Dlaczego w xxi wieku edukacja b dzie najwa niejsza
Download
1 / 35

Dlaczego w XXI wieku edukacja b?dzie najwa?niejsza ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?. Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki. Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dlaczego w XXI wieku edukacja b?dzie najwa?niejsza ?' - hammett-hurst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mechanizm przemian

Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy

Zmiana sposobu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia

Nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji

Społeczeństwo Informacyjne

Mechanizm przemian


Istota zmian

Człowiek prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Komputer

Istota zmian

Konfrontacja

maszyna zdolna odtwarzać inteligencję człowieka

a nie inteligentna maszyna do pisania


Historia uczy
Historia uczy: prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Człowiek w starciu z maszyną,

która może go zastąpić

zawsze przegrywa


Eliminacja

Maszyna – Człowiek prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Eliminacja

pralka – praczki

siewnik – siewców

maszyna tkacka – tkaczy

na tym polega postęp


W spo ecze stwie informacyjnym
W społeczeństwie informacyjnym prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Człowiek

Komputer

komputer wyeliminuje

pracowników tzw. „umysłowych”


Eliminacja1
Eliminacja prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

każdą pracę „umysłową”,

o której z góry wiadomo jak ją zrobić,

lepiej wykona komputer niż człowiek


Co pozostaje cz owiekowi

tworzenie prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

wiedzy

przekazywanie

wiedzy

drugiemu człowiekowi

(klientowi)

komputerom

(maszynom)

Co pozostaje człowiekowi?

prace nierutynowe,

czyli to co nowe, lub nietypowe


Czy zanikn kontakty bezpo rednie
Czy zanikną kontakty bezpośrednie? prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

nie

 • ulegną

  • uzupełnieniu

  • przedłużeniu

  • zwielokrotnieniu

  • pogłębieniu

przykładem telefon


Czy praca fizyczna zaniknie
Czy praca fizyczna zaniknie? prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

nie

, ale

 • redukcja pracy produkcyjnej (bo rutynowa)

 • wzrost usług (bo nierutynowe)

  • nastawionych na rzeczy

   • adaptacja

   • indywidualizacja

  • nastawionych na człowieka

   • zdrowie

   • sport

   • rozrywka

   • wiedza


Dlaczego w xxi wieku edukacja b dzie najwa niejsza

Wiedza prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

centralną wartością

nie tylko humanistyczną

ale też ekonomiczną


Wiedza
Wiedza prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

ludzie bez wiedzy

nie znajdą

godnego miejsca

w społeczeństwie informacyjnym


Wiedza nie jest sta a
Wiedza nie jest stała prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

 • ciągły przyrost wiedzy

 • krótki czas życia części wiedzy

 • pojawianie się nowych rodzajów wiedzy, czyli nowych dyscyplin

 • krótki czas wprowadzenia nowych rodzajów wiedzy na rynek

 • szybkie zmiany zapotrzebowania na wiedzę


Zagro enie
Zagrożenie prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Społeczne wykluczenie

ludzi bez wiedzy


Przyczyna spo ecznego wykluczenia
Przyczyna społecznego wykluczenia prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

nienadążanie za rozwojem

społeczeństwo informacyjne = społeczeństwo rozwoju


Mechanizm spo ecznego wykluczenia

Pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata – wymagania, prawa i możliwości.

Taka społeczność zaczyna się sama izolować – uznawać za ludzi gorszej kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem.

Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans.

Podwójna frustracja: wykluczonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość, oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani utrzymując wykluczonych

Społeczne wykluczenie

Mechanizmspołecznego wykluczenia


Spo eczne wykluczenie
Społeczne wykluczenie prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

nie jest zjawiskiem nieznanym

jednak

w globalnym społeczeństwie informacyjnym

społeczne wykluczenie będzie zjawiskiem

dynamicznym


Rozdarcie

pomiędzy prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

aktywną i wykluczoną

częścią społeczeństwa

Rozdarcie

niezdolność wzajemnego zrozumienia

rozpad więzi społecznych


Paradoks
Paradoks prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Im więcej pieniędzy przeznaczamy

na zasiłki dla grup społecznie wykluczonych

tym bardziej pogłębiamy społeczne wykluczenie

Wykluczeni potrzebują rozwoju !


Remedium na zjawisko spo ecznego wykluczenia
Remedium prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarkina zjawisko społecznego wykluczenia

Edukacja

całego społeczeństwa

w ciągu całego życia


Zasady kszta cenia
Zasady kształcenia prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

 • Zasada:

  • Uczę się przez 20 lat

  • Korzystam z nabytej wiedzy przez 40 lat

   przestaje być aktualna

 • Co 5 - 10 lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a wcześniej się do niego przygotować

Konieczna radykalna przebudowa modeli kształcenia


Czego uczy
Czego uczyć? prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Tego, czego potrzebuje rynek pracy

a nie tego, co umieją nauczyciele !


Wymagane cechy pracownik w
Wymagane cechy pracowników prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

 • komunikatywność

 • kreatywność

 • aktualizacja wiedzy

muszą być zatem celami kształcenia


Komunikatywno
Komunikatywność prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Żadnego wartościowego wyniku

nie osiąga się dzisiaj w pojedynkę

 • komunikatywność między-dyscyplinarna

 • komunikatywność między-kulturowa

Wymaganie bardziej

horyzontalnego wykształcenia

i pracy zespołowej


Dlaczego w xxi wieku edukacja b dzie najwa niejsza

Technologia prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Ekonomia

Produkt

Sztuka


Kreatywno
Kreatywność prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Nie rynek pracowników

tylko rynek kompetencji

 • Wiedza konwencjonalna będzie warunkiem istnienia na rynku pracy

 • Wiedza niekonwencjonalna będzie warunkiem konkurencyjności na rynku pracy

Szkoła musi uczyć oryginalności


Aktualizacja wiedzy
Aktualizacja wiedzy prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

 • Ponieważ część wiedzy bardzo szybko dezaktualizuje się

  czas połowicznego rozpadu wiedzy

 • to jedną z najważniejszych umiejętności jest zdolność do samouczenia się w ciągu całego życia

Szkoła musi przygotowaćuczniów do samuczenia się


Jaki system edukacji
Jaki system edukacji? prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Nie można całego społeczeństwa,

wielokrotnie w ciągu życia

kształcić wyłącznie metodami stacjonarnymi


Dlaczego w xxi wieku edukacja b dzie najwa niejsza

dla nauczycieli i edukatorów prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

dla chcących kształcić się samodzielnie

Internet

Konieczne jest zbudowanie

uzupełniającego systemu kształcenia

zdalnego przez Internet

Internet

Kluczem sukcesu jest przygotowanie

w szkole do zdalnego samouczenia się


Internet w szkole
Internet w szkole prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Nauczenie posługiwania się Internetem

 • uczenie się z Internetu

 • komunikowanie się przez Internet

 • prezentowanie się przez Internet

Technika nie wystarcza !


Internet w szkole1
Internet w szkole prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Internet narzędziem pedagogicznym

 • Internet narzędziem integracji przedmiotów

  • strony WWW zamiast wypracowań

 • Internet narzędziem współpracy

  • krajowej i międzynarodowej

  • zinstytucjonalizowanej i spontanicznej

  • udział w wirtualnych społecznościach

 • Internet narzędziem uaktywniania i przedsiębiorczości


Internet w szkole2
Internet w szkole prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Internet składnicą zasobów informacyjnych

 • Materiały dydaktyczne

  • dla uczniów

  • dla rodziców

  • dla nauczycieli

 • Gromadzenie na serwerze szkolnym lokalnych, oryginalnych zasobów informacyjnych

  • teksty

  • zdjęcia, filmy

  • nagrania


Najwi ksze wyzwanie
Największe wyzwanie prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Jak włączyć wszystkich nauczycieli

do procesów transformacji

do globalnego społeczeństwa informacyjnego?

Wykorzystajmy szansę integracji

Polski z Unią Europejską !

Nie pozwólmy zabetonować miliardaEuro przeznaczonego na edukację !


Wnioski
Wnioski prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Internetdrogą dowiedzy

Wiedzadrogą dorozwoju

Rozwójdrogą doglobalnego

społeczeństwa informacyjnego


Dzi kuj
Dziękuję prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Raport:

www.kti.ae.poznan.pl