1. světová válka - PowerPoint PPT Presentation

hamish-medina
1 sv tov v lka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. světová válka PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. světová válka

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
1. světová válka
105 Views
Download Presentation

1. světová válka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. světová válka 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

 2. Anotace: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou – atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, životem lidí Jazyk: český jazykOčekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby:Žádné.Klíčová slova:František Josef I., František Ferdinand d´Este, atentát v Sarajevu, 1. světová válka, zbraně 1. světové války, život lidí za války, přídělový lístkový systém Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výklademCílová skupina: ŽákTypická věková skupina: 10-12 let (5. ročník)

 3. Připomeňme si: • Roku 1867 bylo Rakouské císařství přeměněno na Rakousko-Uherskou říši. • Uhři získali mimořádná práva, což Čechy pěkně štvalo. Vznikla dvě hlavní města – Vídeň a Budapešť. • František Josef I. z rodu Habsbursko-lotrinského byl 68 let císař rakouský (nekorunovaný), král český (nekorunovaný) a uherský (korunovace 1867), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. • Na trůnu byl bez pár dní neuvěřitelných 68 let

 4. František Josef I. - Starý Procházka FrantíkPepík měl totiž přezdívku, Češi mu posměšně říkali „starý Procházka“. Prý to vzniklo po jeho návštěvě Prahy v roce 1901, kdy slavnostně otvíral most přes Vltavu. V novinách pak vyšla fotka, jak si to vykračuje po novém mostě, pod ní popiska „Procházka na mostě“. Podle jiné verze je tato přezdívka starší a pochází od toho, že příjezd císařského průvodu ohlašoval jezdec na koni, který se jmenoval Procházka. Lidé potom volali: Starý Procházka už jede.

 5. Ferdinand d´Este František Ferdinand d´Este byl odpůrcem dualismu (Rakouska-Uherska). Plánoval přestavbu říše a její celkovou modernizaci, byl odpůrcem balkánské politiky Františka Josefa I. a usiloval o spojenectví s Ruskem. Jeho politika se nelíbila maďarským a srbským nacionalistům. Spolu se svou manželkou Žofií hraběnkou Chotkovou byl 28. června zavražděn při vojenské přehlídce v Sarajevu srbským nacionalistou Gavrilo Principem. Tato událost se stala záminkou k vzniku první světové války. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=5_qvMyklN20 Protože jeho jediný syn Rudolf spáchal sebevraždu, svým nástupcem ustanovil František Josef I. Synovce Františka d´Este. Toho ale zastřelili i s manželkou Sofií v Sarajevu a začala mela – hrozná, děsná a krvavá 1. světová válka.

 6. http://www.youtube.com/watch?v=7ssQLiXjVg4

 7. Vypuknutí 1. světové války Rakouský císař František Josef I. vyhlásil koncem července 1914 Srbsku válku. Byla důsledkem sporů států o nové rozdělení světa. Na stranu Srbskase po vyhlášení války okamžitě postavilo Rusko.Německonapadlo ruského spojence Francii a té pomohla Anglie. K těmto zemím se přidávaly další evropské a mimoevropské země, až bylo do bojů postupně zavlečeno na 70 milionů lidí z 35 států světa. Žádný stát nebyl schopen vyhrát, bojovalo se o to, kdo vydrží déle. Na západě i na východě Evropy byly vykopány stovky kilometrů zákopů. Do konce války v nich zahynulo deset milionů vojáků a dalších 20 milionů zůstalo zmrzačených. Tato válka představovala to nejhorší, co do té doby lidstvo zažilo. Červenec 1914 Vypuknutí 1. světové války Mocnosti Dohody: Velká Británie Francie Rusko Srbsko A další země- Centrální mocnosti: Rakousko-Uhersko Německo Osmanská říše – nynější Turecko Bulharsko

 8. 1. světová válka • ve vzduchu (letadla), • i na moři (lodě, ponorky). První světová válka, označováná i jako Velká válka, probíhala v letech 1914 – 1918. Bojovalo se nejen v Evropě, ale i v Africe a Asii, a to na zemi (tanky), http://www.youtube.com/watch?v=qd5Oy1h0618

 9. Vypuknutí 1. světové války přijala česká veřejnost s nechutí jít bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“. Nechtěli bojovat také proto, že byly nasazováni na frontu proti Rusům, k nimž je vázala stará slovanská tradice. Proto mnozí čeští vojáci raději přebíhali do ruského zajetí.

 10. Život lidí Veškerá výroba v továrnách byla podřízena potřebám války. Muži museli narukovat na frontu, na jejich místa v továrnách nastoupily ženy a děti. Byl zaveden tzv. přídělový lístkový systém na potraviny a na některé druhy spotřebního zboží. Válka s sebou přinášela hlad a bídu. Život za války se velmi zhoršil. V zemi byl zaveden tvrdý polovojenský režim, který postihoval vše české. Přestaly vycházet mnohé české noviny a časopisy. Zásahům se nevyhnuly ani školní učebnice. Byla zakázána činnost Sokola. Množí čeští politici byli uvězněni.

 11. Zopakuj si a zapiš si:1. světová válka Mocnosti Dohody: Velká Británie Francie Rusko Srbsko Centrální mocnosti: Rakousko-Uhersko Německo Osmanská říše (Turecko) • 1. světová válka vypukla v červenci roku 1914 atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevu • Bojovaly proti sobě: • Život za války se zhoršil. Muži museli na frontu, ženy a děti pracovaly v továrnách. Byl zaveden přídělový lístkový systém na potraviny.

 12. Použité zdroje: Vlastivěda 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0. File:Fjoseph1.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fjoseph1.jpg?uselang=cs>. Soubor:Otev%C5%99en%C3%AD mostu 14. 6. 1904.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Otev%C5%99en%C3%AD_mostu_14._6._1904.jpg>. Soubor:ArchdukeFranzwith his wife.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Archduke_Franz_with_his_wife.jpg>. File:Gavrilo Princip captured in Sarajevo 1914.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gavrilo_Princip_captured_in_Sarajevo_1914.jpg?uselang=cs>. Soubor:Gavrilloprincip.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gavrilloprincip.jpg>. Soubor:Franzshirt.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franzshirt.jpg>. Soubor:Franzferdinand.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_ferdinand.jpg>. File:%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86 %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 %D0%B8 %D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.jpg?uselang=cs>. Soubor:Frenchbayonetcharge.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:French_bayonet_charge.jpg>. Soubor:Map Europe 1923-cs.svg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Europe_1923-cs.svg>. Soubor:WW1 TitlePictureForWikipediaArticle.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg>. Soubor:BundesarchivBild 101I-646-5184-26, Russland, Flugzeug Junkers Ju 87.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-646-5184-26,_Russland,_Flugzeug_Junkers_Ju_87.jpg>. Soubor:BritishMark I male tank Somme 25 September 1916.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_Mark_I_male_tank_Somme_25_September_1916.jpg>. Soubor:USS H-3 1922 h53822.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USS_H-3_1922_h53822.jpg>. Soubor:HMS Invincible %281907%29 BritishBattleship.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HMS_Invincible_%281907%29_British_Battleship.jpg>.+ Soubor:P%C5%99%C3%ADd%C4%9Bl.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%C3%ADd%C4%9Bl.jpg>. File:WWII FoodRationing.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWII_Food_Rationing.jpg?uselang=cs>. Soubor:Kaiserfranz.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_franz.jpg>. Soubor:Fronta hladov%C3%BDch d%C4%9Bt%C3%AD %C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD na pol%C3%A9vku 1 WW.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol%C3%A9vku_1_WW.jpg>.