slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Європейський Інвестиційний Банк PowerPoint Presentation
Download Presentation
Європейський Інвестиційний Банк

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Європейський Інвестиційний Банк - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Європейський Інвестиційний Банк. Кредитні операції у країнах Східного партнерства. Довгострокова фінансова підтримка цілей загальноєвропейської політики. Банк довгострокового кредитування країн Європейського Союзу створений у 1958 році Акціонери : 27 країн-членів ЄС

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Європейський Інвестиційний Банк' - ham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Європейський Інвестиційний Банк

Кредитні операції у країнах Східного партнерства

slide2
Довгострокова фінансова підтримка цілей загальноєвропейської політики
 • Банк довгострокового кредитування країн Європейського Союзу створений у 1958 році
 • Акціонери: 27 країн-членів ЄС
 • Діяльність Банку спрямована на реалізацію інвестиційних проектів, що відповідають пріоритетам ЄС у цілому та окремих країн зокрема у сферах економічної та соціальної політики
 • Некомерційна фінансова организація
 • Підтримує інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток як всерединіЄС, так і в інших країнах (більш, ніж 150 країн).
slide4
Фінансова Організація Європейського Союзу
 • ЄІБ є найбільшою міжнародною фінансовою організацією :
  • Установчий капітал EUR 232млрд.
  • Усього ліквідних активів (кінець-2011): EUR 472млрд.
  • Об’єм кредитування у 2011 становив EUR 61 млрд (70 країн світу)
 • ЄІБ є найбільшим національним позичальником на фінансових ринках:
  • ЄІБ залучив EUR 76млрд. у 2011
  • Pейтинг Aaa та AAA у відповідності з Moody’s та S&P
  • Атестований емітент на основни х ринках (EUR, USD, GBP, JPY)
  • Відіграє активну роль на ринках облігацій
slide5
Найбільший наднаціональнийкредитор

Об'ем непогашених кредитів, інвестицій у акціонерний капітал і гарантій

EUR млрд.

Source: Standard & Poor’s; Supranationals -Special Edition 2010Data as of 31.12.2009 (World Bank, IFC as of 30.06.2010)

European Investment Bank

5

slide6

Мандат у Країнах Східного Партнерства

 • Мандат на EUR 5,4 млрдна період 2007-2013
 • СхіднаЄвропа (Україна, Молдова, Білорусія*), Росія та
 • Південний Кавказ (Вірменія, Азербайджан, Грузія)
 • Боротьбазізмінамиклімату: EUR 6,5 млрд
  • З жовтня 2011 року 3 основніцілі:
 • Розвиток приватного сектору, зокремапідприємств малого та середньогобізнесу
 • Розвитоксоціальної та економічноїінфраструктури (транспорт, енергетика, об’єктыекологічноїінфраструктури та комунікації)
 • Зниження негативного впливу на клімат та адаптація до кліматичних умов, щозмінюються (відновлювальнаенергетика, енегроефективність, розвитокекологічно чистого транспорту і т.д.)
 • Содействие региональной интеграции стран-партнеров
slide7
Чому ЄІБ

Сильнийістабільний рейтинг (ААА) дозволяєгарантуватинизькувартістьфінансовыхкоштів

Діяльністьбазується на пріоритетнихнапрямкахекономічної та соціальноїполітикияк ЄС, так ікраїн в якихреалізуютьсяпроекти

Великий досвідроботиза різниминапрямками в різноманітнихумовах (з 1963 року)

Знак якості ЄІБ: наявністьвласноїсильноїтехнічноїеспертноїгрупи (технічної, економічної, фінансової, екологічної та соціальної) дозволяєзабезпечитивідбіртареалізаціюпроектівзврахуваннямпрогресивногодосвіду

European Investment Bank

7

slide8
Кредити ЄІБ

Перевагинизькоївартостіфінансовихкоштівповністюпередаютьсяклієнтам:

Великі об’єми (до EUR250 млн)

Прямікредити (зазвичай в рамках EUR 25-100 млн.;такожможливіібільшісуми).

Посередницькікредити: для невеликих проектів, ЄІБ можепроводитикредитування через банки-посредники через кредитнілінії.

Широкий спектр валют

Среднє та довготривалекредитування (до 25 роківзіндивідуальнимильготнимиперіодами)

Привабливіпроцентні ставки

Низькізбори

Можливістьпокриттяполітичнихризиків для кредитів, щобуливидані приватному сектору в рамках мандату

Каталізатордля участііншихбанківськихчифінансовихпартнерів

Мобілізаціясубсидій(грантів та інвестиційTA)

Податковіпільги

European Investment Bank

8

slide9

ЕИБ – Банк ЕС

КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМИ

ДОПОМОГА

Кредити

а також:

Гарантії

Дольова участь

Комбінуваннякредитівігрантовихкоштів,

Поєднаннякредитів і бюджетного фінансування

Власнітехнічніексперти та радникиТехнічнітафінансовіконсультаціїНаданнятехдопомоги

Залучення фінансування для довгострокового та стабільного росту

European Investment Bank Group

9

slide10
Необхідні гарантії
 • Державний сектор: державна гарантія
 • Приватний сектор: першокласна банківська гарантія або корпоративна гарантія (рейтинг ВВВ+/Ваа1)
 • Розміщення ризиків:
  • мандат покриває політичні ризики:неможливість переводу валюти, експропріація, війна і громадянські заворушення, відмова у правосудді при порушенні угоди
  • у той час, коли позичальник захищений гарантією третьої сторони
 • EPF EUR 150млн вікно для операцій, що не мають інвестиційного рейтингу
slide11
Особливості фінансування та критерії
 • Фінансування основних фондів/коштів конкретних проектів
 • Кредит ЄІБ може покривати до 50% загальної вартості проекту
 • Спів-финансування та тісна взаємодія з іншими МФІ
 • Критерії відбору проектів. Проект має бути:
  • Економічно обгрунтованим
  • Технічно якісним/життєздатним
  • Фінансово самодостатнім та стійким
  • Екологічно безпечним
 • Додержуватися процедур закупівель Банку (за необхідності й використовувати процедуру Міжнародних конкурсних торгів)
slide12
Сектори та Бенефіціари
 • Сектори:
  • Енергетика
  • Навколишнє середовище, об'екти екологічної інфраструктури
  • Транспорт
  • Телекомунікації
  • Промислове виробництво
  • Малий і средній бізнес
  • Соціальна інфраструктура
 • Бенефиціари:
  • Держава/органи управління
  • Регіони
  • Муніципалітети
  • Муніципальні підприємства
  • Приватні компанії
  • Проектне фінансування
  • ДПП
slide13
Ключові моменти підготовки та впровадження
 • Індивідуальний підхід, співробітництво з підприємствами, містами та довідченими українськими експертами у сфері розробки проектів
 • Комплексний підхід до системи і сфери послуг з урахуванням національної політики
 • Фокусування на неперервності постачань, вартості грошей та контролю вартості, при вирішенні правових та управлінських аспектів доходів
 • Разробка стратегічного плацдарму для великих інвестицій з гнучким планом і подготовкою можливості для грантової допомоги
 • Співробітництво з іншими урядовими/фін. закладами у сфері правових інструментів, яке визначає роль оператора та зв’язку клієнтов
 • Комбінація короткострокової та довгострокової підтримки з підготовки проектів та їх впровадження
 • Швидкий розгляд і розумні строки для пріоритетних заходів
slide14
Муніципальна програма в Україні: сектори
 • Водопостачання/водоотвідведенняіканалізація/стічні води (як на муніципальномурівні, так іна рівнірегіонів)
 • Твердівідходи (як на муніципальномурівні, так іна рівнірегіонів)
 • Теплопостачання
 • Енергоефективністьбудівель
 • Міськеосвітлення
slide15
План фінансування
 • ЄІБ надаєпозику до 50% відзагальноївартостіПрограми; для окремихпроектів у рамках Програми, фінансуванняЄІБуможеперевищувати 50% (при умовах, щофінансуваннявсієїПрограмине перевищує 50%)
 • Співробітництвозіншимифінансовимиінститутами (наприклад, зВсесвітнім Банком, СІБ і КФВ) у якостіфінансовихпоередників, партнерів при ідентифікаціїіструктуруванніпроектів, іприспів-фінансуванні.
slide16
Умови фінансуровання
 • Средні- и довгостроковіПрограмикредитованнядля комунального сектору ззагальнимоб’ємом400 млн. євро;
 • Довгий строк погашення займу (до 25 років) з великою відстрочкоюпогашення(до 6 років);
 • Формуванняціни :
   • Строк погашення25 років(відстрочкапогашення до 6 років): Euribor + 0,85% (плаваючаставка) або 3,0% (фіксована ставка);
   • Строк погашення15 років(отсрочка погашення5 років): Euribor + 0,72% (плаваючаставка) або 2,4% (фіксована ставка);
  • Комісіяза відкриття кредиту не знімається (оскільки кредит надаєтьсяДержаві);
 • Індивідуальнийрозмір кредиту в рамках програмизазвичай становить від4 млн до 25 млнєвро, великіобсягиможливі на індивідуальнійоснові;
 • Фінансуванняпов'язанихз проектом основнихфондів, підготовка проекту, іпов'язанізцимвидатки, допомога при реалізації проекту такожможуть бути виконані за рахунокпозиковихкоштів.
slide17
Принципова схема работи

ЄІБ

Інестиційні гранти

(НІФ, E5P)

ТС

ТС

Уряд України

Міністерство

регіонального розвитку

ГУП

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

Муніципалітет

Муніципалітет

Муніципалітет

Муніципалітет

ГУП…Група управління проектом

ГРП…Група реалізації проекту

European Investment Bank

slide18
Попередні результати
 • Період подачі заявок: до 1/03/2012
 • Отримано всього: 176 заявок
  • Водопостачання/водовідведення: 80
  • Теплопостачання: 70
  • Муніципальніе побутові відходи: 10
  • Енергоефективність будівель: 11
  • Міське освітлення: 5
l chernyavska@eib org

Лілія Чернявська – Голова Постійного Представництва ЄІБ в Україніl.chernyavska@eib.org

http://www.eib.org/