Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια- DNA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια- DNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια- DNA

play fullscreen
1 / 17
Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια- DNA
210 Views
Download Presentation
halia
Download Presentation

Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια- DNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Κύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια-DNAΚύτταρο-πυρήνας-χρωμοσώματα-γονίδια-DNA

 2. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΚΑΙ DNA

 3. χρωμόσωμα

 4. Πως φαίνονται τα χρωμοσώματα στο μικροσκόπιο

 5. Καρυότυπος

 6. Καρυότυπος αρσενικού ατόμου

 7. ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ • Αλλαγές σε μικρό ή μεγάλο τμήμα του DNA ονομάζονται μεταλλάξεις. • Οι μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της γενετικής πληροφορίας και επομένως μπορούν να οδηγήσουν σε οργανισμούς με τροποποιημένες ιδιότητες. • Οι μεταλλάξεις είναι η αιτία, • της γενετικής ποικιλότητας που οδηγεί στην εξέλιξη των οργανισμών • πολλών γενετικών ασθενειών Διακρίνονται σε: • Γονιδιακές μεταλλάξεις • Χρωμοσωμικές μεταλλάξεις

 8. Η ασθένεια Δρεπανοκυτταρική αναιμία οφείλεται σε μια γονιδιακή μετάλλαξη

 9. αλληλουχία DNA: βρείτε την διαφορά!

 10. ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

 11. ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

 12. ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

 13. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ • Γενετικές ασθένειες, όπως η Μεσογειακή αναιμία, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η κυστική ίνωση, η αχρωματοψία, η αιμορροφιλία, το σύνδρομο Down κ.α, μπορεί να κληρονομηθούν στους απογόνους.

 14. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • Με το γενετικό έλεγχο εξετάζεται αν υπάρχει κάποια αλλαγή στα γονίδια ή στα χρωμοσώματα. • Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να γίνει με εξέταση στο αίμα ή σε ιστό του ενδιαφερόμενου ατόμου ή σε έμβρυο

 15. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης για θέματα γενετικών ασθενειών Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ή να μη γνωρίζει γενετικές πληροφορίες που αφορούν το ίδιο.

 16. ΒΙΟΗΘΙΚΗ οι σπουδαιότερες ηθικές αρχές που διέπουν τη γενετική συμβουλευτική είναι: • η αρχή της μη κατευθυνόμενης γενετικής συμβουλής • η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης • η αρχή της εχεμύθειας • η αρχή της πληροφόρησης

 17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα • http://www.bioethics.gr/media/pdf/EDBE.pdf • http://www.eurogentest.org • http://www.eurogentest.org/patient/leaflet/greek/what_happens.xhtml • http://www.ipn.uni-kiel.de/eibe/UNIT04GR.PDF • : www.orpha.net • http://www.scribd.com/doc/29021432