‘Met het oog op jou’ - PowerPoint PPT Presentation

hall
met het oog op jou n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
‘Met het oog op jou’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
‘Met het oog op jou’

play fullscreen
1 / 50
Download Presentation
‘Met het oog op jou’
157 Views
Download Presentation

‘Met het oog op jou’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Met het oog op jou’ Introductie buddyprogramma CGK Nunspeet

 2. Opening Ds. M. Visser Met Het Oog Op Jou!

 3. De plaats van jongeren in de gemeente van Christus Met Het Oog Op Jou!

 4. De plaats van jongeren in onze gemeente Met Het Oog Op Jou!

 5. Samen in de naam van Jezus Samen in de naam van JezusHeffen wij een loflied aanWant de Geest spreekt alle talenEn doet ons elkaar verstaanSamen bidden, samen zoekenNaar het plan van onze Heer’Samen zingen en getuigenSamen leven tot Zijn eer Met Het Oog Op Jou!

 6. Heel de wereld moet het wetenDat God niet veranderd isEn Zijn liefde als een lichtstraalDoordringt in de duisternis‘t Werk van God is niet te kerenOmdat Hij er over waaktEn de Geest verbreekt de grenzenDie door mensen zijn gemaakt Met Het Oog Op Jou!

 7. Prijs de Heer’, de weg is openNaar de Vader, naar elkaarJezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaarVader, met geheven handenBreng ik U mijn dank en eer‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen:Jezus Christus is de Heer’ Met Het Oog Op Jou!

 8. Met Het Oog Op Jou!

 9. Waarom een buddyprogramma?William den Boer Met Het Oog Op Jou!

 10. Wat is het buddyprogramma?Géanne Kuipers Met Het Oog Op Jou!

 11. Februari – Maart:Nagaan welke jongeren in aanmerking komen voor het buddy-programma Met Het Oog Op Jou!

 12. Februari – JuliBuddy’s werven:mannen voor jongensvrouwen voor meisjes Met Het Oog Op Jou!

 13. Augustus – Oktober:Gesprek door lid van de buddy-commissie met de potentiële buddy Met Het Oog Op Jou!

 14. Naam van de potentiële buddy wordt doorgestuurd naar de kerkenraad voor goedkeuring Met Het Oog Op Jou!

 15. De buddy krijgt een introductie door een lid van de buddy-commissie met behulp van een informatiemap Met Het Oog Op Jou!

 16. November:jongere en ouders krijgen een informatie-folder thuisgestuurd Met Het Oog Op Jou!

 17. November: Jaarlijkse toerustingsavond voor (nieuwe) buddy’s Met Het Oog Op Jou!

 18. November:Buddy’s worden gekoppeld aan jongeren Met Het Oog Op Jou!

 19. December:Buddy neemt contact op met de ouders van de jongere om een afspraak te maken Met Het Oog Op Jou!

 20. Januari:Buddy neemt contact op met de jongere om afspraak te maken Met Het Oog Op Jou!

 21. Vervolg:* maandelijks (kort) contact Met Het Oog Op Jou!

 22. * Minimaal 2x per jaar face-to-face contact Met Het Oog Op Jou!

 23. Einde buddy-programma:Het buddy-programma loopt formeel gezien door tot de leeftijd van 23 jaar Met Het Oog Op Jou!

 24. Evaluatie buddy-programma:Ouders: na 1 en na 3 jaarjongeren: jaarlijks enquete tussen februari – juliBuddy’s: Jaarlijks gesprek met lid van buddy-commissie + toerustingsavonden Met Het Oog Op Jou!

 25. Veiligheid en protocollenLenneke van Veen Met Het Oog Op Jou!

 26. Doel Buddy Programma:“Het buddyprogramma is opgezet met het doel jongeren een plek te bieden waar ze gezien en gehoord worden. Een plek waar ze worden erkend als door God en tot eer van God geschapen, waardevol en uniek, jongeren waarvan God bij hun doop heeft verklaard dat het Zijn kinderen zijn, en daarmee kinderen van de gemeente. Vanuit deze plek willen wij een stukje met ze oplopen en begeleiden in het ontwikkelen naar zelfstandige volwassenen, die hun identiteit vinden in God, en vandaar uit tot eer van Hem mogen leven”.

 27. Ouders en de buddy

 28. Relatievraagtomkwetsbaarheid Kwetsbaarheidvraagtomveiligheid Met Het Oog Op Jou!

 29. Intentieverklaring • In relatie tot God: Hij is het begin, de bron van alles. Door Hem en voor Hem doen we dit alles. • In relatie tot jezelf: als leden van Zijn gemeente zijn wij het middel dat God verlangt te gebruiken om Zijn naam hier op aarde, en in dit geval onder de jongeren groot te maken. • In relatie tot de jongeren: voor hen doen we dit. Betrokken anderen: degenen waaronder wij werkzaam zijn, en met wie we samenwerken. Met Het Oog Op Jou!

 30. Met Het Oog Op Jou!

 31. Jongeren in statistieken • Depressie 15% • Automutilatie 10% • Anorexia 1% • Problemen met alcohol 4% • Problemen met drugs 5% • Porno verslaving 85% jongens 30% meisjes • Homoseksualiteit 10% jongens • Gepest 3% • Seksueel geweld 33% meisjes • Verkrachting 3% jongens Met Het Oog Op Jou!

 32. In onzegemeente • Depressie 45 jongeren • Automutilatie 30 jongeren • Anorexia 3 jongeren • Problemen met alcohol 12 jongeren • Problemen met drugs 15 jongeren • Porno verslaving 130 jongens 45 meisjes • Homoseksualiteit 30 jongens • Gepest 9 jongeren • Seksueel geweld 50 meisjes • Verkrachting 5 jongens Met Het Oog Op Jou!

 33. Gehalveerd • Depressie 20 jongeren • Automutilatie 15 jongeren • Anorexia 1 jongere • Problemen met alcohol 5 jongeren • Problemen met drugs 5 jongeren • Porno verslaving 50 jongens 20 meisjes • Homoseksualiteit 15 jongens • Gepest 5 jongeren • Seksueel geweld 25 meisjes • Verkrachting 2 jongens Met Het Oog Op Jou!

 34. “Stel dat het er maar tien zijn?” • Depressie 5 jongeren • Automutilatie 5 jongeren • Anorexia geen • Problemen met alcohol 1 jongere • Problemen met drugs 1 jongere • Porno verslaving 10 jongens meisjes • Homoseksualiteit 1 jongen • Gepest 1 jongere • Seksueel geweld 5 meisjes • Verkrachting geen Met Het Oog Op Jou!

 35. “ Ik neem mijn dochter mee uit eten naar een visrestaurant, het eerste wat ze doet is namen geven aan alle kreeften in het aquarium, zodat ik ze niet meer eten kan”. Met Het Oog Op Jou!

 36. Handboek Met Het Oog Op Jou!

 37. Professionele hulp Met Het Oog Op Jou!

 38. PilotBrenda Pul Met Het Oog Op Jou!

 39. Pilot -Start in oktober -9 buddy’s – jongeren -Reguliere programma -We onderzoeken of de buddy's voldoende toegerust zijn en of het programma aangenaam is voor onze jongeren Met Het Oog Op Jou!

 40. Evaluatie -Evaluatie met buddy’s -Evaluatie met jongeren -Evaluatie met ouders -We vragen een kritische houding -optimaliseren van het programma Met Het Oog Op Jou!

 41. Het is vooral ook heel leuk!! -maatje -leuke dingen doen -eigen inspraak Met Het Oog Op Jou!

 42. Uiteraard zijn er altijd buddy’s nodig! Nieuwsgierig? Geïnteresseerd? Spreek gerust iemand aan van de buddycommissie! Met Het Oog Op Jou!

 43. Waar wilt u/waar wil jij meer over weten? Met Het Oog Op Jou!

 44. Samen op weg gaan Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,samen te dienen, te zien wie U bent,want uw woord maakt uw wegen bekend.

 45. Refrein:Samen op weg gaan, dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade en kracht,als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

 46. Samen te strijden in woord en in werk.Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

 47. Refrein:Samen op weg gaan, dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade en kracht,als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

 48. SluitingDs. B. de Graaf Met Het Oog Op Jou!

 49. Hartelijk dank voor uw komst! Met Het Oog Op Jou!