Szervezeti kommunik ci t rgyal si technik k
Download
1 / 52

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK. 1. A KOMMUNIKÁCIÓ A communicare latin szó jelentése:. közlés átadás szállítás közvetítés. 2. Általános értelmezés szerint a kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat. 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK' - hallam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 a kommunik ci a communicare latin sz jelent se
1. A KOMMUNIKÁCIÓA communicare latin szó jelentése:

 • közlés

 • átadás

 • szállítás

 • közvetítés

2


Általános értelmezés szerint a kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

3


A kommunik ci modellje
A kommunikáció modellje a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

adó (kód) csatorna vevő (dekódolás)

tartalom + jelentés = értelmezés

a jel által kifejezett tartalom a denotátum

4


Az emberi kommunik ci tranzakci s modellje
Az emberi kommunikáció tranzakciós modellje: a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

5


Az inform ci k zvet t s eszk ze a k d ami lehet
Az információ közvetítés eszköze a kód, ami lehet: a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • szám

 • jel

 • szimbólum

 • vonalkód

 • szó

 • mimika

 • gesztus, stb.

6


A k dok lehetnek
A kódok lehetnek: a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • digitális kódok, melyek mint egyezményes jelek egyértelműen jelölik a tartalmat (ilyen pl. a beszéd)

 • analóg kódok, melyek az eseménnyel függvénykapcsolatban állnak (ilyen pl. a mimika)

7


Az emberi kommunik ci csatorn i

VERBÁLIS (fogalmak) a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

Beszéd

Írott szöveg

Adatbázisok

Tervrajz

SMS, MMS

Email

Levelezési listák

Chat

Nonverbális (érzelmek)

Tekintet

Mimika,

Gesztusok

Testtartás

Proxemika

Vokális intonáció

Emblémák

Testi érintés

Az emberi kommunikáció csatornái

8


Metakommunik ci
Metakommunikáció a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • verbális + nonverbális csatorna

 • kommunikáció a kommunikációról

 • a közlés alapja a nyelvi jel helyett a testbeszéd valamely csatornája

 • utal a közlő attitűdjeire

 • hitelesíti, vagy éppen elbizonytalanítja a nyelvi jel információtartalmát

13


Besz l az arc
Beszél az arc a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • a szem

 • a száj

 • együtt az arc


Tekintet
Tekintet a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.


Term szetes rdek n lk li k zl s
Természetes, érdek nélküli közlés a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.


Tekints nk meg n h ny jellegzetes nem sz beli k zl st
Tekintsünk meg néhány jellegzetes nem szóbeli közlést! a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Hölgy: a bizalom elnyerésének vágya

 • Férfi: a helyzet megfontolása

 • Viszonyuk: kölcsönös elfogadás


N zz k meg folyamat ban
Nézzük meg folyamatában! a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A hölgy fejmozgása tovább hangsúlyozza a bizalmi viszony elérésének vágyát


K lcs n s bizalmi helyzet
Kölcsönös bizalmi helyzet a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Mindkét fél motivált a másik megnyerésére


Pillant s oldalr l
Pillantás oldalról a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A hölgy részéről: leplezett kíváncsiság


A h r t s kifejez d se
A hárítás kifejeződése a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Egyoldalú hárítás a férfi részéről

 • A lecsukott szem kizárja az aktuális külső hatást

 • A fej megtámasztása az unalom jele


M rlegel s
Mérlegelés a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Áll, vagy szakáll érintése, simogatása

 • Részleges szemzár

 • A test mozdulatlansága


Unatkoz v rakoz s
Unatkozó várakozás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A fejtámasz az unalom, a fáradtság jele

 • A nyitott szem valamilyen történést keres


Bizalmatlans g gyanakv s
Bizalmatlanság, gyanakvás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A közlés hirtelen megtorpan

 • A tekintet a szemüveg fölé siklik

 • A szemrés tágra nyílik


A k zl s folyamat ban megtekintve
A közlés folyamatában megtekintve: a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.


Sz j rz s
Szájőrzés a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Információ késleltetés

 • Információ visszatartás

 • Az információ torzításának előkészítése


Nbizalomhi ny szorong s
Önbizalomhiány, szorongás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A test rendezetlen aprómozgásokat végez

 • A kéz céltalanul kapaszkodik

 • A tekintet rendszertelenül szóródik


A biztons g keres se
A biztonság keresése a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A két kéz egymásba kapaszkodik


Szimmetrikus k zfog s
Szimmetrikus kézfogás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A tenyerek párhuzamosak, közel azonos szorítóerő

 • A kölcsönös elfogadás kifejeződése


Er teljes k zfog s
Erőteljes kézfogás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Kézropogtató erő

 • Határozott magabiztos fellépés

 • A dominancia kifejezése


D gl tt hal k zfog s
„Döglött hal” kézfogás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A kéz nedves, hideg, erőtlen

 • A szorongó ember kifejeződése


Az ujjhegy megfog sa
Az ujjhegy megfogása a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Erőtlen kézfogás

 • Rendszerint szemkontaktus nélkül

 • Jelentése: nem vagy fontos a számomra!


Keszty s k zfog s
Kesztyűs kézfogás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Jelentése: nagyon fontos vagy számomra!


Ir ny t gesztus h velykujjal
Irányító gesztus hüvelykujjal a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Jelentése: jelentéktelenség, tiszteletlenség, lekezelő gesztus


Ir ny t gesztus felfel ford tott teny rrel
Irányító gesztus felfelé fordított tenyérrel a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A nyíltság, a lehetőségbiztosítás, a segítőszándék kifejeződése


Ir ny t gesztus lefel ford tott teny rrel
Irányító gesztus lefelé fordított tenyérrel a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A határozottság, a hatalomorientáció, az ellentmondást nem tűrő helyzet kifejezése


K v lmarad s h r t s
Kívülmaradás, hárítás a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A tekintet az információ forrására szegeződik

 • Mozdulatlan test a jellemző


Sszekulcsolt k z
Összekulcsolt kéz a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Kapaszkodó az akadályozottság megszüntetéséhez

 • A biztonság keresése


Felfel f jt cigarettaf st
Felfelé fújt cigarettafüst a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Az önbizalom, a magabiztosság kifejezése


Lefel f jt cigarettaf st
Lefelé fújt cigarettafüst a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A bizalmatlanság, a gyanakvás, az ellentmondás kifejezése


Felemelt toronysisak gesztus
„Felemelt toronysisak” gesztus a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Aktív magabiztosság, fölény, önbizalom kifejezése


Leeresztett toronysisak gesztus
„Leeresztett toronysisak” gesztus a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Passzív magabiztosság, csökkent önbizalom


Szem veg t r lget se
Szemüveg törölgetése a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Bizonytalanság, döntésképtelenség, időhúzás kifejezése


Cs p re tett k z
Csípőre tett kéz a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Beavatkozási készenlét, határozott, agresszív tendencia kifejezése


Modellk vet s a t rs kifejez d seinek tv tele
Modellkövetés, a társ kifejeződéseinek átvétele a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Érzelmek ragadósak

 • Motiváltak vagyunk cselekvések átvételére

 • A hasonló viselkedés bizalmat kelt

 • A szimmetrikus viszony biztonságérzetet ad


Kezek a t rden
Kezek a térden a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Türelmetlenség, a cselekvési indíték kifejeződése


Az elektornikus komunik ci
Az elektornikus komunikáció a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A csatorna modulált elektromágneses hullámokat továbbít.

 • SMS (Short Message Service)

 • Emoticons:  ,  , ;-) , :D , wow , :o

 • MMS (Multimédia Message Service)

 • Az Internet technikailag az egész világot körülfogó számítógépes hálózat. Tartalmilag egy olyan adatbázis, amely számítógép-hálózatokat fog össze. Ez a valós világ leképezése egy virtuális térbe (kibertérbe), amely önálló életet él.

 • Levelezési listák, email, chat.


A vezet kommunik ci ja
A vezető kommunikációja a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • a megjelenés

 • a tekintetkontroll

 • a kommunikációs szándék

 • a folyamatos visszacsatolás

 • a közlés kongruenciája

15


A szoci lis befoly sol s
A SZOCIÁLIS BEFOLYÁSOLÁS a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.


Tipikus t rgyal si technik k
Tipikus tárgyalási technikák a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • ELVKÖVETŐ:

  • Érdekekre összpontosít

  • Az érzelmi állapot torzítja az észlelést

  • Kölcsönösen elfogadható megoldások kidolgozása

  • Törekvés az objektíven értékelhető eredményekre.

 • POZICIÓVÉDŐ:

  • A valódi szándék a beosztottak előtt rendszerint rejtett

  • Az érdekek harmonizációja másodlagos

 • NYERŐ-NYERŐ:

  • Mindkét fél úgy érzi, hogy győztes


T rgyal si technik k
Tárgyalási technikák a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • A vezető befolyásoló eszközeinek olyan rendszere, melyet az iskola pedagógiai programjának, saját vezetői programjának a megvalósítása érdekében dolgoz ki.

 • A beosztottak a vezetést szociális befolyásolásként élik meg.


Kedvelj k
Kedveljük a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • az újszerű tartalmakat

 • a világos gondolatvezetést

 • az előismeretekre épülő információt

 • a gondolatébresztő felvezetést

 • a személyileg fontos híranyagot

20


A kommunik ci hib i
A kommunikáció hibái a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • gyakran már a kommunikáció előkészítésében hibázunk, nem gondoljuk át mit akarunk elérni

 • kommunikációs gátak /félreértés/

 • nem elég árnyalt kifejezésmód, kettős értelmű szavak kifejezések használata

 • az információveszteség

 • hitelvesztés

 • a kommunikációs lánc megszakadása


A sikeres kommunik ci t befoly sol t nyez k
A sikeres kommunikációt befolyásoló tényezők a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • a másik ember észlelése, reakcióinak figyelése

 • személyes benyomások, várakozások szerepe

 • kommunikáció legyen világos, az információ legyen teljes

 • biztosítsuk a kommunikáció integritását, épségét

 • időnként formális, kötetlen beszélgetésre is szükség van

 • hangulat szerepe

 • empátia készség

 • legyünk jó hallgatók


Tartalmi k vetelm nyek
Tartalmi követelmények a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • legyen információtartalma

 • legyen strukturált szerkezete

 • legyen biztosított a dekódolása

 • legyen redundancia mentes

 • szolgálja az erőfeszítés-mentes információfeldolgozást

16


Az ide lis f n k
Az ideális főnök a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

 • Amit elvárok, ami feltétlenül szükséges

 • Amit elviselek

 • Amit nem tűrök, ami elviselhetetlen

74


ad