slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Azat ULUTA Ş PowerPoint Presentation
Download Presentation
Azat ULUTA Ş

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Azat ULUTA Ş - PowerPoint PPT Presentation

halil
184 Views
Download Presentation

Azat ULUTA Ş

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Azat ULUTAŞ

 2. 2011 ÖSYS TANITIM SEMİNERİ(YGS-LYS) KIZILTEPE KOÇHİSAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

 3. 2011 ÖSYS DE 2 AŞAMALI VE 6 OTURUMLU SINAV YAPILACAK • 1.AŞAMA: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) • 2.AŞAMA: Lisans Yerleştirme Sınavları(LYS)

 4. 2011 ÖSYS I. AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) • Sınav Tarihi: 27 MART 2011 PAZAR TEST ve SORU SAYILARI • TÜRKÇE TESTİ: 40 SORU • TEMEL MATEMATİK TESTİ: 40 SORU • SOSYAL BİLİMLER TESTİ: 40 SORU • FEN BİLİMLERİ TESTİ: 40 SORU SORU TOPLAMI: 160 SORU SÜRE: 160 DAKİKA TEST NİTELİĞİ:ORTAK MÜFREDATA DAYALI SORU KİTAPÇIĞI: TEK TİP CEVAP KAĞIDI: TEK TİP

 5. YGS’deDERSLERE GÖRE SORU SAYILARI

 6. “YGS”, yükseköğretime geçiş için yeterliği ölçer. Ortak ve tek bir sınavdır Ortaöğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. “YGS” deki testler “LYS” puanlarının hesaplanmasında belli oranda etkilidir(% 4O oranında)

 7. YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve sağlayacağı Haklar: 1) Taban Puan-1*:Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı (140 ve üzeri) 2) Taban Puan-2*: İkinci aşama sınavlara katılma hakkı (en az 180 puan) 3) Taban Puan-3*: Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı

 8. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • Haziran ayındaki LYS’de uygulanacak 5 Sınav şöyle: • 1-Mat-Geo. LYS-1 • 2-Fen Bilimleri LYS-2 • 3-T.D.E-Coğrafya-1 LYS-3 • 4-Sosyal Bil.(Tar-Coğ-2-Fel) LYS-4 • 5-Yabancı Dil Sınavı LYS-5

 9. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • 1. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) MATEMATİK TESTİ: 50 SORU 75 DAKİKA GEOMETRİ TESTİ: 30 SORU 45 DAKİKA TOPLAM: 80 SORU, 120 DAKİKA NOTLAR: • Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. • Cevap kağıdı iki test için aynı olacaktır. • Geometri test sorularının 8 tanesi analitik geometri sorusu olacaktır.

 10. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • 2. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) FİZİK TESTİ: 30 SORU, 45 DAKİKA KİMYA TESTİ: 30 SORU, 45 DAKİKA BİYOLOJİ TESTİ: 30 SORU, 45 DAKİKA TOPLAM: 90 SORU, 135 DAKİKA NOTLAR: • Fizik, Kimya ve Biyoloji Testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. • Cevap kağıdı üç test için aynı olacaktır.

 11. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • 3. Edebiyat, Coğrafya-1 Sınavı (LYS-3) TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT TESTİ: 56 SORU, 85 DAKİKA COĞRAFYA-1 TESTİ: 24 SORU, 35 DAKİKA TOPLAM: 80 SORU, 120 DAKİKA NOTLAR: • Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya1 Testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. • Cevap kağıdı iki test için aynı olacaktır.

 12. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • 4. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) TARİH TESTİ: 44 SORU, 65 DAKİKA COĞRAFYA-2 TESTİ: 16 SORU, 25 DAKİKA FELSEFE GRUBU TESTİ: 30 SORU, 45 DAKİKA TOPLAM: 90 SORU, 135 DAKİKA NOTLAR: • Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu Testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır. • Cevap kağıdı üç test için aynı olacaktır. • Felsefe Grubu Testinde; 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 Mantık Sorusu yer alacaktır.

 13. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) • 5. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) YABANCI DİL TESTİ: 80 SORU, 120 DAKİKA NOTLAR: • Yabancı Dil Testi; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır. • Yabancı Dil Testi için tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

 14. 2011 ÖSYS İKİNCİ AŞAMA:YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (LYS) • LYS PUANLARI DEĞER ARALIĞI: Her puan türündeki puanlar; en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. İKİNCİ AŞAMA (LYS) Taban Puanı ve Sağlayacağı Haklar: • Taban Puanı 3: Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı • Lisans programlarını tercih etme hakkı

 15. “LYS” 5 sınavdan oluşmaktadır “LYS” adayların ders düzeyindeki bilgi ve düzeylerini ölçer Adayların “LYS” ye girebilmeleri için “YGS” de asgari bir başarı puanı elde etmeleri gerekir (en az 180 puan).

 16. LYS PUAN TÜRLERİ - Sınav sonucunda öğrenciler girdikleri testlere göre şu puanlara sahip olacaktır. * MF-1 * TM-1 * TS-1 * DİL-1 * MF-2 * TM-2 * TS-2 * DİL-2 * MF-3 * TM-3 * DİL-3 * MF-4 - Bu puanlar hesaplanırken testlerin ağırlıkları farklı olacaktır. Örneğin MF–1 de Fizik dersinin katsayısı farklı iken MF–2 de Fizik dersinin katkısı farklı olacaktır.

 17. MATEMATİK-FEN (MF) GRUBU PUAN İÇİN MATEMATİK-GEOMETRİ (LYS-1) FEN BİLİMLERİ (LYS-2)

 18. TÜRKÇE - MATEMATİK (TM) GRUBU PUAN İÇİN MATEMATİK-GEOMETRİ (LYS-1) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI COĞRAFYA 1 (LYS-3)

 19. TÜRKÇE - SOSYAL (TS) GRUBU PUAN İÇİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI COĞRAFYA 1 (LYS-3) SOSYAL BİLİMLER (LYS-4)

 20. YABANCI DİL (YD) PUANI İÇİN YABANCI DİL (LYS-5)

 21. MF PUAN TÜRLERİ MF–1 Puan türü:Aktüerya, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Uygulamalı Matematik, Şehir Bölge ve Planlama gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü:Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmenlikleri, Kimya Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Deri ve Orman Mühendislikleri, Peyzaj Mimarlığı gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü:Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Biyomühendislik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü:Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.

 22. TM PUAN TÜRLERİ TM–1 Puan türü:İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonomi, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü:Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü:Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.

 23. TS PUAN TÜRLERİ TS–1 Puan türü:Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü:Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji gibi bölümler için kullanılacak.

 24. DİL PUAN TÜRLERİ DİL–1 puan türü:Bu puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için kullanılacak.DİL–2 puan türü:Bu puan türü İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki batı dilleri ile eğitim yapan programlar için kullanılacaktır.DİL–3 puan türü:doğu dilleri-hindoloji,fars dili ve edebiyatı,japon dili ve edebiyatı,gürcü dili ve edebiyatı rus dili ve edebiyatı v.b

 25. KARA,DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI • KARA HARP OKULLARI: • Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.kho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. • Başvuruda bulunan adaylar YGS-1,YGS-2,YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak,ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. • Belirlenen taban puanı ve daha yüksek puan alan adaylar www.tsk.tr veya www.kho.edu.tr internet adresleri vasıtasıyla kendilerine ilan edilecek tarihte 2. seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,Mülakat) çağırılacaktır. • Bu sınavlarda başarılı olan adayların,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testinden alacakları puanın % 15 i ile Mülakat sınavından alacakları puanın % 15 i,LYS nin MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,TM-1,TM-2 ve TM-3 puan türlerinden en yükseğinin % 70 ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

 26. DENİZ HARP OKULLARI: • Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. • Deniz Harp Okullarına LYS MF-1 ve MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. • Belirlenen taban puanı ve daha yüksek puan alan adaylar www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr internet adresleri ve gönderilecek çağrı kağıdı vasıtasıyla yine ilan edilecek tarihler arasında 2. seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi,Fizik Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,Mülakat) çağırılacaktır. • 2. aşama seçim sonuçları www.tsk.tr veya www.dho.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir.

 27. HAVA HARP OKULLARI: • Hava Harp Okuluna girmek isteyen adaylar www.tsk.tr veya www.hho.edu.tr adreslerinden belirlenen tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. • Hava Harp Okullarına LYS MF-1,MF-2,MF-3 ve MF-4 puan türlerinden öğrenci alınacaktır. • LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra; başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylar için MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerini kapsayan “HHO Baraj Puanı” belirlenecektir. Belirlenecek baraj puanı aşan adayların isimleri, ÖSYM Bşk.lığının sınav sonuçlarını açıklamasından hemen sonra internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adayların seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna gelecekleri tarih ve beraberlerinde getirecekleri belgeler internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar seçim aşamaları için hazırlayacakları belgeleri internet adresinden indireceklerdir. Posta yolu ile bu belgeler gönderilmeyecektir.

 28. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) • Yerleştirme Puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) öğrenci kendi alanıyla ilgili bir Yükseköğretim programını tercih ettiğinde 0,15 ile kendi alanı dışındaki bir Yükseköğretim programını tercih ettiğinde ise 0,12 ile çarpılarak (YGS) ve (LYS) puanlarına eklenecektir.

 29. SONUÇLAR-1 • Açıklandığı kadarıyla yeni sistem hem kapsam açısından hem de şekil açısından daha yararlı ve ölçücü bir sistem olmuştur. • Yeni sınav sistemi öğrencileri daha çok sınav ve soru ile sorgulamaktadır. Bu olumlu bir gelişmedir. Çünkü tek oturumlu ve konuları tam kapsayamayan eski ÖSS, seçici misyonunu yitirmişti.

 30. SONUÇLAR-2 • Derslerin ağırlıkları ve bölümlere göre ayrılması öğrencilerin daha hedefli ve amaçlı hazırlanmasını sağlayacaktır. Örneğin; Mühendisliğe hazırlanan öğrencinin daha iyi derecede Matematik-Geometri ve Fizik öğrenmesi gerekecektir. Bu da öğrencinin bu derslere ilgisini arttıracaktır. • AOBP’nin etkisinin azaltılması olumlu ve eşitlikçi bir yaklaşımdır. Öğrencilerin daha eşit şartlarda sınava katılması ve yarışması sağlanacaktır. • Yeni sınav sistemi öğrencilerin eğitimden kopmalarını önleyecek, öğrencileri lise son sınıfa kadar eğitimin içinde olmalarını sağlayacaktır.

 31. SONUÇLAR-3 • Çoklu puan hesaplanması olumlu bir yaklaşımdır. Eski sistemde SAY-2 dediğimiz puan hem Tıp Fakültesine hem de Mühendisliklere öğrenci alırken derslerin etkisi de aynı orandaydı. Oysa yeni sistemde Tıp Fakültesi için MF-3 puan türü kullanılacak ve Biyoloji daha etkili olacak, Mühendisliklerin çoğu içinde MF-4 puan türü kullanılacak Matematik ve Fizik daha etkili olacaktır. • LYS’nin 5 farklı oturumda yapılması öğrencinin dikkat dağınıklığını, sınav kaygı ve stresini azaltacaktır.

 32. ALINACAK TEDBİRLER • Değişik kaynaklardan çok soru çözülerek test tekniği geliştirilmeli • Meslek yönelimi önceden tespit edilmeli ve o puan türüne göre derslere ağırlık verilmeli • Okuma hızı artırılmalı, bu amaçla ara sıra kitap okunmalı • Panik yapmadan sistemi en avantajlı şekilde kullanabilme yolları düşünülüp bir an önce uygulamaya geçilmeli

 33. BAŞARILAR DİLERİZ…