slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Formål

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Formål - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen. Formål. Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formål' - hallie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjonLars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen
form l
Formål
 • Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 2

disposisjon
Disposisjon
 • Omfang og typer av kjøp
 • Markedet
 • Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
 • Organisering og styring i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen
 • Vurdering av nytte vs kostnad
 • Oppsummering av suksessfaktorer

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 3

1 omfang av kj p
1. Omfang av kjøp
 • Kjøper for rundt 1 million i året
 • Ca. fem kjøp per år
 • Eksempler på titler
  • Kvalitet i skolen
  • Kvalitet i sykehjem
  • Sykkelveier – utbyggingstakt og kvalitet
  • Håndtering av farlig avfall i Oslo kommune
  • Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser
  • Kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold av veier
  • Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 4

1 typer av kj p
1. Typer av kjøp
 • Variabler
  • Formål; kompetanse eller kapasitet?
  • Størrelse/andel av prosjektet?
 • Vårt mønster
  • Fire av fem kjøp er mindre bidrag til prosjekter
  • Men mer enn halvparten av utgiftene går til kjøp av hele prosjekter
  • Kjøp utløses både av «mangel» på kompetanse og av manglende kapasitet

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 5

2 markedet
2. Markedet
 • Mange konsulenter og stor instituttsektor
 • Mange behersker «samfunns-vitenskapelige» metoder
 • Vi kjenner kommunen best
 • Få eksterne kan forvaltningsrevisjon
 • FoU vs konsulenttjenester
 • Svært sammenpresset lønns- og honorarstruktur i Norge

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 6

3 anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
 • Spesifisering av oppgaven – krever mye, men fører likevel ikke alltid fram
 • Krevende å følge lov om offentlige anskaffelser
  • særlig vurdering av tilbyderens kvalitet (erfaring, kompetanse) vha. kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • tar tid
  • får vi de beste i arbeid?
 • Sikre eiendomsrett til rapport og materiale
 • Avtale kvalitet, leveringsfrist og pris
 • Sørge for sanksjonsmuligheter

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 7

3 anskaffelsesprosessen fram til kontrakt1
3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
 • Avtale aktiviteter som sikrer at
  • vi kan overvåke at oppdraget er forstått og iverksettes som forutsatt
  • gode feltrelasjoner
  • kompetanseoverføring hvis aktuelt
  • levering i tide
  • akseptabel rapport
  • korte og poengterte muntlige presentasjoner (forstå politikerne)

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 8

4 organisering og styring i gjennomf ringen av revisjonen
4. Organisering og styring i gjennomføringen av revisjonen
 • Behov for
  • Overvåking av at oppdraget er forstått
  • Hjelp til feltadgang
  • Smøring/reparasjon av revisjonsdialogen
  • Mange runder med rapportutkast
  • Coaching før presentasjon
 • Kommunerevisjonens prosjektleder er av avgjørende betydning
 • Sanksjonsmuligheter kan være viktig
 • Evaluering kan være nyttig

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 9

5 nytte vs kostnader
5. Nytte vs kostnader
 • Innkjøp kan gi
  • høyere legitimitet
  • bedre revisjon
  • bedre omdømme
  • bedre effekt
  • Nye impulser og økt læring
 • Innkjøp kan også koste mye – og langt mer enn det smaker
 • Drøfting av noen gode eksempler
  • Kvalitet i sykehjem
  • Kvalitet i skolen
  • Informasjonssikkerhet vann og avløp
  • Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 10

6 suksessfaktorer
6. Suksessfaktorer
 • Gjennomtenkt strategi; kjøpe, ansette, bygge opp eller holde seg unna?
 • Heller små enn store kjøp?
 • God intern prosjektleder
 • God kontrakt mht. folk, aktiviteter og resultater
 • Tett på – god styring i gjennomføringen

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 11