toolbox emissiebeperkende maatregelen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
toolbox Emissiebeperkende maatregelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
toolbox Emissiebeperkende maatregelen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
hamilton-case

toolbox Emissiebeperkende maatregelen - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
toolbox Emissiebeperkende maatregelen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1: de risico’s toolbox Emissiebeperkende maatregelen

  2. Emissiebeperkende maatregelen zijn bedoeld om tijdens het bewerken en verwijderen van asbest de concentratie asbeststof in de lucht zo laag mogelijk te houden Toolbox Emissiebeperkende maatregelen

  3. Risico’s voor de gezondheid • Hoe vaker je een asbestvezel inademt, des te groter de kans op gezondheidsschade! • Mogelijke aandoeningen: • asbestose • longkanker • mesothelioom (long- of buikvlieskanker) • pleurale plaques • Als jij asbestvezels op je lichaam hebt, kan je ook anderen besmetten

  4. Waarom eigenlijk? • Hoe minder asbestvezels er in de lucht zijn, des te kleiner de kans dat jij of een ander ze kan inademen • Je hoeft minder schoon te maken • Uiteindelijk is het werk vaak sneller klaar • De kans op afkeuring bij vrijgavemetingen is kleiner

  5. Emissiebeperkende maatregelen • Demonteren • materiaal zoveel mogelijk in zijn geheel verwijderen • als dat niet kan: dek de vloer af met folie, die je na de verwijdering oprolt en in een afvalzak stopt • Nathouden • Afzuigen • Probeer vegen te voorkomen

  6. Demontage • Fragment uit film van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  7. Afzuiging • Fragment uit film van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  8. Vegen versus stofzuigen • Fragment uit film van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  9. Toepassen emissiebeperkende maatregelen: afspraak met jezelf • Komt het wel eens voor dat een emissiebeperkende maatregel (demonteren / nathouden / afzuigen) nodig en mogelijk is, maar dat je het toch niet doet? • Waarom is dat? • Weegt dat op tegen de gezondheidsrisico’s voor jou en anderen? • Spreek met jezelf af waar mogelijk (nog) veiliger te gaan • werken

  10. Tot slot Vragen? Succes!