כנס אשקלון - מרחב
Download
1 / 21

מודלים למדידת הצלחה ולתעדוף כלכלי של תוכניות פיתוח - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

כנס אשקלון - מרחב. מודלים למדידת הצלחה ולתעדוף כלכלי של תוכניות פיתוח עירוניות, אזוריות ולאומיות. פרופ ' אבי דגני נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה. 30 בנובמבר 2011. אסטרטגיה ● מודלים למדידת הצלחה ותעדוף ●בדיקות היתכנות ופוטנציאל-שוק ● מערכות מידע ופתרונות עתירי-מידע.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'מודלים למדידת הצלחה ולתעדוף כלכלי של תוכניות פיתוח' - halla-moss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

כנס אשקלון - מרחב

מודלים למדידת הצלחה

ולתעדוף כלכלי של תוכניות פיתוח

עירוניות, אזוריות ולאומיות

פרופ' אבי דגני

נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה

30 בנובמבר 2011

אסטרטגיה ●מודלים למדידת הצלחה ותעדוף ●בדיקות היתכנות ופוטנציאל-שוק ● מערכות מידע ופתרונות עתירי-מידע


הגדרת מדדי הצלחה

בסיס לתכנון

מייצר הצלחה


כיצד נזהה ונמדוד הצלחה - Accountability

הקלאסיקה התכנונית גורסת, ובצדק רב, הכללה של פרק העוסק במדידת הצלחה (Accountability) כחלק מובנה בתכנון של כל פרויקט.

זהו קטע / פרק בתכנון, אשר משפיע באופן משמעותי ביותר על איכות התכנון ומאליו על תוצאותיו, לצד קביעה תבונית של תעדוף בסדרי קדימויות – בתקצוב זמן ובהקצאת משאבים כלכליים!

אולם בפועל, לרוב לא כך קורה – לא בפרויקטים בשוק הפרטי וגם לא בתכנון ברמה המוניציפאלית, או הממשלתית – עירונית, אזורית או הלאומית.

פרויקטים תכנוניים רבים --אולי רוב הפרויקטים– מתבצעים מבלי שנכללת בתכנון התייחסות מפורטת, פונקציונאלית, המזהה פרמטרים למדידת הצלחה, ומדדים כמותיים למדידה מדויקת שלה על פי תפיסות תועלת רלוונטיות לנושא התכנון ולמטרותיו.


בניית מודלים והפעלתם היישומית בתכנון

 • 1979 – פרויקט שיקום השכונות הלאומי, משרד רה"מ + עיריית ת"א - חברת "עזרה וביצרון" – תכנון השיקום של שכונת התקווה

 • 2008 - קרן רש"י (השקעות המגזר השלישי) – הערכת תוכנית חיזוק הצפון

 • 2009 – משרד האוצר, אגף התקציבים –

 • הגדרה מחודשת של "אזורים פריפריאליים לישראל + תעדוף השקעות באזורי תעשייה – כלל ישראל(כ- 100 פרויקטים)

 • 2009 – הרשות לפיתוח ירושלים – פרויקטים לקידום ולפיתוח העיר ירושלים (מימון, משרד רה"מ) – מדידת הצלחה של פרויקטים ותעדוף מסלולי השקעה עתידיים

 • 2010 - התמ"ת (משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה) תעדוף יישובים והשקעות ברשויות מוניציפאליות בפריפריה, יהודיות וערביות

 • 2011 – הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים (ערבים, דרוזים וצ'רקסים) – משרד רה"מ, בניית "מודל השילוב" של יישובי המיעוטים בכלכלת ישראל

 • 2011 – עיריית אשקלון (החברה הכלכלית) – חידוש עירוני, כלכלי-חברתי-פיזי של

 • "מרכז העיר" – שכונת מגדל.


אסטרטגיה של מידע בתכנון

הראייה והחשיבה התיאורטית הן

החלק היישומי ביותר בתכנון


הדגמה בתכנון

 • ראשית עשייה בתכנון, נדרש:ברורקונקרטי, אינטלקטואלי ומעשי, של משמעויות הנושא והמושגים המרכיבים את היעדים התכנוניים הקשורים בו

 • נדרש לרוב ברור מחקרי מקדים, שימציא תשובות - מנוסחות בעובדות ברורות ובמספרים- למהות הבעיה התכנונית:

 • ... כדי לגלות שנתונים דמוגרפיים אינם מידע חברתי

 • ...ששכונת מצוקה אינה בהכרח שכונת עוני

 • ...כדי לייצר תובנות ותרגום קונקרטי שלהן להבחנות בין "חסר", ל"מצוקה", ול"מצוקה עיקרית" –"סטיגמטית"

 • שנית: יצירת מתודולוגיה לסינון הצעות פתרון תכנוניות-

 • נאמץ רק הצעות שעונות על מכלול תנאי הצלחה, שהוגדרו חיוניים ביצירת התועלת התכנונית:

 • % האוכלוסייה מכלל אוכלוסיית המטרה, שייהנה מהפתרון המוצע

 • 'חוק המתת והתמורה'

 • פתרונות בני קיימא

 • הצדקה לאחר בדיקה אובייקטיבית (מקצועית) וסובייקטיבית (שיתוף הציבור)

 • משך הזמן הנדרש ליישום

 • צפי להעדר קונפליקטים עם פתרונות אחרים, וכו'

 • שלישית, כתיבת פרק הגדרת הצלחה, עבור כל נושא בתכנון ועבור הפרויקט כולו.


יישום אסטרטגיה של מידע בתכנון בתכנון

אסטרטגיה של מידע, בניהול ובתכנון

היא אלטרנטיבה תפיסתית בקבלת החלטות, שעיקרה

בחירה מוכחתבחלופות מיטביות,

בהסתמך על מידע בר-הגנה

כתחליף

ל"תבונת השולחן"

שהיא פורום סוציולוגי, המייצר באופן שכיח

החלטות סובייקטיביות

--גם בישיבות של מומחים—

כדי שתדע, ותהיה בטוח

שתרגום החזון

והרעיונות המקצועיים והניהוליים שלך, למעשים,

גם יצליח !


מהלך פעילותנו המקצועית המושכלת - דוגמאות

חידוש עירוני / רובע "מגדל", אשקלון

איך מאוששים כלכלת רח' מסחרי ראשי בעבר

מדוע "מת" השוק, ואיזה יעד פדיון נייעד לו.

איך משקמים כלכלת אזור ישן מול מסחר מודרני מתפתח

איך מגשרים בין רצונות הסוחרים והתושבים

מה צריכים להיות יעדי החידוש הפיזי

איך מיצרים מחדש את "מרכז העיר"

איך נשלב קיימות בחידוש

מהם התנאים ההכרחיים ומספיקים להצלחה

ניהול רשת קמעונאית

מזון, ביגוד / אופנה

מכוניות / DIY+HI וכו'

סינוף: איפה אני עוד לא נמצא

היכן המקומות המועדפים

כמה אפדה בכל מקום

איך להתאים מוצר לאוכלוסייה

גודל אופטימאלי של חנות

למה המתחרה גובר עלי

איך מתבדלים

האם אני נותן שרות טוב

האם אני יכול להעלות מחיר

אם כן בכמה

איפה להקים מרלו"ג

נדלן מניב:

איפה נבנה

איזה קונצפט

איזה גודל (שטח)

איזה תמהיל

מה יהיה הפדיון

איך נתמחר ללקוח (למ"ר)

איך נמצב

איך נשווק

איך נמכור ?

מצריך תשובות

צורך מידע

קרן רש"י

באילו נושאים נעדיף לפעול – לסייע

אילו אוכלוסיות נעדיף

איך נבחר / נתעדף יישובים

מהי תקופת מינימום לפעילותנו כדי שתהיה אפקטיבית?

האם בינוי פיזי הוא סיוע חברתי?

איך ניצר תועלות בנות-קימא?


גיבוש דוגמאות

אסטרטגיה

ותוכניות עבודה

קריטריונים ותוכנית למדידת הצלחה

גיבוש עקרונות פעולה מנחים (קריטריונים)

לקבלת החלטות

מידע

מגשר בין צורך

ליכולת פעולה

פעולה

הערכה

לומדת

ומתקנת

מידע

הוא תוצר של נתונים, אשר הועלו לרמת משמעות, באמצעות אנליזה, בקונטקסט של קונספציה וצורך

INFORMATION

איסוף נתונים לצורך

הפקת המידע הנדרש

D A T A

נתונים = DATA

"עובדות גולמיות, שנאספו

במגמה להפיק

מהן מידע ספציפי

בזיקה לקונספטואליזציה של הצורך"

קונספטואליזציה של הצורך:

משמעויות ותועלות הפיתרון התכנוני

פרויקט נוצר כתוצאה

של זיהוי צורך לפתור בעיה –

לתכנן

CODATA – Committee on Data

For Science & Technology


תרגום אסטרטגיית המידע דוגמאות

לתכנון מפורט, כולל מודל מדידת הצלחה,

מבוסס על תשומות מחקר ותכנון מגוונות;

מערכות מידע, GIS, ומודלים אנליטיים

מערכת מידע כל ארצית, רמת

כל בניין

Geo-iTiS

שילוב

נתונים כמותיים ואיכותניים

הסתייעות בטכניקות

של שיתוף הציבור

פיתוח והפעלה של מודלים אנליטיים מגוונים מ"ארגז הכלים" או/ו מותאמי-פרויקט,

אד-הוק

איסוף נתונים יעיל משלב עבודת שדה, סקרים, מערכות מידע ו- GIS אנליטי

סגמנטציית צרכנים "מוזאיק ישראל"

נתונים דמוגרפיים, חברתיים, כלכליים, צרכניים. בסיס לחישובי צריכה ופוטנציאל שוק


הדגמה דוגמאות


קריטריונים להצלחה כלכלית עצמאית של ערים אל מול תלות

בתמיכה תכנונית מייצרת פיתוח שטחי מסחר מודרני ותעסוקה


הדגמה של ערים אל מול תלות

"מדד השילוב" – ההצלחה היחסית של

יישובים ערביים מול יהודיים, בפריפריה,

להשיג רמת פיתוח כלכלית וחברתית


מודל של ערים אל מול תלות מדד השילוב - תוצאות

6 5 1 8 4273


סיכום ומסקנות של ערים אל מול תלות


סיכום ומסקנות של ערים אל מול תלות

חלק חשוב בתהליך התכנוני – תכנון עירוני, אזורי או לאומי, קשור בהגדרת פרמטרים למדידת ההצלחה של הפרויקט נשוא התכנון.

מודל ה- Accountability הוא לפיכך חולייה חשובה בגיבוש המפורט של תוכנית הפעולה, ומאליו הוא ישפיע על סיכויי ההצלחה בעת ביצוע הפרויקט – 'סוף מעשה במחשבה תחילה'!

בשיקום שכונת התקווה, היה למודל מדידת ההצלחה ("המודל"), שהוכן כהלכה כבר בראשית התכנון, תפקיד מרכזי בגיבוש החשיבה הבהירה והמעשית אודות המשמעויות האמיתיות של מושגים עיקיים כמו "עוני", "מצוקה",ואחרים רלוונטיים, כמו "שיקום", ומאליו הנחה את המתכננים לזהות נכוחה פתרונות נכונים.

הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) יצרה לעצמה באמצעות המודל תשובות כמותיות, שהצביעו על מאזן הכדאיות הכלכלית של השקעה אל מול התועלת הכלכלית (בשקלים), שהופקה ממנה, באמצעות כל אחד מאפיקי ההשקעה שיושמו כדי לקדם את העיר ולחזק אותה. למותר לציין, שאפיקים בלתי משתלמים, הוחלפו באחרים.

אגף התקציבים של האוצר, יצר לעצמו –באמצעות אסטרטגיה של מידע תמוכת כלי מחקר מתקדמים-- הגדרות בנות הגנה מחקרית גבוהה, של רמת הפריפריאליות של יישובים עירוניים בכל חלקי המדינה, ומאליו נוצר כך מכשיר תעדוף אובייקטיבי אשר הצביע על סדר קדימויות להמשך ההשקעה של משאבי המדינה באזורי תעשייה בשולי הערים השונות.


"מדד השילוב" של הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים (במשרד ראש הממשלה) חשף באופן בלתי צפוי לרבים, שחלק עיקרי בחולשה הכלכלית של יישובי המיעוטים בישראל (ערבים, דרוזים וצ'רקסים), נובע יותר מכל ממיקומם בפריפריות של המדינה, בעיקר בצפון,

וכי חולשתן זו של עיירות המיעוטים דומה לזו של עיירות דומות יהודיות, הנמצאות בשכנותן - בפריפריה. דהיינו, מדובר ראשית לכל בחולשת פריפריה ולא בעיקר בחולשה של מי שמופלים לרעה. במקרים אחדים נמדדה אצל העיירות היהודיות המקבילות בפריפריה, חולשה גדולה יותר מזו שמדד המודל בעיירות הערביות. למותר לציין שעולה מנתונים אלה צורך בחשיבה תכנונית שונה בקשר עם דרכי הקידום של הרשויות המקומיות הערביות.


Geo- כלכלי של מגזר המיעוטים (במשרד ראש הממשלה) iTiS Geo- Marketing Market Potential Analysis

תודה !

Mosaic Israel

Knowledge Breeding Success►

Strategy, Opinion & Marketing Research

Feasibility & Market Potential Analysis

Information Technology & Solutions

האיגוד הבינלאומי

למכוני מחקר

Iso 17799

מערכות ניהול

אבטחת מידע

Iso 9001

2000

GCKG


ad