slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
07.12.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
07.12.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

07.12.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

07.12.2012. Jānis Taukačs. JAUNi ES Tiesas SPRIEDUMi PVN LIETĀS. Rīga. Profitube C-165/11 (8.11.2012.). Muitas noliktava ES. Pārdošana. Ārpus ES Co. Ievešana pārstrādei. Muitas noliktava ES. Vai PVN, ja ne-Kopienas preces 1 apliekama persona pārdod 2.? Nav importa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

07.12.2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
07.12.2012

Jānis Taukačs

JAUNi ES Tiesas SPRIEDUMi

PVN LIETĀS

Rīga

profitube c 165 11 8 11 2012
Profitube C-165/11 (8.11.2012.)

Muitas noliktava ES

Pārdošana

Ārpus ES Co.

Ievešana pārstrādei

Muitas noliktava ES

Vai PVN, ja ne-Kopienas preces 1 apliekama persona pārdod 2.?

Nav importa.

Preču piegādes vieta – kur tās atrodas pārdošanas brīdī (MN).

Nav svarīgs preču statuss.

Preču pārdošanu MN – jāapliek.

Taču ES DVis drīkst atbrīvot no PVN, ja nav gala patēriņa.

Arī LAT – 0% - 7.(1)1).p.

daimler c 318 11 un widex c 319 11 25 10 2012
Daimler C-318/11 un Widex C-319/11 (25.10.2012.)

Saimnieciskās darbības vieta

Izpēte (audioloģija)

Priekšnodoklis

Auto testēšana ziemā

(ar savām mērierīcēm un personālu)

Meita, telpas

un trase.

VID: ir pastāvīgā iestāde.

Tiesa: testēšana un izpēte nav saimnieciskā darbība.

Drīkst atgūt citā ES DV samaksāto PVN!

mednis c 525 11 18 10 2012
Mednis C-525/11 (18.10.2012)

Par Latvijas PVN MKN normu (285.p.), kas vairs nav spēkā:

Priekšnodokļa daļu, kas pārsniedz 18% no apliekamajiem darījumiem, var atmaksāt pēc gada deklarācijas iesniegšanas.

EST: šāds matemātisks ierobežojums ir pretrunā fiskālās neitralitātes un proporcionalitātes principiem.

EST: drīkst piemērot līdzšinējām situācijām.

=> Drīkst prasīt vismaz kavējuma %!

vstr c 587 10 27 09 2012
VSTR C-587/10 (27.09.2012.)

Ltd. PVN nr.

Ltd.

VSTR

Atlantic

Rēķins

Piegāde ES?

 • 1.piegāde - apliekama ar 0% (EMAG, EuroTyre):
 • 1.piegāde - ar 0%: īp.t. pāriet GER pirms transportēšanas;
 • 1.piegāde – ar 19%: 2.īp.t. pāreja pirms transporta vaiAtlanticinformē VSTR: īp.t. uz Ltd. - GER.
 • ES dalībvalstis drīkst prasīt saņēmēja PVN Nr., bet 0% likmi nedrīkst atteikt tādēļ vien, ja nav (būtība v. formalitātes). Var būt citi pierādījumi, ka Atlantic ir apliekama persona (veic SD), kas darbojās kā tāda citā ES DV (R un Colee)– a/m nevar izmantot personīgām vajadzībām. Nav jāpierāda iegāde ES Somijā. LAT: 28.(1)1).p.?
 • VSTR nedrīkst būt iesaistīts PVN krāpšanā (zināja vai vajadzēja zināt); darīja visu iespējamo.
 • Mērķis piegāžu ES regulējumam – pārvest PVN slogu uz patēriņa valsti.
 • Pierādīt ar PVN Nr. vieglāk kā neiespējamību izmantot privātiem mērķiem.
slide6

Deutsche Bank

C-44/11 (19.07.2012.)

 • Neapliek (LAT: 6.17)d)b); dir.: 135.f.,g.):
 • darījumus attiecībā uz vērtspapīriem, izņemot pārvaldi un uzraudzību;
 • īpašu ieguldījumu fondu vadīšanu.
 • Aktīvu portfeļa pārvaldīšanu jāapliek:
 • nav ieguldījumu fondu vadīšana atbilstoši riska sadalīšanas principam;
 • analizēšanai un uzraudzībai nav finanšu pakalpojuma pazīmju;
 • tirdzniecība ar vērtspapīriem atbilst PVN izņēmumam, bet tā kā investoram nepieciešami abi, tos nevar dalīt.
 • Neitralitāte neļauj paplašināti tulkot (6.p.) izņēmumus.

Deutsche Bank

1. Klientu aktīvu analizēšana un uzraudzība

2. Investoru vērtspapīru tirdzniecība

Meitas uzņēmums

Privātie investori

(GER, ES, 3.v.)

slide7

DTZ Zadelhoff

C-259/11 (5.07.2012)

NĪ brokeru un konsultāciju bizness

 • PVN atbrīvojums (6.p.), ko piemēro kapitāla daļu pārdošanai, piemērojams arī ar to saistītajiem starpniecības darījumiem:
 • norādīšana uz iespējām noslēgt līgumu;
 • sazināšanās ar otru darījuma pusi;
 • sarunu rīkošana klienta vārdā par darījuma noteikumiem.
 • EST: arī uz NĪ brokeru pakalpojumiem.
 • Izņēmums – ja valsts ieviesusi, ka daļu = NĪ pārdošana.
 • Lai piemērotu atbrīvojumu, nav nozīmes arī faktam, ka sākotnēji Stienstra nenorādīja vai tas plāno pārdot NĪ vai kapitāla daļas.

DTZ Zadelhoff

Lūgums atrast NĪ pircēju

Fabege AB

Stienstra BV

Netieša līdzdalība

World Fashion

Centre Amsterdam BV

De Herven III BV

NĪ pārdošana, pārdodot BV kapitāla daļas

Pircēji

Pircēji

vlaamse oliemaatschappij c 499 10 21 12 2011
Vlaamse Oliemaatschappij C-499/10 (21.12.2011)

Noliktavas (ne-muitas) turētājs nevar būt līdzatbildīgs par citiem piederošu preču PVN, ja tās izved no viņa noliktavas.

connoisseur belgium c 69 11 9 12 2011
Connoisseur Belgium C-69/11 (9.12.2011)

IRL Co

 • PVN nav jāmaksā par izmaksām, kuras BEL Co bija jāprasa no IRL Co, saskaņā ar līgumu, bet kuras BELco neatprasīja.
 • Darījuma vērtība ir par to saņemtā atlīdzība.

Izmaksas

pielīgtas,

bet

neatprasīja

Pakalpojums

+ BEL PVN

BEL Co

christel schriever c 444 10 10 11 2011
Christel Schriever C-444/10 (10.11.2011)
 • Ir uzņēmuma pāreja (nav PVN objekts), arī ja nodotas veikala iekārtas un krājumi kopā ar telpu beztermiņa, bet ātri uzsakāmu, nomas līgumu.
 • Aktīviem jābūt pietiekošiem, lai ilgtermiņā būtu iespējams veikt saimniecisku darbību.
the rank group c 259 10 c 260 10 10 11 2011
The Rank Group C-259/10; C-260/10 (10.11.2011)
 • Ja divi pakalpojumi (azartspēles) ir vienādi vai līdzīgi no patērētāja viedokļa PVN regulējums tiem nevar būt atšķirīgs;
 • kritēriji - min., max. likmes, laimests un iespējas;
 • pat ja šiem pakalpojumiem ir dažādas licenču kategorijas.
 • Likmelīdz GBP 0.5 unlaimestslīdz GBP 25 (ja 1 pārsniedz – PVN);
 • spēļumašīnas(apliekamas) unloterijumašīnas(neapliekamas).
tanoarch c 504 10 27 10 2011
TANOARCH C-504/10 (27.10.2011)
 • SVK Co2 drīkst atskaitīt!
 • BET, varētu būt krāpšana, jo:
 • Patents nav reģistrēts;
 • Atrodas 1 adresē;
 • Abus pārstāv 1 fiz.pers.;
 • PVN nav samaksāts;
 • SVK Co – maksātnespējīga;
 • Atsaucas uz Halifax.

SVK Co 2

Līdzīpašuma

daļa no

izgudrojuma

+ SVK PVN

SVK Co

nordea pankki c 350 10 28 07 2011
Nordea Pankki C-350/10 (28.07.2011.)
 • SWIFT pakalpojumiem atbrīvojums no PVN (6.p.) nav piemērojams.
 • SWIFT:
 • attiecas tikai uz tehniskiem aspektiem (informācijas pārsūtīšanu);
 • neattiecas uz būtiskiem finanšu darījumu elementiem (finansiālu saistību rašanās).
enel maritsa iztok c 107 10 12 05 2011
Enel Maritsa Iztok C-107/10 (12.05.2011.)
 • Jāmaksā % par periodu, kas sākas kopš PVN atmaksāšanas termiņa (LAT: deklarācija + 30 dienas)!
 • ST: % par visu tiesvedības laiku, nevis no tiesas sprieduma dienas!
 • Ar atpakaļejošu spēku nedrīkst pagarināt PVN atmaksas termiņu.
 • PVN atmaksāšanu var veikt ieskaita veidā.
t l k inform cija
Tālākā informācija:

Baltijas gada nodokļu konsultants 2010,’11,’12

www.sorainen.com

www.twitter.com/nodokli