kontrola graniczna na zew granicach ue n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontrola graniczna na zew.granicach UE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontrola graniczna na zew.granicach UE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kontrola graniczna na zew.granicach UE - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Kontrola graniczna na zew.granicach UE. Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje rozporządzenia . III krajowym- ustawy, rozporządzenia. Prawodawstwo międzynarodowe. Międzynarodowa konwencja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontrola graniczna na zew.granicach UE' - hamlet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontrola graniczna na zew granicach ue
Kontrola graniczna na zew.granicach UE

Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem

I międzynarodowym-konwencje

II unijnym –dyrektywy,decyzje rozporządzenia .

III krajowym- ustawy, rozporządzenia

prawodawstwo mi dzynarodowe
Prawodawstwo międzynarodowe
 • Międzynarodowa konwencja

w sprawie harmonizacji kontroli

towarów na granicach

! Sporządzona w Genewie

21.10.1982

! Depozytariusz Sekretarz ONZ

konwencja genewska z 21 10 1982
Konwencja Genewskaz 21.10.1982
 • Sygnatarusze
 • Wszystkie państwa członkowie

ONZ

! Czerwiec 1987-Unia Europejska

! Marzec 1997- Polska

cele konwencji genewskiej z 21 10 82
Cele Konwencji Genewskiej z 21.10.82
 • Usprawnienie przepływu towarów w ruchu międzynarodowym.
 • Zharmonizowanie warunków kontroli bez umniejszenia celowości i skuteczności.
 • Ograniczenie formalności i czasu kontroli bez umniejszania celowości i

skuteczności.

rodzaje kontroli wg konwencji
Rodzaje kontroli wg.Konwencji
 • Celna
 • Weterynaryjna
 • Fitosanitarna
 • Sanitarno-medyczna
 • Techniczna
 • Jakościowa
kontrola weterynaryjna wg kon genewskiej
Kontrola weterynaryjnawg.Kon. Genewskiej
 • Kontrola sanitarna zwierząt
 • Kontrola sanitarna produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Kontrola środków żywienia zwierząt
 • Kontrola środków transportu i przedmiotów mogących przenosić choroby
 • Kontrola dobrostanu i ochrony zwierząt
 • Przestrzeganie Kon.Waszyngtońskiej
konwencja genewska
Konwencja Genewska
 • Obowiązek koordynacji pracy służb celnych i weterynaryjnych
 • Możliwość kontroli poza granicami
 • Obowiązek dostępu do informacji z zakresu prawa kontrolnego
 • Obowiązek współpracy służb sąsiadujących krajów
 • Usprawnienie procedur kontrolnych do towarów tranzytowych
konwencja genewska1
Konwencja Genewska
 • Obowiązek należytego działania służb kontrolnych.

a) wykwalifikowany personel

b) odpowiednia infrastruktura

c) odpowiednie prawodawstwo krajowe

konwencja genewska2
Konwencja genewska
 • Postanowienia konwencji nie wykluczają ograniczeń , wzmocnienia kontroli, stosowania klauzul ochronnych (ochrona zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt bądź innego zagrożenia)
 • W tym wypadku obowiązek poinformowania stron konwencji
konwencja genewska3
Konwencja genewska
 • Środki ochronne powinny być adekwatne do zagrożenia
 • Po zaniknięciu zagrożenia przywracanie zasady harmonizacji kontroli na granicach
konwencja genewska4
Konwencja genewska

Rozstrzyganie sporów odbywa się na:

 • Drodze dyplomatycznej w drodze negocjacji
 • Lub w Trybunale Arbitrażowym
prawodawstwo unii europejskiej
Prawodawstwo Unii Europejskiej

Zasady kontrolne

 • Wewnątrzwspólnotowa kontrola w miejscu pochodzenia i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący
 • Zewnątrzwspólnotowa kontrola importu prowadzona w sposób systematyczny i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący
dyrektywy kontrolne
Dyrektywy kontrolne
 • 89/662/EC-wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego (41/04/EC)
 • 90/425/EC- wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego(68/04/EC)
dyrektywy kontrolne1
Dyrektywy kontrolne
 • 97/78/EC-kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich
 • 91/496/EC-kontrola importu żywych zwierząt z krajów trzecich.
weterynaryjna kontrola graniczna
Weterynaryjna kontrola graniczna
 • Ogólne zasady kontroli weterynaryjnej importowanych towarów na granicy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej.
weterynaryjna kontrola graniczna1
Weterynaryjna kontrola graniczna

Są pochodną Wspólnej Polityki Rolnej oraz ustanowienie rynku wewnętrznego (jednolitego) (93)

 • Zniesienia granic wewnętrznych
 • Przeniesienie kontroli importu na zewnętrzne granice EU.
 • Zharmonizowanie prawa UE z prawem krajowym
kontrola zewn trzna
Kontrola zewnętrzna

Obejmuje kontrole z krajów trzecich

 • Ustanowienie wspólnych warunków importu żywych zwierząt
 • Ustanowienie wspólnych warunków importu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Ustanowienie jednolitej organizacji i procedur kontroli na zewnętrznej granicy UE.
wsp lne warunki importu zwierz t
Wspólne warunki importu zwierząt
 • Bydło,trzoda,owce,kozy,konie 72/462/EWG(68/04/EC)(41/04)

90/426/EWG konie

 • Drób i jaja wylęgowe 90/539/EWG
 • Kręgowce i bezkręgowce wodne 91/68/EWG
 • Zarodki bydła 89/556/EWG
 • Nasienia trzody 90/429/EWG
 • Inne gatunki zwierząt 92/65/EWG (68/04)
warunki importu zwierz t harmonizacja
Warunki importu zwierząt (harmonizacja)
 • Dopuszczony kraj-umieszczenie kraju trzeciego na liście(aneks)
 • Dopuszczony zakład (zarodki i nasienie)
 • Zatwierdzony wzór świadectwa
warunki harmonizacji
Warunki harmonizacji
 • Stan zdrowia zwierząt
 • Stan sanitarny kraju trzeciego
 • Regulacje prawne zwalczania chorób zakażnych i nadzoru sanitarnego
 • Struktura i organizacja służb weterynaryjnych i jakość informacji przekazywanych przez kraj III.
 • Monitoryng (nadzory i kontrole) i plany gotowości
warunki importu produkt w
Warunki importu produktów
 • Mięso wołowe,wieprzowe,owcze kozie,końskie i produkty mięsne 72/461/EWG(04/41)
 • Mięso drobiowe

91/494/EWG (04/41)

 • Produkty jajczarskie 89/437/EWG
 • Produkty rybne 91/493/EWG(04/41)
 • Mięczaki 91/492/EWG (04/41)
warunki importu produkt w1
Warunki importu produktów
 • Mięso królicze i zwierząt łownych hodowlanych 91/495/EWG (04/41)
 • Mięso zwierząt łownych wolno żyjących 92/45/EWG (04/41)
 • Mleko i produkty mleczarskie 92/46/EWG
 • Mięso mielone i preparaty mięsne 94/65/EWG(04/41)
 • Innych produktów 92/118/EWG (41/04/EC i dec 812/03
warunki importu produkt w harmonizacja
Warunki importu produktów harmonizacja
 • Dopuszczony kraj trzeci
 • Dopuszczony zakład kraju trzeciego
 • Zatwierdzony wzór świadectwa lista krajów i zakładów jest publikowana w DUWE w formie decyzji
warunki harmonizacji dla produkt w
Warunki harmonizacji dla produktów
 • Warunki harmonizacji dla produktów są takie same jak przy imporcie zwierząt.
 • Warunki te są weryfikowane przez składanie informacji przez kraje trzecie oraz przez wizyty ekspertów UE , oraz kontrole graniczne
podstawy prawne ue
Podstawy prawne UE
 • dyr. 97/78/EC

! dec. 93/13/EC ( 03/279/UE) mod.roz.kom.136/2004

! dec. 2000/571/EC-składy celne

! dec. 2001/812/EC –warunki BIP

! dec. 94/360/EC –red.kon.fiz.

podstawy prawne ue1
Podstawy prawne UE
 • dyr. 91/496/EC

! dec. 97/794/EC mod.282/04

dyr. 77/489/EC-ochrona transp.

dyr.91/628/EC-ochrona transp.

Rozp.RU 1255/97-plan trasy.

Roz.RU 1040/2003-punkty postoju

Roz.R.1/2005-w sprawie ochrony zwierząt w transporcie

podstawy prawne ue2
Podstawy prawne UE
 • dyr.90/425/EWG art. 4 ust 2 Animo
 • Dec.92/486 w sprawie Animo
 • 04/292 wprowadzenie TRACES
 • 05/123 stosowanie TRACES
wiadectwo przekroczenia granicy
Świadectwo przekroczenia granicy
 • Wzór określony
 • Załącznik B dec.93/13/EWG 136/04 now
 • Aneksem 92/527/EWG
 • Polskim prawem rozp. Z 08 .05.02(DzU.02.57.523)
 • Nowelizacja dec.03/279/EC

Ma moc obowiązującą w całej UE

graniczny punkt kontroli weterynaryjnej
Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej
 • Dyr. 97/78/EC zał II
 • Dyr. 91/496/EC zał. A
 • Dec. 01/812/EC
 • Ust. z 27.04.97 wraz ze zmianami
 • Roz. Z 10.04.02.(Dz.U.02.56.509)
wykaz gpk bip
Wykaz GPK(BIP)
 • 01/881 -DUWE
 • 07/276/EC
bip regulacje
BIP regulacje
 • Umiejscowienie
 • Personel
 • Infrastruktura
 • Kategorie BIP
 • Dokumentacja
 • Rejestry
 • Procedury
wsp lnotowy system kontroli urz dowych nad ywno ci i paszami
Wspólnotowy system kontroli urzędowych nad żywnością i paszami.
 • Porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym prawnie i ustalenie ewentualnych odstępstw.
wsp lnotowy system kontroli
Wspólnotowy system kontroli
 • Roz.882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.
wsp lnotowy system kontroli1
Wspólnotowy system kontroli
 • Roz.854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.