zuid west nederland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zuid-West Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zuid-West Nederland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Zuid-West Nederland - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Zuid-West Nederland. Wet BIBOB. Willem van der Steen Projectleider RIEC. Breda, 31 mei 2012. Wet BIBOB. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur. Georganiseerde criminaliteit. Gericht op verkrijgen van macht en geld.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zuid-West Nederland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Zuid-West Nederland Wet BIBOB Willem van der Steen Projectleider RIEC Breda, 31 mei 2012

  2. Wet BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur.

  3. Georganiseerde criminaliteit • Gericht op verkrijgen van macht en geld. • Verwevenheid bovenwereld en onderwereld • Maken daarbij o.a. gebruik van de faciliteiten, die door het openbaar bestuur geboden worden zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten

  4. Conclusie Door het Openbaar Bestuur wordt ongewild en onbewust degeorganiseerde criminaliteit gefaciliteerd. Oorzaak: De ter beschikking staande wettelijke middelen om hiertegen op te treden, zijn onvoldoende.

  5. Wet BIBOB • Ontwikkeling wet start 10 oktober 1996 • Vaststelling wet op 20 juni 2002 • Uiteindelijke invoeringsdatum: 1 juni 2003 • Evaluatie in 2008 • Voorstel tot wijziging ingediend in 2011 • Invoeringsdatum 1 januari 2013?

  6. Wet BIBOB • Betreft een facultatieve wet • Preventief van karakter; gericht op overheidspositie • Toepassingsbereik is gelimiteerd in de wet BIBOB en Besluit BIBOB

  7. Wet BIBOB op gemeenteniveau • Drank & Horecawet • Exploitatievergunning in horeca, seksinrichtingen, escortbedrijven, coffeeshops, growshops en speelautomatenhallen; • Bouwvergunningen(selectie) • Milieuvergunningen(selectie) • Aanbestedingen in Bouw, Milieu en ICT • Subsidies

  8. Wat geeft de wet BIBOB extra (1): • Een (extra) grond tot weigering c.q. intrekking; • Het recht om aanvullende informatie te vragen • De mogelijkheid om extra voorwaarden aan de beschikking te stellen

  9. Wat geeft de wet BIBOB extra (2): • Tip-functie Openbaar Ministerie • De mogelijkheid om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB

  10. Extra informatie Bibob-vragenlijsten voor: • Gemachtigde namens de onderneming • Alle natuurlijke personen die invloed hebben binnen de onderneming

  11. Weigeringsgrond ex art. 3 Bestaan van ernstig gevaar dat de beschikking zal worden misbruikt om: • 3-1 sub a: uit reeds gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten; • 3-1 sub b: strafbare feiten te plegen

  12. Knelpunten in uitvoering: • Facultatieve wet • Waar dient het voor • Expertise • Capaciteit • informatiepositie

  13. Ondersteuning • Regionale Informatie en Expertise Centra

  14. Uiteindelijke doel: • Voorkomen dat de overheid als facilitator optreedt voor criminele praktijken; • Voorkomen dat daardoor de integriteit van de overheid in de klem komt • Voorkomen van ongewenste/oneerlijke economische en/of maatschappelijke effecten

  15. VRAGEN ?

  16. Wet BIBOB versus WOB Art 20 wet BIBOB omvat een gesloten verstrekkingsregime v.w.b. het bibobadvies; Wet BIBOB derogeert hierin dus de WOB. Besluit Bestuursorgaan valt echter onder Awb; daar is WOB dus wel van toepassing. Tip: kijken naar toepasbaarheid uitsluitingsgronden ex art 10 WOB.

  17. Geheimhoudingsplicht • Inhoud advies geheim: limitatief opgesomd in de wet, wie dit mogen lezen • Aanvrager mag het inzien(geen kopie) • Advies mag slechts dienen ter motivering besluit dus geen letterlijke weergave • Geheimhoudingsplicht blijft • Stelt eisen aan opslag/toegang binnen de eigen organisatie

  18. Tip-functie voor het Openbaar Ministerie

  19. BIBOB-beleid • Beleidslijn • Bibob-vragenlijsten • Expertise • capaciteit

  20. Beleidslijn • Waarbij toe te passen • Vanaf wanneer • Hoe • uitzonderingen

  21. Ondernemingsvormen: Natuurlijke personen: • Eenmanszaak • maatschap • Vennootschap onder firma • Commanditaire vennootschap • personenvennootschap

  22. Ondernemingsvormen: Rechtspersonen naar Ned. Recht: • B.V./N.V. • Stichting • Coöperatieve vereniging

  23. Ondernemingsvormen 2 Rechtspersonen naar buitenlands recht: • Engelse Limited Company • N.V. naar Antilliaans recht • Americaanse Incorporation

  24. Actoren daarin o.a.: • Vennoten • Aandeelhouder • Bestuurder • Gevolmachtigde • Financier

  25. combinaties Actoren verschuilen zich in rechtspersonen Achterliggende bedoeling: onderduiken

  26. Actoren daarbuiten: • Pandeigenaar • Speelautomatenleverancier • particulieren

  27. Witwasrisico: • Omzetverhoging • Loan-back-vormen • Lenen bij derden

  28. BIBOB-vragenlijsten o.a. • Wie treedt naar buiten namens de onderneming • Wie hebben zeggenschap in de onderneming • Investeringen • Herkomst middelen • Relaties/samenwerkingsverband

  29. Bibob-vragenlijsten 2 • Model 1 voor eenmanszaak en aanvrager namens natuurlijke persoon • Model 2 voor de andere vennoot in natuurlijke persoonsvorm • Model 3 voor gemachtigde namens de rechtspersoon • Model 4 voor elke aandeelhouder/vennoot/besturuder rechtspersoon

  30. Bibob-toetsingsformat Gestructureerd analyseren van het bibobdossier !