Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU - PowerPoint PPT Presentation

hammett-barr
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU
88 Views
Download Presentation

Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning Stig A. Slørdahl Dekan DMF NTNU

 2. Aldrende befolkning Samhandling Forebygging Tilgang på relativt sett færre ”hender” Satsning på primærhelsetjenesten Nasjonale utfordringer

 3. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world Julio Frenk, MD, Lincoln Chen, MD, Zulfiqar A Bhutta, PhD, Jordan Cohen, MD, Nigel Crisp, KCB, Timothy Evans, MD, Harvey Fineberg, MD, Patricia Garcia, MD, Yang Ke, MD, Patrick Kelley, MD, Barry Kistnasamy, MD, AfafMeleis, PhD, David Naylor, MD, Ariel Pablos-Mendez, MD, Srinath Reddy, MD, Susan Scrimshaw, PhD, Jaime Sepulveda, MD, David Serwadda, MD and Huda Zurayk, PhD The Lancet Volume 376, Issue 9756, Pages 1923-1958 (December 2010) DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5

 4. KOMPETANSE Figure 3 STUDENTENE SOM ENDRINGSAGENTER

 5. The global challenge Figure 7

 6. Texmon og Stølen 2009 Rapport 2009/9 SSB

 7. 1990 → 2009 7400 flere legeårsverk (totalt 22 489 leger/ 21 616 årsverk) 4700 i sykehusene 1400 i kommunehelsetjenesten 800 i psykisk helsevern 2750 studenter i utlandet 2010/2011 ca 460 nye leger per år 213 innbyggere per lege i 2009

 8. Foreign (-trained) physicians and their distribution by origin regions in eight EEA countries. % - proportion of foreign (-trained) physicians. García-Pérez et al. BMC Health Services Research 2007 7:201

 9. 69°40′N 18°57′Ø Udanningssted bestemmer framtidig arbeidssted – prosent i Nord-Norge Utdannet i Tromsø: 51,3 % Utdannet i Oslo: 7,5 % Utdanningen påvirker studentenes veivalg!

 10. Flere blir syke

 11. 30-45% do not get treatment of proven effectiveness 20-25% of treatment are not needed and potential harmful Courtesy of Professor Bill Runciman, President, APSF; Data extracted from AHRQ 2006 report

 12. Kvalitetsforbedring • Pasientsikkerhet • Kommunikasjon/kulturell kompetanse

 13. ”Vi arbeider nå med å flytte mer av grunnutdanningen ut av universitetssykehusene og spesialisthelsetjenesten og det krever at vi har en kommune- og primærhelsetjeneste som vil bidra til å gi studentene våre den kunnskapen, de ferdighetene og de holdningene som skal til for å bli gode leger.”

 14. Utdanning – ingen endring Universitetene ønsket en sterkere forpliktelse for kommunene – ny vurdering stortingsmelding om velferds- statsutdanningene

 15. Forskning –endring

 16. Forskning i allmennmedisn

 17. Nødvendig Krevende Ønskelig med økonomisk grunnlag En naturlig del av aktiviteten Bidra til styrking av betydningen av primærhelsetjenesten Praksis i primærhelsetjenesten

 18. WHO’s World report 2008 Samhandlingsreformen Lokalmedisinske senter Fastlege Sykehjem Forsterka sykehjem Forebygging Økt vekt i utdanninga Primærhelsetjenesten

 19. Fit for past, probably for present and maybe for future Medical education AMEE 2010

 20. Pasientene er hovedsakelig der Kunnskapsbasert praksis Kvalitet i undervisningen Engasjement Samme læringsutbytte/ eksamen Motivere til tjeneste Ressurskrevende Flytte utdanningen til kommunehelsetjenesten

 21. Sir Luke Fildes – The Doctor