chasydyzm na ziemiach polskich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
chasydyzm NA ZIEMIACH POLSKICH PowerPoint Presentation
Download Presentation
chasydyzm NA ZIEMIACH POLSKICH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

chasydyzm NA ZIEMIACH POLSKICH - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

chasydyzm NA ZIEMIACH POLSKICH. BAAL SZEM TOW właśc. Izrael ben eliezer. Hebr. Pan dobrego imienia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Israel_Baal_Szem_Tow. BIOGRAFIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

chasydyzm NA ZIEMIACH POLSKICH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

BAAL SZEM TOW właśc. Izrael ben eliezer

Hebr. Pan dobrego imienia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Israel_Baal_Szem_Tow

biografia
BIOGRAFIA

Baal Szem Tow urodził się w 1700r w Okopach Świętej Trójcy zmarł zaś w 1760 w Międzyborzu. Był plebejskim mistykiem, cudotwórcą oraz pierwszym nauczycielem chasydyzmu polskiego. Sam siebie uważał za mesjasza Mesjasza z „Domu Józefa”, którego dusza w każdym pokoleniu wciela się w nieznanego sprawiedliwego, by podtrzymać ten świat i zbawić go, gdy będzie do tego gotowy.

Większość podań o jego życiu ma charakter legendarny. Początkowo miał pracować jako pomocnik w chederze i zdobywać swą wiedzę poprzez czytanie rękopisów.

Baal Szem Tow wielką miłością dażył Erec Izrael [Ziemię Izraela] i przez cale życie marzył, żeby tam wyemigrować. Wielokrotnie próbował zrealizować to marzenie, ale za każdym razem niespodziewane okoliczności nie pozwalały mu dotrzeć do celu podroży. Mimo iż sam nigdy nie był w Ziemi Świętej, udało mu się namówić wielu zwolenników do osiedlenia się tam. Baal Szem Tow nigdy nie spisał swoich nauk i znamy je dzisiaj jedynie z dziel jego uczniów.

doktryna beszt a filary jego nauki
DOKTRYNA BESZT-aFilary jego nauki

Centralne miejsce zajmowała ekstatyczna modlitwa połączona z gwałtownymi ruchami ciała, pomagająca wejść w trans zwany „rozognieniem”. Stan ten Beszt nazywał „wstępowaniem duszy”, która wznosiła się wówczas do nieba zdobywając boską wiedzę i interweniując w wielu doraźnych prawach.

2. Wiara w to, że on sam jest rzeczywistym pośrednikiem między niebem a ziemią, realizując na ziemi wolę Boga i interweniując w ludzkich sprawach w niebie

3. Przekonanie, że może usprawiedliwić każdego grzesznika, i każdego pogrążyć , chociażby z tego powodu, że praktykuje lub odrzuca jego naukę

4. Praktykowanie mistycznego „przylgnięcia” do Boga podczas wykonywania czynności dnia codziennego np. jedzenia

objawienie
„OBJAWIENIE”

Mając dwadzieścia parę lat udał się w Karpaty, by przygotować się duchowo do swojego „objawienia”- czyli ogłoszenia misji posłannictwa. Miało ono nastąpić po ukończeniu przezeń 36 lat, ale niewiele o tym wiemy. Nie pozostawił po sobie żadnych pism i zdecydowanie sprzeciwiał się spisywaniu swoich nauk.

slide8

cHASYDYZM

Hebr. „Pobożny, WIERNY BOGU”

geneza
GENEZA

Wiele ruchów w historii judaizmu określano mianem chasidim. Najbardziej znane to ruch chasydzki powstały na ziemi Izraela w II w. p.n.e. oraz prąd zainicjowany w XII i XIII w. w Niemczech. W XIV i XV w. idee Chasydyzmu dzięki emigrantom dotarły do Polski. Również w Polsce przed pojawieniem się Baal Szem Towa istniały ruchy, których członkowie zwani byli Chasydami.

dzieje
Dzieje

Chasydyzm polski powstał w XVII w. na Podolu i Wołyniu. Założycielem i pierwszym przywódcą tego ruchu był Baal Szem Tow (Beszt). To jego charyzma nadała kształt chasydyzmowi, i właśnie dzięki niej ruch zyskał wielu zwolenników. Nie był to jednak całkowicie nowy twór, opierał się on bowiem na ideach kabały luriańskiej, Beszt nadał tej doktrynie ascetyczny i popularny charakter, co ułatwiło jej przyjęcie zarówno przez ludzi niewykształconych jak i uczonych rabinów. Chasydyzm zyskał większą popularność dopiero po śmierci Beszta i to za sprawą jego dwóch uczniów: Dow Bera z Międzyrzecza i Jakuba Józefa ben Cwi Ha Kohena z Połonnego.

chasid
Chasid

Hebrajskie słowo chasyd w literaturze rabiniczej oznacza człowieka o doskonałej religijności. Miał on znacznie większy autorytet religijny niż Cadik-sprawiedliwy. Dopiero w chasydyzmie polskim pozycje pozycję chasyda i cadyka zostały odwrócone

slide12

Chasydzi przed 1939 rokiem

http://szkoleniafuneralne.com.pl/temat-vt439.html

dow ber z mi dzyrzecza
DOW BER Z MIĘDZYRZECZA

Był wykształconym talmudystą i znanym kaznodzieją. Po śmierci Beszta został przywódcą ruchu i twórcą jego organizacji. Wysyłał swoich uczniów jako emisariuszy i swoich przedstawicieli do licznych już zwolenników chasydyzmu. W tym okresie chasydyzm dotarł do wielu regionów Polski, Litwy i Ukrainy. Po śmierci Dow Bera nie pojawił się już przywódca, który mógłby przewodzić całemu ruchowi. Uczniowie Dow Bera byli kolejną generacją i zapoczątkowali większość dynastii chasydzkich cadyków, a razem ze swoimi zwolennikami dominowali wśród zwolenników chasydyzmu. Poszczególni cadycy kładli nacisk na odmienne aspekty doktryny w swoim nauczaniu co prowadziło często do konfliktów i wojen. Lata do ok. 1815 roku zwane są okresem klasycznym, do tego bowiem czasu ukształtowały się podstawowe jego koncepcje religijne.

przeciwnicy
PRZECIWNICY

Przeciwnicy chasydyzmu upatrywali w nowej idei pewnej odmiany sabatanizmu

Zarzucano chasydom zaniedbywanie studiów nad Torą, pogardzanie Talmudem, nieakceptowanie religijnych autorytetów

Zarzucano im także separowanie się we własnych społecznościach, czy palenie tytoniu.

Destabilizowanie rodzin z powodu długich i częstych podróży cadyków

Zmiany rytuału modlitwy i liturgii, zaadaptowali oni bowiem do swoich potrzeb niektóre modlitwy i liturgię Żydów sefardyjskich.

Używali oni również szlifowanych noży rzeźnickich. Odmiennych niż te aprobowane przez rabinów. Co spowodowało wysunięcie zarzutów o spożywanie niekoszernego mięsa

cadycy
CADYCY

Tak chasydzi nazywali swojego przywódcę religijnego. Nie był to już znawca Tory, biegły w prawie rabin, lecz przebudzony natchniony człowiek, którego serce zostało odmienione przez samego Pana. Przywódca w chasydyzmie musiał odznaczać się wielką charyzmą, nie jest to typ uczonego w Piśmie, cadyk sam staje się Torą. Cadycy mieli poczucie wyższości nad rabinami co często stawało się zarzewiem konfliktów.

slide16

chasydzi licznie pielgrzymują do polski i na tereny Ukrainy w poszukiwaniu korzeni rodzin i tradycji.

Chasydzi w leżajsku

http://szkoleniafuneralne.com.pl/temat-vt439.html

dynastie cadyk w
DYNASTIE CADYKÓW

Z biegiem czasu rozwijał się kult cadyków, a wraz z nim powstawały dwory cadyków. W połowie XIX w cadyk często pełnił funkcję rabina w gminie. Wybitni cadycy byli założycielami dynastii, których wiele przetrwało do dnia dzisiejszego. Największe znaczenie zyskały w Polsce ośrodki chasydzkie skupione wokół cadyków w Górze Kalwarii, Aleksandrowie, Bobowej, Siedlcach, Nowym Sączu, czy Ożarowie.

ekspansja
EKSPANSJA

Pod koniec XIX w. rozpoczęły się emigracje Chasydów do USA i Palestyny, gdzie powstały nowe ośrodki. W Polsce wzrosły wpływy Chasydów w środowisku ortodoksyjnych Żydów stanowili oni bowiem 1/3 tej populacji. Włączali się do życia publicznego i popierali rozwój szkolnictwa. Chasydów różnił stosunek do syjonizmu, jedni byli jego gorącymi zwolennikami, inni zaś surowo się mu sprzeciwiali twierdząc, że stanie to na przeszkodzie przyjścia mesjasza. Po II wojnie światowej chasydyzm rozwijał się szczególnie w Izraelu i USA. Ważne ośrodki chasydyzmu znajdują się także w Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii

bibliografia
BIBLIOGRAFIA
 • Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej, Żydzi w Polsce leksykon, historia i kultura, Warszawa 2001.
 • Bobrzyńska Zofia, Żebrowski Rafał, Polski słownik judaistyczny, dzieje, kultura, religia, ludzie, Warszawa 2003
 • Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Słownik Historia i kultura żydów polskich, Warszawa 2000.
 • Michał Galas, Światło i słońce . Studia z dziejów chasydyzmu, Kraków 2006
 • Doktór Jan, Baal Szem Tow. Próba nowego spojrzenia, [w:] Kwartalnik Historii Żydów, 2002 nr 4.
 • Marc- Alain Ouaknin, Chasydzi, Warszawa 2002.
 • Tomasz Jelonek, Chasydzi radośni mistycy żydowscy, Kraków 2007.
 • http://www.sztetl.org.pl/pl/term/24,chasydyzm/
 • http://chasydzi.e-siec.com/chasydyzm-wspolczesnie.htm
 • http://www.chasydyzm.lauder.lodz.pl/biogrbeszt.htm