Lev lt r
Download
1 / 16

LEVÉLTÁR - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

LEVÉLTÁR. Archívumok. 1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok 2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől 1848-ig, az utolsó nádor lemondásáig a nádori és helytartói anyagot őrizte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LEVÉLTÁR' - halil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Arch vumok
Archívumok

 • 1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok

 • 2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől 1848-ig, az utolsó nádor lemondásáig a nádori és helytartói anyagot őrizte

 • 3. ARCHIVUM IUDICIS CURIAE (országbírói levéltár): az országbírók iratanyagát foglalta össze (jelentősége és mennyisége elmarad az előző kettőtől)


Lev lt r1
Levéltár

 • Természetes vagy jogi személy működése során létrejött,

 • rendeltetésszerűen hozzá befutó és nála maradó olyan iratok összessége,

 • amely már elvesztette kapcsolatát a folyó ügyvitellel,

 • de amely a múlt megvilágítása szempontjából értékes adatokat tartalmaz: olyan adatokat, amelyek történelmi jelentőségűek, vagy egyéb tényezők miatt később felhasználhatóak.


Magyar lev lt ri rendszer
Magyar levéltári rendszer

 • ÁLTALÁNOS/ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK:

  • Magyar Országos Levéltár

  • Megyei, városi levéltárak

 • SZAKLEVÉLTÁRAK

 • EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK

 • EGYETEMI LEVÉLTÁRAK

 • KÖZTESTÜLETI LEVÉLTÁRAK

 • PÁRTOK, SZERVEZETEK LEVÉLTÁRAI


Lev lt r gy a t rv nyek t kr ben
Levéltárügy a törvények tükrében

 • 1950:29. sz. rendelet: magyar levéltárügy meg- és újjászervezése

 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (módosítása: 1997: CXL. tv.)

 • 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeleta közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

 • A kutatást:

  • az adatvédelmi törvény (1992: LXIII.)

  • és a titokvédelmi törvény (1995: LXV.) szabályozza.


Fond

 • A levéltári iratanyag alapegységét,

 • az azonos provenienciájú és pertinenciájú iratok összességét fondnak nevezzük.

 • Kétféle fondot különböztetünk meg:

  • a regisztratúra jellegű (szerves) fondot és a

  • gyűjtemény jellegű (szervetlen) fondot.


Regisztrat ra jelleg szerves fond
Regisztratúra jellegű (szerves) fond

 • Szerves fond az, amely valamely természetes személy vagy önálló ügyvitellel rendelkező szerv működése során keletkezett.

 • A szerves fond iratait a proveniencia azonossága fűzi egybe.

 • Regisztratúra jellegű fondnak nevezzük a szerv vagy személy irattári anyagának – a nála keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen nála maradó iratok összességének – maradandó értékű részét. Egy fond tehát egy személy, egy iskola, egy település (körjegyzőség), egy szerv (például egy járásbíróság, tisztiorvosi hivatal, alispán, városi tanács stb.) iratanyaga.


Gy jtem ny jelleg szervetlen fond
Gyűjtemény jellegű (szervetlen) fond

 • A levéltári gyűjteményű fondot, a pertinencia azonossága fűzi egybe.

 • Gyűjtemény jellegű fondnak nevezzük a különböző regisztratúra jellegű fondokból származó, valamilyen szempont (a korbeli, személyi, tárgyi, területi, formai stb. vonatkozás azonossága) szerint válogatott iratok együttesét. Ilyenek például a térképek, tervek, fotók, mikrofilmek, oklevelek, nemességi iratok, egyesületi alapszabályok, szabályrendeletek, erdőgazdasági üzemtervek, vízikönyvek (vízhasználati engedélyek) stb.


A lev lt ri anyag rendszerez se
A levéltári anyag rendszerezése:

 • Fondrendszer

 • A fondrendszer lényege, hogy

  • történeti korszak,

  • szervtipológia

   alapján osztja fel az iratanyagot.


Fondrendszer kialak t sa
Fondrendszer kialakítása

 • Kronológia:

  • Feudális kori (1849 – II. József kora)

  • Kapitalista kori (1849-1945)

  • Tanácsköztársaság

  • Szocialista kori (1945/50-1990)

  • 1990 utáni


Fondrendszer kialak t sa1
Fondrendszer kialakítása

 • Szervtipológiai alapon történő szervezés:

  • Önálló fondot alkotnak a természetes személyeket és önálló ügyintézéssel rendelkező hatóságokat, hivatalokat, intézeteket, intézményeket, testületeket, üzemeket, vállalatokat


Lev lt ri seg dletek

Fondjegyzék

Adatai:

fond törzsszáma,

címe,

évköre,

terjedelme (iratfolyóméter)

Fondtörzslap

1. A fond törzsszáma:

2. A fond elnevezése:

3. A fond évköre:

4. A fond terjedelme:

folyóméter:, csomó:, kötet:, doboz:.

Változások:

5. A fond helyrajzi jelzete:

6. A fond segédletei:

7. A fond kutatási korlátozása:

8. Megjegyzés:

Levéltári segédletek


Seg dletek
SEGÉDLETEK

 • Raktári jegyzék

  • Adatai:

   • fond / állag törzsszáma

   • címe

   • évköre

   • terjedelme

   • általános ismertetése

   • nagyobb levéltári egységekre való tagolása

   • raktári helye


Jegyz kek
Jegyzékek

 • A leggyakoribb típusai:

  • Jegyzék

   • iratok jelzete (esetleg címe), terjedelme (lapszámban folio, oldalszám/pagina)

  • Lajstrom

   • iratok jelzete (esetleg címe), irattani jellege (jegyzőkönyv, összeírás, illetve, hogy eredeti vagy másolat), kora, tárgya, terjedelme

  • Regeszta

   • Az irat adatai mellett annak tartalmát is megadja: tartalmi kivonat


Lev lt rak k zm vel d si munk ja
Levéltárak közművelődési munkája

 • Honismeret, honismereti gyűjtemény

 • Helytörténetírás

  • Helytörténetírást elősegítő levéltári segédletek készítése

  • Helytörténeti konferenciák, kiállítások szervezése


Lev lt ri kiadv nyok
Levéltári kiadványok

 • A levéltári kiadványok - sorozatok

 • Évkönyv

 • Forrásközlések

 • Tanulmányok

 • Levéltári segédlet

 • Füzetek


ad