Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Označení DUM 21 - 16 - Fi- DUM Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup Ročník: 8. Datum: 14.2.2012 Předmět: Německý jazyk Tematický celek: Skloňování přivlastňovacích zájmen Očekávaný výstup:Správněvytvoří spojení přivlastňovacího zájmena s podstatným jménem a používá je. Anotace: • Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí tvorbu spojení přivlastňovacího zájmena s podstatným jménem a je použit i ke kontrole znalostí. • Pracovní materiály – kartičky, které pomohou žákům zautomatizovat tvorbu spojení přivlastňovacího zájmena s podstatným jménem. • Prezentace slouží jako textová podpora k výuce učiva – k jednoduššímu pochopení tvorby spojení přivlastňovacího zájmena s podstatným jménem. Zároveň obsahuje pár příkladů k lepšímu pochopení. Klíčová slova: Německý jazyk, přivlastňovací zájmena, Deutsch, Possessivpronomen.

  2. Deutsch Possessivpronomen

  3. Personalpronomen ich du er sie es wir ihr sie Sie Possessivpronomen mein – meine dein – deine sein – seine ihr – ihre sein – seine unser – unsere euer – eure ihr – ihre Ihr - Ihre

  4. Skloňování přivlastňovacích zájmen Rod mužský Jednotné číslo 1. mein 2.meines + (e)s 3.meinem 4.meinen Rod ženský Jednotné číslo 1.deine 2. deiner 3. deiner 4. deine

  5. Skloňování přivlastňovacích zájmen Rod střední Jednotné číslo 1. sein 2. seines + (e)s 3.seinem 4. sein Všechny rody množné číslo 1.die meine 2.der deiner 3.den seinen + n 4.die ihre

  6. k mé mamce od tvého otce bez Vašeho bratra u jeho babičky okolo našeho domu z její tašky pro mého otce s jejím psem po našem jídle proti naší třídě naproti vaší školy skrz náš park zu meiner Mutter von deinem Vater ohne Ihren Bruder bei seiner Oma um unser Haus aus ihrer Tasche für meinen Vater mit ihrem Hund nach unserem Essen gegen unsere Klasse gegenüber eurer Schule durch unseren Park

  7. na náš stůl pod tvojí postelí vedle jejího stolu mezi jejich tašky do mé knihy za jeho domem nad moji postel v jejím sešitě před naší školou na Vaši skříni pod moji židli v jeho pouzdře auf unseren Tisch unter deinem Bett neben ihrem Tisch zwischen ihre Taschen in mein Buch hinter seinem Haus über mein Bett in ihrem Heft vor unserer Schule auf Ihren Schrank unter meinen Stuhl in seinem Penal

  8. na tvém stole k jeho mamce pro jejího otce pod naší postelí nad váš obraz u mé babičky proti jejich strýci za naši zahradu s jeho míčem v mé posteli před váš dům v jeho sešitě pod můj stůl po našem obědě bez její tety na tvoji židli nad mou postel od jejich učitelky okolo vašeho domu před tvou tašku naproti naší školy mezi domy

  9. Autorizace:Použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora.