dr er nyi istv n erenyii@ikb meh hu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Erényi István [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Dr. Erényi István [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Művelődés és kultúra az információs társadalomban. Dr. Erényi István [email protected] Mottók:. Benjamin Franklin: “A tudásba történő befektetés kamatozik a legjobban.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Erényi István [email protected]' - hana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr er nyi istv n erenyii@ikb meh hu
Művelődés és kultúra az

információs társadalomban

Dr. Erényi István

[email protected]

slide2
Mottók:

Benjamin Franklin:

“A tudásba történő befektetés kamatozik a legjobban.”

Carl SAGAN a Korok és démonok c. könyvében írja:„Négy fő okát látom annak, amiért koncentrált erőfeszítéssel, felhasználva a rádiót, a tévét, a mozit, az újságokat, könyveket, kiállításokat és az iskolákat, a tudományt (TUDÁST) mindenkihez el kell juttatni. Nem elegendő – sőt, valójában veszélyes – a tudományt magasan kvalifikált, jól megfizetett kiválasztottak szűk körére korlátozni. A legszélesebb rétegek számára is lehetővé kell tenni, hogy megértsék, hogyan működik és milyen eredményeket ér el.” A négy ok: szegénységből való kiemelkedés járható útja; felhívja a figyelmet a kor veszélyeire; a legmélyebb ismereteket nyújtja számunkra fontos kérdésekben; a tudomány és a demokrácia értékrendje egybeesik.

Erényi: E-Kultúra 2001

slide3
A kormányzati

felelősségről

Erényi: E-Kultúra 2001

korm nyzati els dleges felel ss g
Kormányzati elsődleges felelősség
 • Életminőség: tartalmasabb, értékesebb, eredményesebb, emberibb jövő a lehető legszélesebb körnek - mindenkinek
 • A társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésünk legfőbb záloga a művelt, tudásban gazdag emberfők sokasága - ezt kell kiemelten, legfőbb értékünknek tekinteni

Erényi: E-Kultúra 2001

slide5
Informatika, gazdaság és életminőség
 • Az informatika szektor legtöbbet azzal járul hozzá az „anyagi” életminőség javításához, hogy a gazdasági teljesítményt, a termelékenységet növeli
 • Hosszú távon a termelékenység növelése az életminőség javításának a kulcsa
 • Legalább ennyire fontos a kulturális értékek gondozása, közkinccsé tétele
 • valamint a képzés, művelődés biztosítása

Erényi: E-Kultúra 2001

civiliz ci m velts g gyors fejl d se a m ltban
Civilizáció, műveltség gyors fejlődése a múltban

Mindig, amikor az ismeretek megőrzése, átadása, tárolása és multiplikálása terén áttörő újdonság jelent meg

Mindig, amikor intellektuális közösségek, „iskolák” alakultak, közös tudásgyarapítási tevékenység folyt, a közösségi tudás hatványozottabban érvényesült

Erényi: E-Kultúra 2001

p ld k a civiliz ci s fejl d sre
Példák a civilizációs fejlődésre
 • Papirusz, papír megjelenése - tudás megőrzése, más számára hozzáférhetővé válása
 • Athéni iskolai közösségek kialakulása, színházi élet, művészetek
 • Könyv, könyvnyomtatás
 • Könyvtárak létrehozása
 • Sajtótermékeke, filmművészet
 • Elektronikus média
 • Internet: - ismertek átadása, megőrzése, szelektálása, közös tudás gyarapítása, tudás-közösségek létrejötte

Egyre

könnyebb,

egyre

több

ember

számára

elérhető

tudás

Erényi: E-Kultúra 2001

informatika inform ci technol gia
Informatika, információ technológia
 • Az IT több, mint egyszerű gazdasági tényező
 • Az EMBER sikere: közösségi élet, művelődés, eredmények, küzdelem, közös örömök - együttműködés és kultúra-építés
 • Internet: összeköt - kommunikációs eszköz, ismereteket továbbít - művelődési eszköz, információt válogat - szellemi munkát segít, tudást halmoz fel, őriz meg - tudomány tárháza, szellemi tornára ösztönöz - oktatási módszer

Erényi: E-Kultúra 2001

slide9
Társadalom fejlődése, értékrend váltás:

Társadalom Emberi érték Gazd. érték

Középkor, lovagkor becsület, harctudás FÖLD,VÁR

Reneszánsz művészet FÖLD, PÉNZ

Korai kapitalizmus vagyon manufaktúra

Felvilágosodás tudomány

Ipari forradalom szorgalom, munka Cégek, üzemek

Posztindusztriális szolgáltatások Szolgáltató cégek

Információs ismeretek, tudás, Integrált

társadalom mobilitás, időfaktor! szolgáltatások,

eGazdaságkooperativitás intelligens

termékek

Erényi: E-Kultúra 2001

slide10
Informatikáról,

információs technológiáról

Erényi: E-Kultúra 2001

hogy mindez megval suljon kellenek
Hogy mindez megvalósuljonkellenek
 • Eszközök, infrastruktúra, sávszélesség
 • Képesség az használatukra
 • Képesség arra, hogy a tevékenység részévé váljanak az eszközök (oktatás, vállalkozás)
 • Képesség arra, hogy a képességre oktassunk
 • Érdekes, hasznos tartalom
 • Veszélyek elhárítása (szabályozás: jogi, technikai)
 • Fogadókészség, bizalom, biztonságérzet
 • Programok arra, hogy mindenkik részesedjen
 • Kulturális, nyelvi sokszínűség, nem elsorvasztás

Erényi: E-Kultúra 2001

slide12
A lisszaboni -

stockholmi

folyamat

Az Információs társadalomtól

a tudásalapú társadalomig

Erényi: E-Kultúra 2001

slide13
Mit várunk mi és az EU az eGazdaságtól

Az eEurope program nem kevesebbet hirdet, nem kevésbe ambiciózus, mint hogy:

2010-re Európa legyen a világ legversenyképesebb, legdinamikusabb gazdasággalrendelkező térsége, melyet új, jobb munkahelyek teremtése,és a különbségek csökkenése jellemez, mind a térségek között, mind a össz. társadalmon belül.

Magyarország is része legyen annak az Európának

Erényi: E-Kultúra 2001

slide14
eEurope kulcs-akciók
 • Távközlési szabályozási keretek
 • Nagysebességű megbízható infrastruktúra
 • eTanulás, eMunka, képzettség
 • eKereskedelem
 • eRészvétel, hozzáférés mindenki számára
 • eKormányzat
 • Biztonságos hálózatok
 • Mobil kommunikáció
 • Munkahelyteremtés és társadalompolitika

Erényi: E-Kultúra 2001

slide15
Információs társadalom és eGazdaság
 • Jólét, életminőség javítása
 • Jobb, értékesebb munkahelyek
 • Új munkalehetőségek
 • Demokrácia kiteljesedése
 • Kulturális értékek megőrzése, gazdagítása
 • Partneri kapcsolatok, kooperáció bővítése
 • Társadalmi és térségi kohézió javítása

Erényi: E-Kultúra 2001

slide17
Nemzeti Információs Társadalom Stratégia

JÖVŐKÉP és MISSZIÓ

 • Közép-, Kelet-Európában élenjáró Magyarország
 • Minőségi ugrás az életminőség javításban (figyelembe veszi a határonkívülieket is)

KORMÁNYZATI MISSZÓ

 • Életminőség javítása infokommunikáció révén

Erényi: E-Kultúra 2001

nemzeti inform ci s t rsadalom strat gia
Nemzeti Információs Társadalom Stratégia
 • Infrastruktúra-fejlesztési program
 • Gazdaságpolitikai program
 • Kultúra program
 • Oktatási program
 • Társadalompolitikai program
 • Elektronikus kormányzati program
 • Önkormányzati program

Erényi: E-Kultúra 2001

sz chenyi terv inform ci s t rsadalom program c lkit z sei
Széchenyi Terv: Információs társadalom program célkitűzései
 • “Olcsó” Internet elérési lehetőség a lakosság és a háztartások számára
 • Az eKereskedelemi és eÜzletviteli szolgáltatások ösztönzése
 • Digitális írástudás támogatása
 • Mindenki számára egyenlő esélyt az információs társadalom tagjává válásra

Erényi: E-Kultúra 2001

az inform ci s t rsadalom program c lkit z sei
Az Információs társadalom program célkitűzései
 • Kedvező jogszabályi környezet létrehozása
 • A magyar ICT, tudás és “tartalom” szektor fejlesztése
 • A magyar tartalomipar ösztönzése
 • Hatékony eKormányzat kiépítése, működtetése
 • Hatékony monitoring rendszer kidolgozása

Erényi: E-Kultúra 2001

slide21
Társadalom

szereplőinek

feladatai

Erényi: E-Kultúra 2001

mit jelet ez a t rsadalom sz m ra
Mit jelet ez a társadalom számára?
 • Önálló kezdeményezések az üzleti élet részéről
 • Önálló helyi, civil kezdeményezések
 • A teljes gazdálkodási folyamat átgondolása
 • A partnerek „közeledése” tapasztalatai
 • „Demokratizálódó” világ
 • Részvétel, hozzájárulás a kormányzati munkához

Erényi: E-Kultúra 2001

lakoss g sz m ra
Lakosság számára
 • Felkészülés a változó élethez
 • Munkavállalói, vállalkozási mobilitás
 • Gyakori váltások a termelésben és szolgáltatásban
 • Életen át való tanulás
 • Igények felkeltése a minőségi szolgáltatásokra
 • Fogadókészség növelése

Erényi: E-Kultúra 2001

slide24
Tudástársadalom,

legfőbb kihívás

Erényi: E-Kultúra 2001

mai magyar helyzet
Mai magyar helyzet
 • Kevés az otthoni Internetező
 • Sikeres az ipar, felsőoktatási szektor
 • Sikeres a közösségi pontok kialakítása: teleházak, könyvtárak
 • Nem elég a KKV felkészültsége
 • Leszakadó gazdasági térségek, „információ-szegény” térségek

Erényi: E-Kultúra 2001

int zked sek programok kellenek
Intézkedések, programok kellenek
 • Otthoni Internetezés támogatására
 • Készségek javítására
 • Érdekes és értékes tartalom előállítására
 • A pedagógusok informatikai képzésére
 • KKV-k felzárkóztatására
 • Kulturális örökségünk digitalizálására
 • EU-val való együttműködés ösztönzésére
 • Korosabbak társaink készség-javítására

Támogatás: idén 15mrd Ft, jövőre 24mrd Ft

Erényi: E-Kultúra 2001

it lehet s g s kih v s
IT: lehetőség és kihívás
 • Lehetőség a jobb életre, emberibb, tartalmasabb életre, műveltségre, személyiség kiteljesedésére
 • Lehetőség az igazságosabb életre, arra, hogy mindenkinek javuljon az élete
 • DE: lehetőség a rossz szándék érvényesítésére (fenyegetés: rossz szándék és képesség együtt)
 • Kihívás: Önök és a Kormányzat munkásai számára - kulturálisan és morálisan felnő-e az emberiség az új társadalmi viszonyokhoz?

Erényi: E-Kultúra 2001

slide28
Konklúzió, üzenet:

Alan Webberin „What’s So New About the New Economy”, Harvard Business Review, Jan-Feb, 1993:

Végső soron nem a technológia - legyen akár mikrochip vagy a globális telekommunikációs hálózat - az új gazdaság és társadalom színtere.

Ez a hely az emberi elme.

Plutarkhosz:

“Elménk nem megtöltésre váró edény,

hanem lángra lobbantandó tűz”

Erényi: E-Kultúra 2001

slide29
Köszönöma figyelmüket

és a meghívást!

Erényi: E-Kultúra 2001

ad