Zdroje dat gis
Download
1 / 54

Zdroje dat GIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie. Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření). Zdroje dat GIS. Sekundární. Primární. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zdroje dat GIS' - hamish-mendez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdroje dat gis

Geodetická měření

GPS

DPZ (RS), fotogrametrie

Kartografické podklady

(vlastní nákresy a měření)

Zdroje dat GIS

Sekundární

Primární

Digitální formy tištěných map

 • Vstup dat do GISu:

 • Data přímo ve potřebném formátu

 • Různé převody, importy apod.

 • Digitalizace (vektorizace)

 • Skenování


Dru icov polohov syst m gps princip
Družicový polohový systém GPS - princip

 • Global Positioning System

 • kosmický segment (24 družic na 6-ti drahách)

 • řídící pozemní segment (4 + 1 stanice)

 • uživatelský segment (GPS přijímače)

 • Využívá jednotný souřadnicový sytém WGS 84

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gif/orbits.gif


Gps princip
GPS - princip

 • Poloha je určována na základě měření vzdálenosti (pseudovzdálenosti) přijímače a několika družic (nejméně 4)

 • Každá družice vysílá radiový signál s vlastním kódováním. Přijímač generuje stejný signál pro každou družici a na základě časového zpoždění přijatého signálu odvozuje vzdálenost (signál se šíří rychlostí světla)

 • Pro synchronizaci signálu jsou nutné velmi přesné hodiny na družici i přijímači. Na družici jsou atomové hodiny, to v přijímači není možné. Chyby ve vzdálenosti zapříčiněné chybným časem přijímače se řeší vyrovnáním s měřeními mezi několika družicemi.


Gps m en vzd lenosti
GPS – měření vzdálenosti

Trimble 2001. Mapping System


Gps m en pozice
GPS - měření pozice

Trimble 2001. Mapping SystemGps chyby m en polohy
GPS – chyby měření polohy

 • Vybrané zdroje chyb

  • družicové hodiny

  • efemeridy družic (údaje o poloze)

  • vliv ionosféry (zvýšená sluneční aktivita zhoršuje signál)

  • konstelace viditelných družic (DOP – Dilution of Precission, PDOP, HDOP)

  • odražení signálu

  • do roku 2000 (květen) záměrné snižování přesnosti - Selective Availability (SA)

 • Při měření jedním přijímačem v reálném čase s jakýmkoliv přístrojem bez užití dalších technik je dosažitelná přesnost kolem 15 m (95 % konf. interval)


Pl nov n m en
Plánování měření

 • Data o dráhách družic – Almanach

 • http://www.trimble.com/planningsoftware_ts.asp?Nav=Collection-8425


Zv en p esnosti diferen n m en
Zvýšení přesnosti - diferenční měření

Obecně založeno na měření na základně o přesné známé poloze a zavedení zjištěné odchylky do měření v terénu


Zv en p esnosti diferen n m en1

Korekční data jsou ukládána na základně; po měření v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Síť stanic poskytujících diferenční data v ČR – CZEPOS http://czepos.cuzk.cz/

Korekce musí být nezávislým způsobem dopraveny do přijímače

Korekční družice

veřejné: WAAS, EGNOS

komerční: Landstar, Omnistar

GSM (GPRS)

Radiový signál (BEACON)

Zvýšení přesnosti - diferenční měření

Postprocessing V reálném čase


Dal typ m en zvy uj c p esnost
Další typ měření zvyšující přesnost v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

 • Fázová - založena na zpracování dopplerovsky posunutého signálu. Změří se zbytek necelé vlny signálu vysílaného družicí a počet celých vln ke družici (tzv. ambiquity), ale také vyžaduje korekční data, tedy měření dvěma přijímači z nichž jeden je stacionární.

  Dopplerův efekt – změna frekvence vlnění pokud jsou vysílač a přijímač v relativním pohybu


V hody a nev hody

práce bez přímé viditelnosti mezi body v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

relativně velmi přesný

práce v jednotném souřadném systému WGS 84

poskytuje třírozměrné souřadnice

pracuje bez ohledu na počasí a „denní dobu“

Vyžaduje dobrou viditelnost oblohy

Jednodušší přístroje neinformují o tom s jakou přesností měřím

Měření vzdáleností přímo v přijímači je skrz zemské těleso

Výhody a nevýhody

Pro Proti


Gps nen jedin naviga n syst m
GPS není jediný navigační systém! v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

 • GPS (Global Positioning System) = NAVSTAR

  • vyvíjeno a spravováno ministerstvem obrany USA od roku 1973

 • GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система)

  • obdobný systém jako GPS budovaný v bývalém Sovětského svazu; do provozu 1982, není plně funkční (16 družic z toho 13 aktivních)

  • v Evropě použitelný jako doplněk systému GPS

 • GALILEO

  • projekt EU, prozatím ve fázi vývoje s plánovaným spuštěním v roce 2012; Dne 28. prosince 2005 byla do vesmíru vyslána první technologická navigační družice pro testování komponent tohoto systému (Giove-A).

Jednotící označení - GNSS (globální navigační satelitní systémy)


P stroje pro gps
Přístroje pro GPS v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

 • Malé (outdoorové, námořní, letecké, ...)

  • zásadní funkcí je určení polohy, navíc zobrazení v podkladové mapě

 • Střední

  • větší sběr dat, mapování GIS (podpora GIS formátů)

 • Velké (mapovací a geodetické)

  • stejné jako střední plus geodetické aplikace (přesnost až v milimetrech)


Gps mal nebo outdoorov
GPS „malá“ nebo „outdoorová“ v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Gps st edn
GPS „střední“ v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Gps velk
GPS „velká“ v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Zdroje dat gis1

Geodetická měření v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

GPS

DPZ (RS), fotogrametrie

Kartografické podklady

(vlastní nákresy a měření)

Zdroje dat GIS

Sekundární

Primární

Digitální formy tištěných map

 • Vstup dat do GISu:

 • Data přímo v potřebném formátu

 • Různé převody, importy apod.

 • Digitalizace (vektorizace)

 • Skenování


Z kladn principy dpz
Základní principy DPZ v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Elektromagnetické záření (spektrum)

Interakce s atmosférou – rozptyl, absorpce

Interakce s povrchem – odraz, pohlcení, propouštění

Objekt je charakterizován: Spektrometrickou křivkou


Elektromagnetick spektrum
Elektromagnetické v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwaremspektrum

Žíhlavník & Scheer (1996)


Elektromagnetick spektrum1
Elektromagnetické spektrum v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Spektrum a propustnost atmosf ry
Spektrum a propustnost atmosféry v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Q=h*c/l

l

Tuček (1998)


Odraz absorpce transmise
Odraz, absorpce, transmise v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Spektrometrick k ivka
Spektrometrická křivka v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Tuček (1998)


Z en a povrchy rostlin
Záření a povrchy rostlin v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Žíhlavník & Scheer (1996)


Z en a povrchy rostlin1
Záření a povrchy rostlin v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Žíhlavník & Scheer (1996)


Metody z sk v n dat v dpz
Metody získávání dat v DPZ v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

 • Dle způsobu záznamu

  • Konvenční (fotografické)

  • Nekonvenční (radary, skenery, tel. kamery)

 • Dle zdroje záření

  • Pasivní (přímé, odražené)

  • Aktivní (radar)

 • Dle druhu nosiče

  • letecké

  • družicové


Fotografick metody

Gradace v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Denzita

Citlivost

Zrnitost

Rozlišovací schopnost

Černobílý

Ortochromatický (0 – 600nm)

Panchromatický (ultrafialové a viditelné)

Infračervený

Multispektrální

Barevný

Spektrozonální

Fotografické metody

Fotomateriál

Charakteristika

Typ


Porovn n infra a panchromatick ho sn mku
Porovnání infra a panchromatického snímku v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

čb

infra

Lillesand and Kiefer (2000)


Porovn n infra a barevn ho sn mku
Porovnání infra a barevného snímku v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Lillesand and Kiefer (2000)


Fotogrametrie
Fotogrametrie v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Lillesand and Kiefer (2000)


Fotogrametrie1
Fotogrametrie v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Lillesand and Kiefer (2000)


Nekonven n nefotografick metody
Nekonvenční (nefotografické) metody v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

 • Skenery (P)

  • multispektrální

  • hyperspektrální

 • Televizní kamery (P)

 • Radary (A,P)

 • Termometry (P)

 • Lasery (A)


Multispektr ln skenery
Multispektrální skenery v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Snímání kolmo ke trase – across-track (whiskbroom)

Lillesand and Kiefer (2000)


Multispektr ln skenery1
Multispektrální skenery v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Snímání v trase letu – along-track (pushbroom)

Lillesand and Kiefer (2000)


Hyperspektr ln skenery
Hyperspektrální skenery v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Lillesand and Kiefer (2000)


Hyperspektr ln skenery1
Hyperspektrální skenery v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Lillesand and Kiefer (2000)


Zdroje dat gis

Lillesand and Kiefer (2000) v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Radary
Radary v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

SRTM – Shuttle Radar Topography Mission


Leteck nosi e
Letecké nosiče v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Dru ice

Charakteristiky snímačů v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Spektrální

(snímaný rozsah EM spektra)

Radiometrická

(bitová hloubka)

Časová

(frekvence přeletu)

Geometrické

(rozlišení, velikost scény)

Poloha družic

Geostacionární (19 – 35 tis. km)

Polární (600 – 1500 km)

Družice


Parametry dru icov ch sn ma
Parametry družicových snímačů v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Žíhlavník & Scheer (1996)


Landsat
Landsat v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Landsat dr ha letu
Landsat – dráha letu v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Landsat dr ha letu 2
Landsat – dráha letu (2) v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Ikonos
IKONOS v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Ikonos bagd d
IKONOS - Bagdád v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Quickbird
QuickBird v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Radarsat
Radarsat v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem


Enhanced vegetation index evi
Enhanced vegetation index – EVI v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Satelit NASA Terra

Květen


Enhanced vegetation index evi1
Enhanced vegetation index – EVI v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem

Satelit NASA Terra

Listopad