slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005. ЗАКОНСКИ ОСНОВ. Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем ( “ Сл ужбени гласник РС ” , бр. 83/05 ) Члан 21.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ' - hall-clayton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ

Октобар, 2005.

slide2
ЗАКОНСКИ ОСНОВ
 • Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 83/05)

Члан 21.

Банка може да уступи новац другој банци ако банка прималац, претходно, пренесе на рачун даваоца, средства у износу готовине која се уступа.

Одлука о допуни Одлуке о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 109/05)

Став 2.

Банка и други ималац рачуна код НБС могу међусобно уступати готов новац под условом који је ставом 1. ове тачке прописан за уступање готовог новца између банака.

slide3
ПОТРЕБНО ЈЕ:
 • Отворити партију рачуна 574 за сваку филијалу Управе за трезор
 • Потписати Протокол о међусобном уступању готовине
 • Формирати базу података овлашћених лица, по банкама, која ће преузимати готовину
slide4
УСТУПАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА БАНЦИ

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

[email protected]

БАНКА ПРИМАЛАЦ

1. ЗАХТЕВ УПРАВИ

НБС

RTGS

2. УПЛАТА НА РН. 574

3. ЗАХТЕВ ПОСЛАТ УПРАВИ (ФАКСОМ)

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА БАНКЕ

slide5
ПРЕУЗИМАЊЕ НОВЦА У УПРАВИ

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ЦЕНТРАЛА

FTP SERVER

ЗАХТЕВ и Л. К.

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

БАНКЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

УПРАВЕ

ГОТОВИНА

ПРОВЕРА

slide6
ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ГОТОВИНЕ, БАНКА ПРИМАЛАЦ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:
 • На терет рачуна банке
 • У корист рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале
 • ПНБЗ: одређује банка
 • ПНБО: 97 КК-BBB-JJJJJ-NN
 • 2. ПОСЛЕ УСТУПАЊА ГОТОВИНЕ, О.Ј. УПРАВЕ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:
 • На терет рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале
 • У корист рачуна 100 – готовина у трезору орг. јединице која уступа новац
 • ПНБЗ:97 KK-BBB-JJJJJ-NN
 • ПНБО: не мора се попунити
 • КК – контролни број по модулу 97
 • ВВВ – јединствен идентификациони број банке
 • ЈЈЈЈЈ – шифра организационе јединице банке која узима новац
 • NN – редни број узимања, ако их је више у једном дану

НАЛОЗИ ЗА КЊИЖЕЊЕ

slide7
КЊИЖЕЊЕ

Рн. банке

Рн. 574

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Рн. 100

1.000.000,00

ad