slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HYDROSFÉRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

HYDROSFÉRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

HYDROSFÉRA. vodní obal Země. voda povrchová, podpovrchová, v atmosféře a v živých organismech skupenství kapalné, pevné a plynné 97% světový oceán 2% ledovce 1% povrchová, podpovrchová, atmosféra. Oběh vody. způsoben sluneční energií a přitažlivostí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HYDROSFÉRA' - hall-sharpe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HYDROSFÉRA

vodní obal Země

slide2

voda povrchová, podpovrchová,

 • v atmosféře a v živých organismech
 • skupenství kapalné, pevné a plynné
 • 97% světový oceán
 • 2% ledovce
 • 1% povrchová, podpovrchová, atmosféra
slide3

Oběh vody

 • způsoben sluneční energií a přitažlivostí
 • malý oběh = buď nad pevninou nebo nad oceány
 • velký oběh = mezi oceánem a pevninou
 • bezodtoké oblasti – výpar a vsak převažuje nad srážkami –> tropy
slide6

povrch Země je 510 mil. km²

 • z toho světový oceán - 361 mil km² – 71%
 • povrch souše - 149 mil.km² – 29%
 • Tichý oceán: 35% povrchu Země
 • Atlantský oceán: 19% povrchu Země
 • Indický oceán: 15% povrchu Země
 • Severní ledový oceán: 2% povrchu Země

71%

slide7

Dělení oceánu

 • moře – okrajová a vnitřní
 • zálivy
 • průlivy
 • průplavy
slide8

Vlastnosti mořské vody

 • salinita = celkové množství rozpuštěných látek v 1 kg mořské vody
 • - udává se v promile (‰) = v gramech na
 • 1 kg mořské vody
 • - průměrná salinita je 35 ‰
 • hustota - vyšší než sladká; nejmenší v tropech
 • barva - minerální a organické látky
 • teplota – ovlivňují mořské proudy,

- zamrzá při – 1,9˚C při salinitě 35 ‰

slide9

Pohyby mořské vody

 • dmutí = slapové jevy – příliv a odliv
 • vlnění – způsobeno větrem – větší na otevřeném moři
 • - na pevnině příboj = eroze
 • mořské proudy – příčinou je cirkulace atmosféry
 • - teplé z nižších zem. šířek do vyšších
 • - studené naopak
slide11

-Okrajové moře: oddělené ostrovem či poloostrovem od oceánů (Severní moře, Norské moře)‏

-Vnitřní moře: oddělené průlivem, průplavem od oceánu (Černé m., Středozemní m.)‏

slide13

Vody pevnin tvoří:

 • povrchové vody: řeky jezera, potůčky…
 • voda v ledu
 • voda ve sněhu
 • podpovrchové vody: krasové oblasti, podzemní řeky (Punkva), studny
slide15

ze srážek

 • tajícího ledu
 • podzemních vod (prameny)‏
 • Jsou to:
 • vodní toky
 • jezera
 • umělé nádrže
 • bažiny
 • rašeliniště
 • slatiniště
slide16

Vodní tok

 • - ron = nesoustředěný odtok
 • koryto = soustředěný odtok
 • - každý vodní tok má pramen (začátek řeky) a ústí (vlévá se do jiné řeky)‏
 • vodní toky začínají jako bystřiny, potoky - >
 • pak se spojují a tvoří řeku
 • - říční síť = soustava vodních toků - přítoky
 • povodí = území, ze kterého vodní tok odvádí
 • povrchovou a podpovrchovou vodu
 • - rozvodí = hranice mezi povodími
slide17

- rozvodnice = myšlená čára mezi povodím

 • - úmoří = území tvořené povodími toků, které
 • odvádějí vodu do stejného moře (Černé moře- Morava, Severní moře- Labe, Baltské moře- Odra)‏
 • hlavní rozvodnice = hranice mezi úmořími (Kralický sněžník)‏
 • - průtok = množství vody za sekundu, které proteče průtočným profilem – litrů nebo m³ za sekundu
 • režim odtoku = změna (kolísání) průtoku
 • rovníkový = vyrovnaný celoroční režim odtoku
 • horský = maximum v létě (tání sněhu)
 • monzunový= mekony (Vietnam)‏
slide18

Říční síť

 • stromovitá
 • mřížovitá
 • radiální
slide21

Jezera

 • přirozená sníženina zemského povrchu vyplněná vodou
 • 0,5% zásob sladké vody na Zemi
 • Endogenní působení
 • - vulkanická = zatopené krátery sopek – Crater Lake v
 • Oregonu
 • - tektonická = příkopová propadlina – Bajkal(=největší zásobárna pitné vody)
 • Exogenní působení
 • - ledovcová –nahromadí se čelní moréna( hráz jezera), ledovec ustoupí a vytváří se jezero
 • -karová a hrazená morénou (Lago di Garda,
 • Ženevské
 • - krasová – vývěr spodní vody (Plitvická j., na dně Macochy)‏
 • - meandrová – vzniká v meandru řeky (v mrtvém rameni
slide23

Smíšeného původu

 • vzniklá endogenními silami a později přemodelována exogenními silami – tektonická jezera přemodelována ledovcem – Ladožské a Oněžské jezero
slide24

Umělé nádrže

 • rybníky a přehradní nádrže
 • rozdíl je ve výšce nádrže
 • rybníky – chov ryb, rekreace, pitná voda, útočiště pro vodní organismy (největší= Rožmberk)‏
 • přehradní nádrže
 • - zadržení vody při povodních - retence
 • - zásoba pitné vody – Vír, Šance
 • - výroba elektrické energie – Dlouhé Stráně
 • - rekreace – Vranovská přehrada
 • - největší v ČR = Lipno, na světě = Itaipu
 • - na Vltavě jsou nádrže Slapy, Orlík, Lipno
slide25

Bažiny

 • půda je prosycena vodou, srážky jsou větší než výpar, vysoká vlhkost
 • Rašeliniště
 • vznikají v jezerních pánvích a na rozvodích řek
 • zarůstají rašeliníkem a mechy – mají schopnost udržet vodu
 • rašelina má význam v zemědělství a lázeňství a jako palivo
 • Slatiniště
 • vznikají v okolí vývěru podzemních vod nebo v oblasti slepých říčních ramen
 • zarůstají vlhkomilným rostlinstvem – rákos, ostřice
slide27

sníh vzniká kondenzací vodních par při teplotě 0˚C a nižších

 • vznikají ledové krystalky, které se spojují ve sněhové vločky
 • sněhová čára = ohraničuje plochu zemského povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou
 • čára věčného sněhu = nad touto čárou sníh ani v létě neroztaje
 • nadmořská výška této čáry je závislá na zeměpisné šířce a kontinentalitě klimatu
slide29

led vzniká:

 • - zamrzáním vody
 • - kondenzací vodních par v ledové krystalky
 • - postupnou přeměnou sněhu
 • ledovce pokrývají přes 11% povrchu Země
 • Antarktický ledovec – 86% z celé plochy

ledovců

 • Telení ledovce = když se dostává na mořskou hladinu (rozpadá se na kry)‏
slide31

dělí se na půdnívodu – obsažena v půdě (pórech), nevytváří souvislou hladinu

 • a podzemní – vyplňuje průliny a pukliny, vytváří souvislou hladinu = póry a pukliny jsou vyplněny souvisle podzemní vodou
 • krasová podzemní voda – ve vápencích
 • - mineralizovaná = v 1 litru je více než
 • 1 gram minerálních solí
 • artézská voda = střídání nepropustné a propustné vrstvy
slide33

znečištění ropnými produkty – oceány

 • havárie tankerů – Exxon Valdes – 1989 u Aljašky – přes 40 tisíc tun ropy – jedna z největších ekologický katastrof
ad