slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Прилагане на финансови модели PowerPoint Presentation
Download Presentation
Прилагане на финансови модели

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Прилагане на финансови модели - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Прилагане на финансови модели. … полезни съвети. ФИНАНСОВА КОНТРИБУЦИЯ НА ОБЩНОСТТА. КОНТРИБУЦИЯТА НА ЕС Е ДВА ВИДА : ТЪРГОВЕ –ОСНОВНО ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ГРАНТОВЕ ЗА ИНДИРЕКТНИ ДЕЙНОСТИ ПОВЕЧЕТО ИНСТРУМЕНТИ ПОЛЗВАТ ГРАНТОВИ СХЕМИ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Прилагане на финансови модели' - hallam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ФИНАНСОВА КОНТРИБУЦИЯ НА ОБЩНОСТТА

КОНТРИБУЦИЯТА НА ЕС Е ДВА ВИДА:

 • ТЪРГОВЕ –ОСНОВНО ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ
 • ГРАНТОВЕ ЗА ИНДИРЕКТНИ ДЕЙНОСТИ
 • ПОВЕЧЕТО ИНСТРУМЕНТИ ПОЛЗВАТ ГРАНТОВИ СХЕМИ

NB! Грантът е ограничен до конкретните разходи, докато публичния търг позволява начисляване на печалба

slide3
СЪЩНОСТ НА ГРАНТА
 • Определена обща сума за плащане
 • Възстановяване на легитимните разходи

NB! Общата сума е ограничителна за дадени дейности – напр.обучение

 • Принципите на гранта са:
   • Не генериране на печалба
   • Съ финансиране
   • Допълняемост
slide4
Модели
 • Full cost model (FC)- покрива всички директни и индиректни разходи направени от контракторите на даден проект
 • Full cost with indirect flat rate costs (FFC)- всички директни разходи и допълнителни 20% от директните допълнителни разходи
 • Additional costs model (AC)-с фиксирана стойност за непреките разходи- 20% от всички директни разходи
slide5
Видове разходи
 • Директни разходи –свързани пряко с изпълнение на проекта
 • Директни допълнителни разходи- направени плюс нормлните преки разходи, които имат отношение към проекта
 • Непреки разходи-не пряко свързани, но подкрепящи изпълнението на проекта
slide6
Директни допълнителни разходи:
 • Персонал с временен договор свързан с договора на Общността
 • Персонал с временен договор за подготовка на докторат
 • Персонал, чиито заплати зависят от допълнителни източници
slide7
Кой може да използва различните модели?
 • Физически лица използватмодел “допълнителни разходи” AC
 • Нестопански организации, или международни организации без релевантна счетоводна системамогат да кандидатстват за модел “допълнителни разходи”- AC
 • МСП кандидатстват за модела “пълни разходи с допълнителни 20%” - FFC
 • Всички останали прилагат “пълни разходи” FC
slide8
Разходи за персонал :
 • Ползващите АС модел могат да ползват гранта за персонал по проекта за:
  • Управление на проекта
  • Други дейности, извършвани от персонал,чиито заплати зависят частично или изцяло от допълнителни източници
slide9
Преки и непреки разходи:
 • Преки разходи са:
  • Разходи директно свързани с проекти;
  • Подизпълнители
 • Непреки разходи
  • Схеми за координация- със фиксирана стоиност до 20% ( не се включват разходи за подизпълнители)
slide10
Подизпълнители :
 • Като деиствие са по скоро изключение- контрактора трябжа да е в състояние да изпълни задачата
 • Стойността им се изчислява до 20% от преките разходи
 • Непреките разходи се изчисляват от преките ни редуцирани със субконтракта
slide11
Непреки разходи
 • Те са елемент от разходите
 • Не се проследяват пряко ( няма конкретен опис)
 • Не са подходящи за ясно орезмеряване - колко от разходите могат да се причислят кам дадена единияна цена
slide12
Непреки разходи
 • Непреки разходи - примери:
  • Общо администриране
  • Наем за лабораторни помещения и офиси,амортизации на сгради ;
  • Комуникационни разходи, мрежови връзки, пощенски разходи и офис консумативи
  • Осбикновено офис оборудване- програмни продукти за това;
  • Други консумативи
slide13
Кои са позволени дейности
 • Научно и технологично развитие и иновации:
  • Научно и технологично развитие– чисти изследвания без преки връзки с индустрията и и търговски цели;
  • Иновационни дейности –в т.ч. права върху интелектуалната собственост - защита, дейности за разпространяване на информация между консорциума- публикации, конференции, семинари, уеб базирани дейности, различни проучвания, деиноссти по промотиране използването на проектни резултати и т.н.
 • Демострационни дейности – дизайн на прототип, асемблиране , достъп до апаратура за тестване, предварирелно сертифициране
slide14
Кои са позволени дейности?
 • Обучение на изследователи и основен състав потенциални потребители
  • Не са позволени заплати за заплати
  • Не се правят разходи за докроранти и пост докторанти като стипендии
  • Заплати на обучаващите се
 • Управление на проекта:
  • Одит
  • Координация на технически дейности
  • Провеждане на конкурси, необходими за изпълнението на проекта
slide15
Кои са позволени дейности?
 • Други специфични деиности:
  • Те са специфични за вски отделен инструмент;

За мрежи по компетентност- савместните работни програми

За интегрирани проекти-координазионни деиности, достъп ди научна инфраструктура

За традиционни инструменти- деиности съобразно техните спесифики

slide16
Благодаря за вниманието!

Албена Вуцова

a.voutsova@minedu.government.bg