίας γλουταθειόνης

  • Μετά γίνεται η χορήγηση των 99mTcO4-τα οποία παραλαμβάνονται από τα ερυθροκύτταρα, ανάγονται και δεσμεύονται από τις πρωτεΐνες


99m tc
Χρήσεις με 99mTc-ερυθροκύτταρα

 • Χρήσεις:

  • 99mTc-ερυθροκύτταρα:

   • Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία για την συνολική εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας (κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας),

   • Σπινθηρογράφηση της αιματικής δεξαμενής

   • Προσδιορισμός όγκου του αίματος

  • 99mTc-ερυθροκύτταρα μετουσιωμένα:

   • απεικόνιση σπλήνος (σπληνομεγαλία)


51 cr natrii chromatis 51 cr solutio sterilis
Επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων με [51Cr]-χρωμικό νάτριο (Natrii Chromatis (51Cr) solutio sterilis)

 • Πυρηνικές ιδιότητες 51Cr: t1/2 =27.7 d, γ= 370 keV

 • Συλλέγονται 20-30 mL αίματος (σε σύριγγα που περιέχει ηπαρίνη)

 • Το αίμα αναμιγνύεται με διάλυμα Νa 51CrO4και επωάζεται στους 37 0Cγια 20 min.

 • Η αντίδραση σταματά με προσθήκη ασκορβικού οξέος (που ανάγει το Cr6+σε Cr3+)

 • Tα ερυθροκύτταρα φυγοκεντρούνται, εκπλύνονται σε φυσιολογικό ορό και επανεγχέονται στον ασθενή.

 • Μηχανισμός επισήμανσης: το εξασθενές χρώμιο συνδέεται με την αιμογλοβίνη ενώ το τρισθενές όχι

 • Χρήση: Προσδιορισμός όγκου του αίματος, χρόνος ημιζωής ερυθροκυττάρων


5097730
Μέτρηση όγκου ερυθρών αιμοσφαιρίων

 • Λαμβάνονται δείγματα αίματος στα 10, 20, 60 min μετά τη χορήγηση

 • Γίνεται με βάση το νόμο της αραίωσης: C1V1=C2V2

  • C1= η αρχική ραδιενέργεια των κυττάρων μετά την επισήμανση

  • V1= o όγκος των επισημασμένων ερυθροκυττάρων

  • C2= η ραδιενέργεια του δείγματος που ελήφθη κάποια χρονική στιγμή

  • V2= o όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων

  • Πχ. C1= 15x106cpm/ml,V1=1mL, C2=5x103cpm/ml V2=3000mL

 • Διάγνωση πολυκυτταραιμίας αυξημένος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρών


5097730
Επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων αιμοσφαιρίων

 • Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων από τον ασθενή με φυγοκέντρηση των κυττάρων

 • Επώαση με το ραδιοφάρμακο 99mTc-HMPAO ή 111In-οξίνη

 • Χορήγηση των επισημασμένων κυττάρων στον ασθενή

 • Τα επισημασμένα κύτταρα δεν πρέπει να παραμένουν παραπάνω από 5 hr.


5097730
Μηχανισμός εντόπισης ραδιοφαρμάκου

 • 111Cd (p, n) 111In

 • 111In (t1/2= 2.8 d) : σύλληψη ηλεκτρονίου, 173 keV, 245 keV


5097730
Μηχανισμός εντόπισης ραδιοφαρμάκου


5097730
Χρήσεις επισημασμένων λευκών αιμοσφαιρίων

 • Απεικόνιση της λοίμωξης-φλεγμονής

  • 95% ευαισθησία

  • Απεικόνιση λοιμώξεων γαστρεντερικού, νεφρικού συστήματος

  • Μηχανισμός εντόπισης: χημόταξη λευκοκυττάρων στη περιοχή της φλεγμονής


67 67 ga citrate
Γάλλιο-67 κιτρικό ( αιμοσφαιρίων67Ga-citrate)

 • 68Zn (p, 2n) 67Ga

 • 67GaCl3 + κιτρικό νάτριο  67Ga-κιτρικό (pH 5-8)

 • 67Ga (t1/2= 72 h) : σύλληψη ηλεκτρονίου, φωτόνια 93, 184, 300 keV

 • Χρήσεις: απεικόνιση της φλεγμονής, εντόπιση νεοπλασίας


5097730
Ραδιοαλογόνα αιμοσφαιρίων


A 123 131 i
Διάγνωση και θεραπεία με ραδιενεργό Νa123/131I.

 • Na131I , Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum diagnosticum, Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum therapeuticium, Natrii iodidi (131I) solutio

 • Ραδιονουκλιδική καθαρότητα > 99.9%

 • Περιέχουν αναγωγικό παράγοντα για την αναγωγή των οξειδωμένων ιόντων ιωδίου σε ιωδιούχα.

 • Προσμίξεις: Ι-133, Ι-135, ΝaΙΟ3

 • Per os βιοκατανομή:

  • μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα 3 hr pi.

  • 90% απέκκριση από τους νεφρούς, 50% στις 24 h

  • Πρόσληψη στον θυρεοειδή 10-35 % 24 h pi

 • Xρήσεις: δοσιμετρία και θεραπεία βρογχοκήλης, καρκίνου θυρεοειδούς, υπερθυρεοειδισμού.


5097730
Ραδιοϊωδίωση ραδιενεργό Νπρωτεϊνών σε κατάλοιπο τυροσίνης (ηλεκτρονιόφιλη μέθοδος)

Οξείδωση του Ι- σε Ι+ με οξειδωτικά μέσα, όπως: υπεροξικό οξύ, χλωραμίνη-Τ, Ν-χλωροηλεκτριμίδιο, ιωδογόνο κ.α. Ή:

 *Ι + ICl  I- + *ICl

ιωδογόνο


5097730
125 ραδιενεργό ΝΙ-αλβουμίνη(Μέτρηση όγκου του αίματος)

 • Ανθρώπινη λευκωματίνη επισημαίνεται με 125Ι με χλωραμίνη-Τ/ιωδογόνο.

 • Το ελεύθεριο ιόν ιωδίου απομακρύνεται με ανιονανταλλακτική ρητίνη και τελική στείρα διήθηση.

 • Μέθοδος: Εγχέεται γνωστή ποσότητα 125Ι-ΗSA και κατόπιν λαμβάνονται δείγματα σε χρόνους 10, 20 , 30 min μετά την έγχυση.

 • Μετράται η ραδιενέργεια των δειγμάτων.

 • Κατασκευάζεται καμπύλη ραδιενέργειας=f(t) γιατί η αλβουμίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ ~ 15% ανά ώρα.

 • Χρησιμοποιείται ο νόμος αραίωσης: C1V1=C2V2

 • C1= η χορηγούμενη ραδιενέργεια

 • V1= o όγκος της ένεσης

 • C2= η ραδιενέργεια που υπολογίζεται από τη καμπύλη ότι αντιστοιχεί στο t=0

 • V2= o όγκος του πλάσματος


131 131 ibg iobenguane
[ ραδιενεργό Ν131Ι]-Μετα-ιωδοβενζυλογουανιδίνη, [131Ι]-ΜIBG (Iobenguane)

 • Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum: Ειδική ραδιενέργεια >20 GBq/gr iobenguane

 • Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum: Ειδική ραδιενέργεια >400 GBq/gr iobenguane

Μηχ. Δράσης: Δομικά μοιάζει με τη νορ-επινεφρίνη, έτσι προσλαμβάνεται εκλεκτικά από νευροενδοκρινείς όγκους.

Φαρμακοκινητική: Εντόπιση στο φλοιό των επινεφριδίων, στον αδρενεργικό ιστό και στο μυοκάρδιο.

33% στο ήπαρ

70-90 % αποβάλλεται από τα ούρα εντός 4 ημ.

Χρήσεις: Διάγνωση ή θεραπεία καρκίνου: νευροβλαστώματος και φαιοχρωμοκυτώματος.


1 31 natrii iodohippourati 131 i solutio iniectabilis
1 ραδιενεργό Ν31Ι-ορθοϊππουρικό νάτριο(Natrii iodohippourati (131I) solutio iniectabilis)

 • Ραδιοεπισήμανση με ραδιοϊσοτοπική ανταλλαγή

 • Ραδιοχημική καθαρότητα: 97%, προσμίξεις ορθο-ιωδο-βενζοϊκό

 • Φαρμακοκινητική: 60-70% σύνδεση σε πρωτεΐνες

  • Απέκκριση μεσω νεφρ. Σωληναρίων και σπειραματική διήθηση (20%)

  • Σε νεφρική δυσλειτουργία 5% ηπατοχολική απέκκριση

 • Χρήσεις: μελέτη της λειτουργίας των νεφρών, νεφρόγραμμα

  • Προσδιορισμός της ενεργούς νεφρικής αιματικής ροής

  • Διάγνωση απόφραξεων ουροφόρων οδών


12 57 58 co
Μελέτη της απορρόφησης της ραδιενεργού Βιταμίνης Β12 (57/58Co-κοβαλαμίνη)

 • 57/58Co-κυανοκοβαλαμίνη, Cyanocobalamini (57Co) capsulae/ solutio, Cyanocobalamini (58Co) capsulae/ solutio,

 • 57Co: t1/2= 271 d, γ= 0.122 ΜeV

 • 58Co: t1/2= 70.9 d, γ= 0.811 ΜeV, γ (εξαΰλωσης)=0.511 ΜeV

 • H επισημασμένη βιταμίνη Β12 παρασκευάζεται με βιοσύνθεση από κατάλληλο μικροοργανισμό σε διάλυμα στο οποίο περιέχεται το ραδιενεργό κοβάλτιο.

 • pH 4-5, ευαίσθητο στο φως (φυλάσσεται για 6 μήνες σε σκοτεινό μέρος στους 5 0C).

 • Per os ή ενδοφλεβίως

 • Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας και για τη διάγνωση παθήσεων που εμφανίζουν αμωμαλίες στην απορρόφηση της βιταμίνης Β12.

 • Schilling Test: Χορηγείται μίγμα ελεύθερης 57Co-B12 και 58Co-B12 συνδεδεμένης με τον ενδογενή παράγοντα (μυκοπρωτεΐνη απορρόφησης Β12 στο δωδεκαδάκτυλο). Λαμβάνονται τα ούρα του πρώτου 24ώρου. (Φυσιολογικά απεκκρίνεται το 10-15% ελεύθερης Β12. Σε παθολογικές καταστάσεις δεν απεκκρίνεται η ελεύθερη, μόνο η συνδεδεμένη Β12)


201 tlcl
Απεικόνιση αιματικής ροής μυοκαρδίου με 201TlCl

 • 201TlCl: t1/2 =73.1 h, γ=70 keV

 • Μηχανισμός εντόπισης στο μυοκάρδιο: μεταφέρεται μέσω των αντλιών Na+/K+ ATP, όπως τα ιόντα Κ+.

 • Χρήσεις: Διάγνωση ισχαιμίας, εμφράγματος μυοκαρδίου.

 • Φαρμακοκινητική: Η κατακράτηση του 201Tl από τα μυοκύτταρα δεν οφείλεται μόνο στο πρώτο πέρασμα από τη στεφανιαία αρτηρία, αλλά και σε επανακατανομή του φαρμάκου. Σε ισχαιμικό μυοκάρδιο αρχικά φαίνεται ελλιπής η άρδευση αλλά οι καθυστερημένες εικόνες τείνουν στο φυσιολογικό.


5097730
Ραδιοφάρμακα κυκλοτρονίου μυοκαρδίου με Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ΡΕΤ

 • Επισήμανση βιομορίων με διατήρηση δραστικότητας

 • Καλύτερη ποιότητα απεικόνισης λόγω τεχνολογίας ΡΕΤ

 • Μικρός χρόνος ημιζωής: δυσκολία ετοιμασίας ραδιοσκευασμάτων, ειδικές αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, παρουσία κυκλοτρονίου στη μονάδα εφαρμογής ραδιοφαρμάκων

 • Υψηλό κόστος


5097730
Μηχανισμοί εντόπισης ραδιοφαρμάκων

 • Παθητική διάχυση

 • Ιοντοανταλλαγή

 • Εγκλωβισμός σε τριχοειδή αγγεία

 • Φαγοκύτωση

 • Ενεργός μεταφορά

 • Απομάκρυνση κυττάρων

 • Χημόταξη

 • Μεταβολισμός

 • Σύνδεση με υποδοχείς

 • Σύζευξη αντιγόνου-αντισώματος

Επισήμανση

Βιομορίων/

Βιοδραστικών μορίων

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


5097730
Επισήμανση με ραδιοφαρμάκωνF-18

 • Παραγωγή 18F: 18Ο(p,n)18F ή 20He(d,α)18F

 • H218O K18F

 • 18O2  18F2(χρησιμοποιείται το 50%,υπάρχει και F2φορέας)

 • 20He 18F2

 • 18F2 + CH3CO2NH4  CH3CO218F + NH418F

 • Ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση: 18F2, CH3CO218F

 • Πυρηνοφιλη υποκατάσταση: Κ[222]/18F-


5097730
M ραδιοφαρμάκωνέθοδοι επισήμανσης φθοροδεοξυγλυκόζης


18 f fdg
Αυτοματοποιημένος κλωβός παρασκευής [18F]-FDG


18 f fdg1
Μηχανισμός πρόσληψης και κατακράτησης [18F]-FDG

 • Μέτρηση μεταβολισμού γλυκόζης σε μυοκάρδιο, όγκους και εγκέφαλο

 • Χρησιμοποιείται για απεικόνιση λεμφώματος, καρκίνου του πνεύμονα, λαιμού, κεφαλής, μαστού, καρκινώματος οισοφάγου, γαστρεντερικού καρκίνου

 • Χρήση για διάγνωση πρωτογενούς και μεταστατικού καρκίνου και για την παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής


18 f fdg2
Απεικόνιση όγκου με κατακράτησης [[18F]-FDG

Απεικόνιση προ χημειοθεραπείας

Απεικόνιση μετά τη

χημειοθεραπεία5097730
Επισημασμένα αντισώματα αντισωμάτωνΡαδιοανοσοδιάγνωση/Ραδιοανοσοθεραπεία

 • Πλεονεκτήματα: υψηλή εξειδίκευση, βιοτεχνολογία μονοκλωνικών αντισωμάτων (στόχευση καρκινικών κυττάρων)

 • Μειονεκτήματα:

  • Μεγάλο μέγεθος: αργή φαρμακοκινητική, συσσώρευση σε υγιείς ιστούς και αίμα

  • Συσσώρευση σε ήπαρ, σπλήνα και νεφρούς

  • Ανοσοαντίδραση

Χιμαιρικά και ανθρωποποιημένα: χαμηλότερη ανοσογονικότητα

(Fab’)2, Fab:

χαμηλότερη ανοσογονικότητα, ταχύτερη φαρμακοκινητική

(Fab’)2

Fab


99m tc1
Επισήμανση Αντισώματος με αντισωμάτων99mTc

 • Άμεση επισήμανση με συναρμογή του οξοτεχνητικού(V) πυρήνα με ελεύθερες θειόλες καταλοίπων κυστεϊνης των αντισωμάτων.

 • CEA-Scan: 99mTc-CEA (Fab’, murine IgG1, IMMU-4), άμεση επισήμανση.

 • Χρήση: ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου (καρκινοεμβυονικό αντιγόνο) στη κοιλιακή περιοχή (επανάκαμψη, μεταστάσεις, διάγνωση σταδίου της νόσου)


5097730
Επισήμανση μέσω διλειτουργικού συναρμοτή

 • Επισήμανση μέσω διλειτουργικού συναρμοτή (Ν2S2) και μετά σύζευξη με το αντίσωμα μέσω αμιδικού δεσμού, ελεύθερης ε-αμινομάδας λυσίνης

 • Verluma: 99mTc-NR-LU-10 (Fab’, murine IgG2b, χηλικό συναρμοτή)

 • Χρήση: Διάγνωση καρκίνου πνευμόνων


111 in
Διαγνωστικά ραδιοφάρμακα συναρμοτή111In για τη διάγνωση νευροενδοκρινικών καρκίνων

Περιέχει το οκταπεπτίδιο «οκτρεοτίδιο», ένα συνθετικό ανάλογο της ενδογενούς ορμόνης «σωματοστατίνης» και συνδέεται στους υποδοχείς σωματοστατίνης

Οι υποδοχείς σωματοστατίνης βρίσκονται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων όπως καρκινώματος, γαστρινώματος, νευροβλαστώματος, αδενώματος της υπόφυσης και μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα.


186 188 re hedp
Θεραπευτικό ραδιοφάρμακο συναρμοτή186/188Re-HEDP

186Re: (t1/290,6 h, β-=1, 075ΜeV, γ 137 ΚeV) 185Re(n,γ) 186Re

188Re: (t1/217 h, β-=2,11ΜeV, γ 155 ΚeV) γεννήτρια188W/188Re

Σύνθεση ραδιοφαρμάκου 186/188Re-HEDP:

186/188ReO4- + SnCl2 + HEDP  186/188Re-HEDP

Υδροξυαπατίτης (69% οστών): Ca10(PO4)6(OH)2

Σύνδεση ραδιοφαρμάκου με τον υδροξυαπατίτη των οστών

Χρήση:

Απάλυνση πόνων οφειλόμενων στις οστικές μεταστάσεις


5097730
Σχεδιασμός στοχευμένων ραδιοφαρμάκων: νεότερες προσεγγίσεις

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΤΗ

Αναφέρεται σε ένωση η οποία διαθέτει κατάλληλο σύστημα ατόμων δοτών για τη συναρμογή του μετάλλου και επιπλέον φέρει μια ομάδα η οποία μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικό δεσμό με βιομόριο

99mTc-TRODAT:

Σύμπλοκο του οξοτεχνητίου με διαμινοδιθειόλη, συζευγμένο με ανάλογο της κοκαΐνης για την ανίχνευση των μεταφορέων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο.

Χρήση: Διάγνωση Parkinson

Eικόνα SPECT από εγκέφαλο που ελήφθησαν με χρήση του ραδιοφαρμάκου 99mTc-TRODAT.


ad