TECHNICKÁ ZÓNA - PowerPoint PPT Presentation

technick z na n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNICKÁ ZÓNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNICKÁ ZÓNA

play fullscreen
1 / 2
TECHNICKÁ ZÓNA
115 Views
Download Presentation
hamish
Download Presentation

TECHNICKÁ ZÓNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TECHNICKÁ ZÓNA POKYNY O JEJ VYUŽÍVANÍ Výklad, platný od 1.7.2011 Spracovali: J. Marko, J.Fašung

  2. Podmienky a využívanie technickej zóny Na štadiónoch, kde sú k dispozícii miesta pre lavičky náhradníkov, sa vyznačuje technická zóna podľa nižšie uvedených podmienok. Hoci veľkosť a umiestenie technickej zóny na jednotlivých štadiónoch sa môže odlišovať, nasledovné odporúčania majú všeobecnú platnosť: - technická zóna sa rozprestiera 1 m na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti 1 m od postrannej čiary, - územie technickej zóny sa odporúča zreteľne označiť, - pravidlá príslušnej súťaže určujú počet povolených osôb, ktoré sa môžu zdržiavať v technickej zóne, - osoby v technickej zóne musia byť označené pred začiatkom stretnutia v súlade s pravidlami súťaže, - iba jedna osoba je oprávnená dávať pokyny svojim hráčom z technickej zóny, - tréner a ostatné osoby sa musia po celý čas zdržiavať v technickej zóne. Výnimkou môžu byť len osobitné dôvody a to napríklad, keď fyzioterapeut a lekár vstupujú, s povolením rozhodcu na hraciu plochu, aby zhodnotili zranenie alebo ošetrili hráča, - tréner a ostatné osoby v technickej zóne sa musia správať zodpovedným spôsobom.