1 / 16

8 . tēma

8 . tēma. Osteoģenēze. Intramembranālā osteoģenēze Endohondrālā osteoģenēze. Epifīze. Pītie kaulaudi. Plātnīšu kaulaudi. Diafīze. http://en.wikipedia.org/wiki/. Intramembranālā osteoģenēze. Kaulu veidošanās ādas saistaudos. Piemēram – pieres kauls, augšžoklis,. 7. attīstības nedēļa

Download Presentation

8 . tēma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 8. tēma Osteoģenēze

 2. Intramembranālā osteoģenēze • Endohondrālā osteoģenēze

 3. Epifīze Pītie kaulaudi Plātnīšu kaulaudi Diafīze

 4. http://en.wikipedia.org/wiki/

 5. Intramembranālā osteoģenēze • Kaulu veidošanās ādas saistaudos. • Piemēram – pieres kauls, augšžoklis, ...

 6. 7. attīstības nedēļa • Mezenhimocīti, asinsvadi un signālmolekulas.

 7. http://www.vh.org/Providers/Textbooks/MicroscopicAnatomy/Section03/Plate0350.htmlhttp://www.vh.org/Providers/Textbooks/MicroscopicAnatomy/Section03/Plate0350.html

 8. Osifikācijas centrs • Spīkulas • Kaula trabekulas • Anastomozējošu kapilāru tīkls un trīsdimensiju kaula trabekulu tīkls • Primārā porainā kaulviela (pītie kaulaudi, rupjšķiedrainie kaulaudi) • Kaula plēves veidošanās un osteoblastu novietošanās pie asinsvadiem veidojot primāros osteonus. • Cilmes šūnu pārvietošanās uz centrālo daļu un diferencēšanās par sarkanajām kaula smadzenēm.

 9. Endohondrālā osteoģenēze 6. attīstības nedēļa – hialīnā skrimšļa modelis; Asinsvadu augšana pie diafīzes; Skābekļa koncentrācijas paaugstināšanās; CFU –F šūnu stresa reakcija un sekojoša diferenciācija par CFU-O (osteoblasti);

 10. Osteoblastu diferenciācija par osteocītiem kaulu morfogēnā proteīna (BMP4) ietekmē; Perihondra pārvēršanās par periostu; Intramembranālā osteoģenēze pie periosta; Hondriocītu hipoksija un sārmainā fosfotāzes un kolagēna X izdalīšanās; Hondriocītu hipoksija jaunās kaula aproces zonā un to PCD; Primārā osifikācijas centra izveidošanās. http://www.vh.org/Providers/Textbooks/ MicroscopicAnatomy/Section03/Plate0344.html

 11. Osteoklasti noārda skrimšļa starpsienas; Asinsvadu augšana; CFU-O pārvietošanās; Osteoblastu pievienošanās pie asinsvadiem; Jauktu trabekulu izveidošanās; Cilmes šūnu pārvietošanās un sarkano kaula smadzeņu veidošanās; Osteoklastu aktivitāte un jaukto trabekulu noārdīšanā; Porainās kaulvielas veidošanās; Osteoblasti veido osteonus periosta tuvumā un sabiezina kaula aproci.

 12. Metaepifizārā kaula augšanas plātnīte • Rezerves zona • Proliferācijas zona • Nobriešanas zona • Kalcifikācijas zona • Osifikācijas zona • Dzimumhormonu ietekmē osteoblastu radītās kaula aproces augšanas ātrums pārsniedz skrimšļa augšanas ātrumu. • Porainās kaulvielas izveidošanās metaepifizārā kaula augšanas plātnītes telpā.

More Related