karrieretjenesten ved veiledningssenteret follo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo. Øyvind hanssen Mirjam harr gunnufsen Arne olav syvertsen Lajla sukkebråten. Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Follo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karrieretjenesten ved veiledningssenteret follo
Karrieretjenesten vedVeiledningssenteret Follo

Øyvind hanssen

Mirjam harr gunnufsen

Arne olav syvertsen

Lajla sukkebråten

9 yrkesfaglige utdannings program

Bygg- og anleggsteknikk

 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3)
 • Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3)
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
9 yrkesfaglige utdannings-program

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev.

Med yrkeskompetanse kan man gå videre på fagskole.

Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning til mesterbrev.

Y- veien

slide3

Fag

-

/

svennebrev

Y – veien

Fagskole

Mesterbrev

4.skoleår. Påbyggingtilgenerellstudiekompetanse

Yrkeskompetanse

Universitet/Høgskole

3. og 4. år: Oppl・ring i bedrift

(eller yrkesutdanning over tre ・r i skole)

3. skoleår: Vg3

3. skoleår:Påbygging til

generell studiekompetanse

2. skoleår: Vg2

2. skoleår: Vg2

1. skoleår: Vg1

1. skoleår: Vg1

3 studieforberedende utdanningsprogram

2 yrkesfaglige utdanningsprogram

9 yrkesfaglige utdanningsprogram

hva betyr det v re l rling

Hovedsakelig 2 år opplæring i skole og 2 eller 2,5 år opplæring i bedrift.

 • Obligatoriske fellesfag på vg1/vg2;matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.
 • Hovedvekt av praktiske og teoretiske programfag på vg1 og vg2.
 • Det krever egeninnsats å få læreplass. På vg1 og vg2 er det et eget fag (PTF) hvor dette er i fokus.
 • Opplæring og noe lønn under læretiden.
 • Lærekandidatordningen: tar sikte på kompetanseprøve, en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Dette gir kompetanse innen deler av et fagfelt. Kan utvides til fullt fagbrev på et senere tidspunkt.
Hva betyr det å være lærling?

I videregående opplæring er det ca. 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Opplæringen med læretid i bedrift kalles også for fagopplæring.

y veien

Noen universiteter og høyskoler tilbyr spesielle studier for søkere som ikke har studiekompetanse, men som har relevant fagbrev.

 • Dette gjelder i hovedsak ingeniørutdanninger og noen få andre studier.
 • Man søker direkte til skolen.
 • Informasjon finnes på www.samordnaopptak.no.
 • Førsteåret på disse studiene har gjerne mer teoretiske fag, og mindre praksis.
Y-veien

Ingeniørutdanninger

Studier i akvakultur – havbruk og fiskerifag

Studier i nautikk

Studier i serviceledelse og markedsføring

noen viktige datoer
Noen viktige datoer

Praksiskurs på VGS:fra 14. til 25. oktoberUtdanningsmesse i Aud. Max. i Ås:20. og 21. novemberfor eleveneonsdag kveld 20.november for foresatte

De videregående skolene har Åpen dag:uke 3, 4 og 5 i januar

Søknadsfrist for å søke VGS:1. mars (1. februar) 2014

noen viktige nettadresser
Noen viktige nettadresser

www.vilbli.no

www.vigo.no

www.utdanning.no

rett til 3 rs videreg ende oppl ring

Inntak på vg1 i ett av tre valgte utdanningsprogram

  • men man har ikke rett til å velge skole
 • Inntak på et vg2 som bygger på det vg1 man har fullført
  • men man har ikke krav på å få det programområdet man prioriterer
 • Ett års utvidet rett ved ett omvalg
  • men man må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten
 • To pauseår underveis i videregående opplæring
  • men man må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året man fyller 24 år
Rett til 3 års videregående opplæring

i løpet av en sammenhengende periode på 5 år

eller rett til 4 år i løpet av 6 år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift

men innen det året man fyller 24 år.

Tilbudet er frivillig

hvor kan man s ke om skoleplass

Primært skoler i eget fylke

  • men ingen fylker tilbyr alle programområdene
  • Akershus er i tillegg delt i tre regioner, man har fortrinn i egen region.
 • Skoler i nabofylker
  • for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om
 • Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud
  • kan søkes uansett hvor man bor
  • karakterene avgjør om man får plass
 • Skoler i andre fylker enn eget
  • hvis hjemfylket kjøper plass
 • Private skoler kommer i tillegg
Hvor kan man søke om skoleplass?

Inntaket til utdanningsprogram eller programområde er karakterbasert, etter bestemmelsene i opplæringsloven.

Inntaket på skole er karakterbasert, etter reglene i Akershus fylkeskommune.

hva med ungdommer som ikke er i skole eller i l re

De som hverken er i skole eller i lære har rett på hjelp fra Oppfølgingstjenesten (OT).

 • OT gir veiledning og praktisk hjelp til planlegging av opplæring og arbeid.
 • Sammen med ungdommen samarbeider OT med skole, fagopplæring og NAV, og eventuelt med PPT og helsevesen.
 • Ungdommer som ikke har fått læreplass ved skolestart får tilbud om kurs, veiledning og oppfølging fra Karrieretjenesten.
 • De som ikke får læreplass har rett på et tilbud om opplæring i skole.
Hva med ungdommer som ikke er i skole eller i lære?

Dette gjelder ungdommer som ikke har brukt opp retten til videregående opplæring.

Alle tilbud er frivillige.

s knadsprosessen
Søknadsprosessen
 • Ungdommen søker via vigo.no innen 1.mars (1.febr).
 • Logg inn med MinID. Ungdommen får brev med PIN-koder i posten ved årsskiftet (de som ikke har brukt MinID tidligere).
 • Bruk muligheten til å forhåndssvare.
 • Ungdommen får melding om tilbud på SMS eller e-post når inntaket er klart (ca. 10. juli).
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud som er gitt og svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. OBS: 8 dagers frist!
rets inntak i akershus

24 574 søkere, med og uten ungdomsrett, 1271 av disse har lære som førsteønske.

 • Fylkets tilbud justeres noe basert på søkertall, søkemønster og prøveinntak.
 • Søkningen til utdanningsprogrammene på vg1 endrer seg lite fra år til år, men antallet søkere til de studieforberedende utdannings-programmene (SSP/IF/MDD) har økt. Totalt har 69 % søkt dette i år (inkl. MK).
 • Medier og kommunikasjon (MK) har hatt størst nedgang i antall søkere.
 • 92,5% av alle søkerne har fått sitt første programønske. Dette er en liten økning.For søkere til vg1 er tallet 86,3%.
 • Ca. 61 % av søkere (med ungdomsrett) til læreplass hadde ved førsteinntaket en avtale med bedrift. Pr. 15.09 er tallet økt til ca. 73%.
Årets inntak i Akershus

Disse tallene er fra første inntak tidlig i juli.

oppl ringstilbudet i follo
OPPLÆRINGSTILBUDET I FOLLO

ASKER OG BÆRUM HAR 12 VIDEREGÅENDE SKOLER

ROMERIKE HAR 15 VIDEREGÅENDE SKOLER

Follo har 7 videregående skoler som tilbyr 11 av 12 utdanningsprogram

folloskolenes oppl ringstilbud
Folloskolenes opplæringstilbud

NESODDEN VGS

ROALD AMUNDSEN VGS

 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Tilrettelagt opplæring
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Påbygging til studiekompetanse for dem med yrkeskompetanse
folloskolenes oppl ringstilbud1
Folloskolenes opplæringstilbud

SKI VGS

DRØMTORP VGS

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Opplæring for minoritetsspråklige
 • Medier og kommunikasjon
 • Helse- og oppvekstfag
 • Service- og samferdsel
 • Tilrettelagt opplæring
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Påbygging til studiekompetanse for dem med yrkeskompetanse
folloskolenes oppl ringstilbud2
Folloskolenes opplæringstilbud

FROGN VGS

VESTBY VGS

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Service- og samferdsel
 • Tilrettelagt opplæring
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Studiespesialisering
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • TAF
 • Tilrettelagt opplæring
 • Påbygging til studiekompetanse
folloskolenes oppl ringstilbud3
Folloskolenes opplæringstilbud

ÅS VGS

 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Tilrettelagt opplæring
 • Påbygging til studiekompetanse
 • Idrettsfag
 • Studiespesialisering
 • Studiespesialisering med formgiving
 • IB
 • Opplæring for minoritetsspråklige
3 studie forberedende utdannings program

Idrettsfag

 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering, med to alternativ på Vg1:

Studiespesialisering og

Studiespesialisering med

formgivingsfag

3 studie-forberedende utdannings-program

Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap og fører frem til generell studiekompetanse, som kreves for å søke opptak til universiteter og høgskoler.

Noen studier krever spesiell studiekompetanse, dvs. spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag.

videreg ende oppl ring
Videregående opplæring

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

fremmedspr k
Fremmedspråk

Studieforberedende utdanningsprogram:

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Engelsk er obligatorisk på vg1.
 • Obligatorisk med ett fremmedspråk i tillegg på vg1 og på vg2.
 • I Follo tilbys tysk, fransk, spansk og russisk. Tilbudet varierer fra skole til skole.
 • Fortsette med samme språk = nivå II.
 • Velge nytt språk = nivå I.
 • Ikke hatt fremmedspråk på ungdomskolen = nivå I (på vg1/vg2) + nivå II (på vg3).
 • Engelsk er obligatorisk på vg1 og på vg2.
 • Engelsk på vg1 + vg2 tilsvarer det de har på vg1 på SSP
 • Ikke flere fremmedspråk enn engelsk.
matematikk
Matematikk

Studieforberedende utdanningsprogram:

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Matematikk er obligatorisk på vg1 og på vg2.
 • Valg på vg1: P-matte eller T-matte.
 • Valg på vg2: P-matte eller programfageneS-matte eller R-matte
 • Valgfritt på vg3: programfageneR-matte eller S-matte
 • P-matte = praktiskT-matte = teoretiskS-matte = samfunnsfagligR-matte = realfaglig
 • Matematikk er obligatorisk på vg1. Hvis du tar fagbrev har du ikke mer matte etterpå.
 • Matematikk er obligatorisk på vg3 påbygging til studiekompetanse
 • P-matte på vg1 + vg3 tilsvarer P-matte på vg1 + vg2 på SSP
 • Kun mulig å få P-matte
videreg ende oppl ring i follo

Videregående opplæring i Follo

Ingieråsenskole 11.11.13