Název: Středověká hudba
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Název: Středověká hudba VY_32_inovace_HV6789_13. Autor: Mgr. Hana Kalousková. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast: Hudební výchova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hamish-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

Název: Středověká hudba

VY_32_inovace_HV6789_13

Autor: Mgr. Hana Kalousková

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast: Hudební výchova

Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s hudbou období středověku,

s nejstaršími českými hudebními památkami, s pojmy vztahujícími se k hudbě tohoto období; v úvodu se žáci dozvědí o rozdílu mezi hudbou duchovní a světskou, v ukázkách si ověří, zda chápou rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou, materiál je doplněn hudebními ukázkami, které dokumentují charakter tehdejší hudby


Rozd l mezi hudbou duchovn a sv tskou
Rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou

Hudba duchovní

Hudba světská

 • Týká se církve

 • Hudba obsahuje náboženské náměty

 • Je součástí církevních obřadů

 • Je provozována v církevních objektech

 • Netýká se církve ani náboženství

 • Je určená pro radost

 • Patří sem větší část vážné hudby, hudba lidová a populární


N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

Rozhodni, zda následující ukázky patří k hudbě duchovní, nebo světské.

http://www.youtube.com/watch?v=lG6qx-CAIzA

duchovní hudba, oratorium Mesiáš (zhudebnění motivů Kristova života) od G .F. Händel

http://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

hudba světská, B. Smetana - Vltava

http://www.youtube.com/watch?v=ThJ4L86kxF8

hudba světská, píseň populární hudby Hey Boy v podání Verony


St edov k hudba
Středověká hudba duchovní, nebo světské

 • Zahrnuje období zhruba od vzniku křesťanství (první staletí po vzniku letopočtu po 14. století)

 • Znaky hudby:

 • Jednohlasý zpěv, nebo zpěv s doprovodem hudebních nástrojů

 • Počátek jednoduchého vícehlasého zpěvu ke konci tohoto období

 • Vývoj notového písma (značky v textu vyjadřující přibližnou výšku tónu)

 • Hudební nástroje – loutna, harfa, varhany, flétna, roh

 • Ke konci období pravidelný rytmus a rozvoj melodie, harmonie a hudebních forem


Uk zka melodie zachycen v textu pomoc tzv neum
Ukázka melodie zachycené v textu pomocí tzv. duchovní, nebo světskéneumů


Hudba duchovn
Hudba duchovní duchovní, nebo světské

 • Základem „chorál“ – jednohlasý duchovní zpěv

  s latinským textem (2. – 6. st.)

 • Tyto zpěvy sjednoceny koncem 6. st. papežem Řehořem (latinsky Gregor) a dostaly proto název gregoriánské chorály

 • Ukázka gregoriánského chorálu http://www.youtube.com/watch?v=pLNuJmaJ9ZE


Hudba sv tsk
Hudba světská duchovní, nebo světské

 • Rozvoj hlavně v gotice

 • Jednohlasý zpěv provozovaný potulnými hudebníky, kteří se doprovázeli na jednoduché hudební nástroje (flétna, loutna, malá harfa, bubínek)

 • Veselé písně na trzích a v hostincích – jokulátoři (žertéři)

 • Rytířské písně – trubadúři, truvéři, minnesängři


N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

Nejstarší české hudební památky duchovní, nebo světské:

Hospodine, pomiluj ny (11. stol.) – duchovní

píseň, v závěru obsahuje slovo krleš

(zkomolenina latinských slov Kyrie

eleison – Pane, smiluj se)

Svatý Václave (13. stol.) – duchovní píseň

velebící knížete Václava, má pravidelný rytmus

Dřevo sě listem odieva (14. stol.) – světská píseň, pravidelný rytmus

Ktožsú boží bojovníci (15. stol) - husitský

válečný chorál, nalezen v 19. stol.

v městečku Jistebnice v jižních Čechách

spolu s dalšími hudebními památkami

v tzv. Jistebnickém kancionálu


N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

 • Poslechni si ukázku a rozhodni, která z uvedených duchovní, nebo světskémožností pro ni platí:

 • http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

 • Hudba je a) jednohlasá b) vícehlasá

 • Zpívá a) ženský sbor b) mužský sbor c) smíšený sbor

 • Text písně je a) český b) latinský c) anglický

 • Rytmus písně je a) pravidelný b) nepravidelný

 • Nálada ukázky je a) veselá b) bojovná c) taneční


N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

Řešení: duchovní, nebo světské

1. Hudba je a) jednohlasá

2. Zpívá b) mužský sbor

3. Text písně je a) český

4. Rytmus písně je a) pravidelný

5. Nálada ukázky je b) bojovná


N zev st edov k hudba vy 32 inovace hv6789 13

Použité zdroje – obrázky: duchovní, nebo světské

gregoriánský chorál http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Graduale_Aboense_2.jpg/220px-

trubadúr

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/William_IX_of_Aquitaine_-_BN_MS_fr_12473.jpg

Ktožsú boží bojovníci

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Kto%C5%BE_s%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif/200px-Kto%C5%BE_s%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif

Hospodine pomiluj ny

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg

Neumy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Neume2.jpg/220px-Neume2.jpg

Použité zdroje – hudební ukázky:

Gregoriánský chorál

http://www.youtube.com/watch?v=pLNuJmaJ9ZE