Období vlády Přemyslovců a Lucemburků v českých zemích - PowerPoint PPT Presentation

hamish
obdob vl dy p emyslovc a lucemburk v esk ch zem ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Období vlády Přemyslovců a Lucemburků v českých zemích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Období vlády Přemyslovců a Lucemburků v českých zemích

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Presentation Description
196 Views
Download Presentation

Období vlády Přemyslovců a Lucemburků v českých zemích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Období vlády Přemyslovců a Lucemburků v českých zemích Za předpokladu použití přílohy k učebnicím vlastivědy Obrazy z českých dějin a psacích potřeb

  2. Přemyslovci Staré pověsti české napsal _______________. Názvy některých pověstí_________________. První kníže, jehož jméno se dochovalo _____. Stavební sloh tohoto období ___________. Znaky tohoto slohu ___________________. Vzdělaný panovník – svatý _____. První dědičný český král_____________.

  3. Přemyslovci • Král železný a zlatý ________________. • Stavební sloh tohoto období _____________. • Znaky tohoto stavebního slohu ___________. • Bitva na Moravském poli znamenala_______. • Panovník, jehož smrtí vymřel rod po meči ___. • Století počátku vlády Přemyslovců _________. • Století konce vlády Přemyslovců ___________.

  4. Lucemburkové • Manžel Elišky Přemyslovny ______________. • Otec vlasti _______________. • Stavby založené Karlem IV. ______________ ____________________________________ v Praze, _____________________________ ________________________ mimo Prahu.

  5. Lucemburkové • Kněz vystupující proti nešvarům církve _____. • Datum upálení Jana Husa ____________. • Vůdce husitů ___________. • Způsoby boje husitů ____________________. • Důvody porážky husitů __________________. • Král z šlechtického rodu, označovaný za krále husitského_______________________.