O, ce valuri, de - ndurare - PowerPoint PPT Presentation

hallam
o ce valuri de ndurare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O, ce valuri, de - ndurare PowerPoint Presentation
Download Presentation
O, ce valuri, de - ndurare

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
O, ce valuri, de - ndurare
97 Views
Download Presentation

O, ce valuri, de - ndurare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 551 Sângele Meu l-am dat 1 O, ce valuri, de-ndurare Sângele Meu l-am dat, Trupul Meu e rănit Ca tu, fiu din Adam Să poţi fi mântuit; Sângele Meu ţi-am dat, Tu Mie ce Îmi dai?

  2. 551 Sângele Meu l-am dat 2 O, ce valuri, de-ndurare Am fost sărac, umil, Pe-acest pământ umblând Să fii tu fericit, S-ajungi în cerul sfânt; Chiar viaţa Mea ţi-am dat, Tu Mie ce Îmi dai?

  3. 551 Sângele Meu l-am dat 3 O, ce valuri, de-ndurare Eu tronul Mi-am lăsat Şi slava Mea din cer, În schimb am îndurat Doar chinuri şi dureri; În locul tău M-am dat, Tu Mie ce Îmi dai?

  4. 551 Sângele Meu l-am dat 4 O, ce valuri, de-ndurare Din întuneric greu Prin Mine-ai fost salvat, De al Satanei lanţ Pe veci te-am dezlegat; Iertare Eu ţi-am dat, Tu Mie ce Îmi dai?

  5. 551 Sângele Meu l-am dat 5 O, ce valuri, de-ndurare Astăzi, din tot ce ai Dă Domnului Hristos, Dă-I totul pe deplin, Urmează-L credincios; Pentru El să trăieşti, În toate să-I serveşti!