Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 16. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Obecná biologie a genetika Téma: Genetické inženýrství

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - halla-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kola mendelovo gymn zium opava p sp vkov organizace jm no autora rndr rostislav herrmann

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann

Datum: 16. ledna 2014

Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Přírodopis

Tematický okruh: Obecná biologie a genetika

Téma: Genetické inženýrství

Metodický list/Anotace: Výukový materiál vede k pochopení genetického inženýrství a širokého použití v oblasti biotechologií. Ukazuje souvislosti mezi nutností využití GMO a rostoucí populační hustotou na Zemi. Upozorňuje na možnosti zneužití techologií, ale také na naivní snahy negovat veškerá pozitiva tohoto oboru.

Zdroje: Uvedeny na konci prezentace

III/2 VY_32_INOVACE_500


Genetick in en rstv

GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

RNDr. Rostislav Herrmann

Mendelovo gymnázium, Opava


Genetick in en rstv1
GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

 • Zahrnuje širokou škálu genetických manipulací s organismy

 • Často při nich zcela nové kombinace genů, které v přírodě neexistují

 • Tak vznikají organismy s novými vlastnostmi

 • Jejich využití je velmi široké

 • Jde například o oblast medicíny a farmaceutického průmyslu

 • Zde mohou sloužit k produkci nových vakcín proti virózám, k produkci lidských hormonů a enzymů apod.

 • Genetické manipulace lze využít také v léčení geneticky podmíněných chorob (např. transplantace geneticky miodifikované tkáně jedinci postiženému některou z metabolických chorob apod.)


Genetick in en rstv2
GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

 • Další využití tkví ve vytvoření řady biotechnologií použitelných v rámci zemědělství

 • Tak byly vyšlechtěny rostliny odolné proti mnoha patogenům a parazitům, případně herbicidům apod.

 • Rovněž byla ovlivněna intenzita a míra růstu rostlin a kvalita rostlinných produktů

 • Vznikly rostliny tolerující větší výkyvy teplot, salinity aj.

 • Výzkum se zaměřuje na rostliny, které by obsahovaly konkrétní biologicky aktivní látky (možné využít i terapeuticky)

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/


Genetick in en rstv3
GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

 • Geneticky modifikovaných mikroorganismů lze využít v péči o krajinu, při odbourávání škodlivých a toxických látek a podobně

 • Takové organismy jsou při likvidaci škodlivin velmi výkonné a přitom nezatěžují prostředí znikem reziduí apod.

 • Tyto možnosti se využívají při čištění odpadních vod, rekultivacích pozemků...

Struktura proteinu – i tu lze dnes

genovými manipulacemi cíleně pozměnit

a upravit tak například aktivitu enzymu

http://21stoleti.cz/blog/2011/07/21/kouzla-s-kodem-zivota-geneticke-inzenyrstvi/


Genetick in en rstv4
GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

 • Genetické inženýrství pracuje především z mikroorganismy – bakteriemi a kvasinkami

 • Jejich genom je pozměněn s využitím plazmidů, modifikovaných retrovirů aj.

http://21stoleti.cz/blog/2011/07/21/kouzla-s-kodem-zivota-geneticke-inzenyrstvi/


Genetick in en rstv5
GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ organizace

 • Existuje celá řada názorů zpochybňujících genetické inženýrství

 • Mnohdy jde emocionálně podbarvené proklamace jdoucí až k vytváření konspiračních teorií

 • V případě zneužití by genetické manipulace mohly být skutečně hrozbou (viz. např. pozitivní eugenika)

 • Realisticky vzato se ale dnes bez genetických manipulací neobejdeme

 • Dnes je nás 7,2 miliardy (leden 2014) a tento počet stále stoupá, bez GMO by dnes velká část lidské populace byla ohrožena hladomorem na hranici možnosti přežití…

 • Zamyslete se šířeji nad celou problematikou, buďte racionální a zároveň zodpovědní, diskutujte… problém je širší a prolíná s celou problematikou globálně udržitelného rozvoje

http://krocovo.blog.cz/1101/geneticky-modifikovana-hrozba

http://spimajim.nazory.eu/rubriky/blog-magazin/vazne-2/lidska-duse-klonovani-a


Zdroje
ZDROJE organizace

 • OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012, 227 s. ISBN 978-80-246-2109-8.

 • ANDRLE, Michal. Kouzla s kódem života: genetické inženýrství. In: [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://21stoleti.cz/blog/2011/07/21/kouzla-s-kodem-zivota-geneticke-inzenyrstvi/

 • GMO - Geneticky modifikované organismy. In: [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/

 • Geneticky modifikovaná hrozba. In: [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://krocovo.blog.cz/1101/geneticky-modifikovana-hrozba

 • Lidská duše, klonování a genetické inženýrství. In: [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://spimajim.nazory.eu/rubriky/blog-magazin/vazne-2/lidska-duse-klonovani-a