vetenskapsfilosofi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vetenskapsfilosofi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vetenskapsfilosofi - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Vetenskapsfilosofi. http://www.wadenstrom.net/vf2011. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läsförmåga”. 2-3 sp. sluttent (efter sista föreläsningen?). analysera vetenskapsdebatt/debattinlägg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vetenskapsfilosofi' - hallam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
http://www.wadenstrom.net/vf2011

Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu

“kritisk vetenskaplig läsförmåga”

2-3 sp

slide3
sluttent (efter sista föreläsningen?)

analysera vetenskapsdebatt/debattinlägg

slide6
”Årets Nobelpris i fysik belönar forskning som rör ett nytt ultratunt material med fantastiska egenskaper. Materialet heter grafen och är det första i en ny klass av material. Förvånande nog kan man framställa det i små kvantiteter med hjälp av vanligt kontorsmaterial som en blyertspenna och tejp. ...

Grafen har även andra fantastiska egenskaper, det är till exempel 100 gånger starkare än stål. Om vi tänker oss att man kan tillverka en hängmatta av grafen som är en kvadratmeter stor, så kommer den trots att den bara är en atom tunn att kunna hålla ett nyfött barn eller en katt utan att gå sönder. En sådan hängmatta skulle väga ca ett milligram, ungefär lika mycket som ett av kattens morrhår. Grafen är också en bra elektrisk ledare och leder värme 10 gånger bättre än silver. Dessutom är grafen genomskinligt, böjligt och mycket töjbart. ...

Forskningsområdet grafen är fortfarande ungt och det är för tidigt att peka ut vilka tillämpningar som kommer att bli de viktigaste. Det finns dock stora förhoppningar att grafenets fantastiska egenskaper kommer att kunna utnyttjas på många områden. Exempel på möjliga tillämpningar är pekskärmar, solceller, snabba transistorer, gassensorer och lätta, ultrastarka material.”

slide7
För att legitimera sin position har det vetenskapliga samfundet behövt ett metaspråk utöver det vetenskapliga språket.

När en vetenskapsman inför media uttalar sig om betydelsen av ett vetenskapligt rön, får den vetenskapliga diskursen (diskussionen) ge vika för en metavetenskaplig diskurs.

vad r vetenskapsfilosofi
Vad är vetenskapsfilosofi?

Vetenskapsfilosofi är en metavetenskap,

eller ingen vetenskap alls.

Vetenskapsfilosofi kallas även vetenskapsteori.

vad r vetenskap
Vad är vetenskap?

Demarkationsproblemet

Begreppet vetenskap kanavgränsas från pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund,

men begreppet vetenskap kan även studeras sociologiskt eller idéhistoriskt.

vad r vetenskap1
Vad är vetenskap?

Enligt en populär föreställning handlar vetenskap om kunskap eller ”fakta” där religion handlar om tro.

Vetenskap är ingen världsåskådning,

fastän det finns ideologier som gör anspråk på vetenskaplighet.

vad r vetenskap2
Vad är vetenskap?

Vetenskap är dels institutionaliserad, systematiserad kunskap,

dels institutionaliserad verksamhet vars mål är systematiserad kunskap.

vad r vetenskap3
Vad är vetenskap?

Vetenskap betyder systematiserad kunskap,

men vad är kunskap?

Att ha kunskap är att veta,

att ha vetskap.

slide14
data

information

kunskap

klassisk definition p kunskap
Klassisk definition på kunskap

kunskap = sann, välgrundad trosföreställning

Platon iTheaitetos

slide16
Vad är sanning?

Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap.

korrespondensteorin

En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta.

koherensteorin

En sats är sann om den hänger ihop med andra satser.

pragmatismen

En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga.

slide17
Vad betyder välgrundad?

Begreppet välgrundad ingår i begreppet kunskap.

Vad som gör en övertygelse, en (slut)sats eller en teori välgrundad är en epistemologisk (kunskapsteoretisk) och metodologisk fråga.

metodologi
Metodologi

Med ”metodologi” kan man mena metod, metodik eller metodologi (metodlära).

slide19
metod

metodik

metodologi

vetenskapsfilosofi

kunskapsteori (epistemologi)

ontologi (metafysik) - Vad är verkligt?

allm nna krav p vetenskaplighet
Allmänna krav på vetenskaplighet

offentlig prövbarhet

objektivitet

värdefrihet

frihet från auktoritetsbundenhet

systematiskt tillvägagående

falsifierbarhet

ad