cesta ke kvalit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cesta ke kvalitě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cesta ke kvalitě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Cesta ke kvalitě - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Cesta ke kvalitě. Představení projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, hlavní manažer projektu regionální konference Místo, datum. Obsah prezentace. Cíl projektu Výsledky úvodního dotazníkového šetření postoje škol k autoevaluaci zájem o aktivity projektu Aktivity plánované výstupy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cesta ke kvalitě' - hamish-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cesta ke kvalit

Cesta ke kvalitě

Představení projektu Cesta ke kvalitě

Martin Chvál, hlavní manažer projektu

regionální konference

Místo, datum

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Cíl projektu
 • Výsledky úvodního dotazníkového šetření
  • postoje škol k autoevaluaci
  • zájem o aktivity projektu
 • Aktivity
  • plánované výstupy
  • co lze očekávat v nejbližší období
hlavn c le projektu
Hlavní cíle projektu
 • Podpořit vlastní sebereflexi škol

jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.

 • Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci

a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI.

Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školámpovinnost vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Školy mohou být hodnoceny i zřizovatelem podle kritérií, která předem zveřejní (tamtéž). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů. Další náležitosti stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb. a její úprava č. 225/2009 Sb.

r mcov informace o projektu
Rámcové informace o projektu
 • Oficiální název projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
  • AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)
  • Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
  • Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt národní
 • Rozpočet projektu: 77 mil. Kč
 • Řešitelé projektu: Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání
 • květen 2009 – duben 2012
 • Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ
 • 4 aktivity projektu:
  • A: Výzkum a analýzy (NÚOV)
  • B: Vývoj a ověřování (NÚOV)
  • C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)
  • D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)
vodn dotazn kov et en
Úvodní dotazníkové šetření

Úvodní dotazníkové šetření

vodn dotazn kov et en1

Úvodní dotazníkové šetření

12. 6. – zahájeno dotazníkové šetření, rozeslán mail s odkazem na webový formulář dotazníku http://www.nuov.cz/ae/jak-se-zapojit

UN č. 25/2009 – informace o projektu

UN č. 26/2009 – tištěný dotazník

školy byly vyzvány k přihlášení ideálně do 30.6., dotazníkové šetření ale bylo uzavřeno až 15.9.2009

cíl dotazníku:

zjistit, jaké zkušenosti, potřeby a názory mají ředitelé škol v oblasti AE

informovat školy o aktivitách projektu, do kterých se mohou aktivně zapojit

umožnit školám se na tyto aktivity přihlásit

Dotazník vyplnilo 531 škol, 507 vyplnilo kontakt na školu s ochotou zapojit se do aktivit projektu

charakteristika vzorku kol n vratnost
Charakteristika vzorku škol, návratnost

z toho:

 • 7 církevních
 • 36 soukromých
 • 1 škola speciální od MŠ až po SŠ i s běžnými třídami,
 • dalších 8 škol spec. třídy od MŠ po SŠ,
 • dalších cca 60 škol různé kombinace typů, převážně SOŠ a SOU
struktura faktor
Struktura faktorů
 • smysluplnost
  • Autoevaluaci jsme na škole začali realizovat dříve, než vznikl legislativní požadavek.
  • Bez procesů autoevaluace si nedokážu představit zkvalitňování práce školy.
  • Učitelé naší školy nechápou autoevaluaci jako nutné zlo, ale jako užitečnou aktivitu, ikdyž přináší práci navíc.
  • Učitelé naší školy mají velký zájem o výsledky autoevaluace.
  • Realizace autoevaluace přispěla k lepší komunikaci s rodiči.
 • zbytečnost
  • Jedná se o další administrativní požadavek shora, který školám přináší pouze zátěž.
  • V našem procesu autoevaluace jsme se zatím nedozvěděli nic, co už bychom předtím nevěděli.
  • Autoevaluace nám nepřináší až takový efekt v porovnání s tím, co si vyžaduje.
 • strach z autoevaluace
  • Autoevaluace přináší do pedagogického sboru strach z kontroly a postihu při zjištění nedostatků
  • Obáváme se zneužití výsledků autoevaluace (např. jejich dezinterpretace, nepochopení
 • bezradnost
  • Pociťujeme nedostatek volně dostupných a profesionálně zpracovaných nástrojů, které bychom mohli použít k autoevaluaci školy.
  • Nemáme dostatečné znalosti a kvalifikaci, abychom mohli autoevaluaci provést tak, jak bychom si představovali.
  • Nevíme si rady s interpretacemi výsledků autoevaluace.
 • chápání přístupu ČŠI a zřizovatele
  • Přístup k autoevaluaci ze strany ČŠI je pro nás srozumitelný.
  • Přístup k autoevaluaci ze strany našeho zřizovatele je pro nás srozumitelný.
aktivity projektu
Aktivity projektu

Aktivity projektu

z vazky projektu
Závazky projektu
 • Aktivita A: Výzkum a analýzy
  • Realizace 2 dotazníkových šetření – na začátku (2009) a na konci (2011) projektu (včetně stanovení přidané hodnoty projektu)
  • Průběžný monitoring stavu AE v ČR po dobu řešení projektu (ankety a řízené rozhovory na vzdělávacích akcích C, D, průběžná rešerše textů vztahujících se k AE a monitoring aktivit v AE v ČR)
  • Závěrečná zpráva řešení projektu jako výstup dotazníkových šetření a průběžného monitoringu
  • Databáze zahraničních kontaktů
  • Srovnávací studie o zahraničních modelech AE, včetně analýzy faktorů ovlivňující AE v ČR v současnosti
z vazky projektu1
Závazky projektu
 • Aktivita B: Vývoj a ověřování
  • Zveřejnění 30 ověřených evaluačních nástrojů na webu (včetně podpory elektronického vyhodnocování viz C)
  • Zveřejnění 20 příkladů dobré praxe s komentářem
  • Metodika propojení AE a externí evaluace
  • Elektronický slovník AE
 • V nejbližší období:
  • Do konce roku 2009 budou nabídnuty ke standardizaci
   • technika stanovování priorit školy,
   • dotazník výkonové motivace žáků,
   • dotazník postojů žáků (sémantický diferenciál),
   • dotazník vyučovacích stylů učitele,
   • dotazník strategií učení cizím jazykům,
  • v první polovině roku 2010 bude nabídnuto dalších 8 nástrojů,
  • do poloviny roku 2010 formulace kritérií kvality,
   • plánu AE,
   • procesu,
   • zprávy,
  • do konce roku 2009 zveřejnění pracovních verzí prvních hesel slovníku.
z vazky projektu2
Závazky projektu
 • Aktivita C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery
  • Uspořádání 58 workshopů
  • Realizace 28 peer review
  • Organizace38 tuzemských návštěv škol
  • Realizacepraxe 28 poradců AE
  • Vydání metodického materiálu o poradenství v oblasti autoevaluace s ukázkami
  • Organizace závěrečné konference projektu
  • Vytvoření 1 kontaktního pracoviště (call centrum)
  • Vydání 6 čísel bulletinů
  • Vydání monografie poznatků o AE
  • Vydání a distribucemultimediálního pomocníka AE na DVD
  • Vybudování podpůrného ICT systému
  • SW podpora 30 EN (pro B)
 • V nejbližší období:
  • Již nyní zprovozněno call centrum a e-mailové poradenství.
  • Do konce roku 2009 pilotáž workshopů, peer review, návštěv škol.
  • Realizace workshopů, peer review, návštěv škol od počátku roku 2010 dále.
  • Do konce roku 2009 vydání elektronické verze 1. čísla bulletinu, začátkem roku 2010 bude zaslán v tištěné podobě na všechny školy.
z vazky projektu3
Závazky projektu
 • Aktivita D: Vzdělávání a diseminace
  • Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE(vznikstudijních textů a metodiky)– 210 absolventů po 50 hodinách
  • Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE(vznikstudijních textů a metodiky) –28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na k. AE)
  • Návrh standardu k výkonu specializované činnosti
  • Konference – 2 v každém kraji
  • Závěrečná zpráva o systému DVPP v AE
 • V nejbližší období:
  • Do konce roku 2009 vznik studijních textů a metodik.
  • Během roku 2010 nabídka prvních vzdělávacích kurzů pro koordinátory AE.
slide21
Vše podstatné o projektu naleznete na

www.nuov.cz/ae

své otázky, náměty, doporučení můžete psát na

cesta@nuov.cz