slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Mgr. Eva Zralá PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Mgr. Eva Zralá

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Autor: Mgr. Eva Zralá - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství. 19.1 Lidská práva. LIDSKÁ PRÁVA PROŠLA V DĚJINÁCH LIDSTVA SLOŽITÝM VÝVOJEM. Autor: Mgr. Eva Zralá.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Autor: Mgr. Eva Zralá' - halia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.1 Lidská práva

LIDSKÁ PRÁVA PROŠLA V DĚJINÁCH LIDSTVA SLOŽITÝM VÝVOJEM.

Autor: Mgr. Eva Zralá

slide2

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.2 Co již víme o lidských právech?

Lidé se od sebe mohou lišit z mnoha hledisek:

přirozené rozdíly (biologické)

např. věk, pohlaví, rasa, postava, …

sociální rozdíly (kulturní, ekonomické)

např. jazyk, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetek, …

I přes všechny vnější a vnitřní odlišnosti nikdy nezapomínejme na to, že VŠICHNI LIDÉ JSOU SI ROVNI.

Lidská práva jsou práva, která jsou považována za tak podstatná, že by neměla být omezována a odepřenažádné lidské bytosti na světě, bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, jazyk, náboženské přesvědčení nebo politickou příslušnost.

slide3

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

diskriminace a šikana

viz DUM VKO 6.3

PROBLÉMY V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV

 • xenofobie
 • strach z cizinců a nenávist k nim
 • obecně odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu
 • rasismus
 • nenávist k lidem určité rasy
 • teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin
 • antisemitismus
 • náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí vůči židům, Židům
 • anarchie
 • stav bez řádu, bez pořádku, bezvládí
 • kolektivismus
 • přednost kolektivu před zájmy jednotlivce (jednotlivec musí vše odevzdat ve prospěch společnosti)
 • terorismus
 • použití násilí (např. únosy, atentáty, pumové útoky, …) k nátlaku, zastrašení, k politickému vydírání
slide4

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.4 Co si řekneme nového?

 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948
 • 30 článků
 • jde o souhrn lidských a občanských práv a svobod

LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 • přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950

předchůdci dnešních mezinárodních smluv o lidských právech (18. století):

 • Charta základních práv EU
 • též Listina základních práv Evropské unie
 • upřesňuje základní práva občanů EU
 • 7 hlav
 • 1. prosince 2009

vznikající Spojené státy americké

Listiny práv → Deklarace nezávislosti (1776)

válka Severu proti Jihu

Martin Luther King (práva černošských obyvatel)

 • Listina základních práv a svobod
 • součást Ústavy ČR
 • obsahuje 44 článků (6 hlav), které se věnují 5 základním okruhům práv:
 • základním lidským právům a svobodám
 • politickým právům
 • právům národnostních a etnických menšin
 • hospodářským, sociálním a kulturním právům
 • právu na soudní a jinou právní ochranu

osvícenství

Deklarace práv člověka a občana (1789)

→ Velká francouzská revoluce

slide5

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.5 Procvičení a příklady

Kromě obecných lidských práv existují ještě práva, která ochraňují určité skupiny lidí (např. děti, zdravotně postižené, národnostní menšiny, uprchlíky, …)

Která práva dětí jsou porušována v těchto případech:

Asi třetina dětí z Kolumbie mladších 10 let podstupuje vojenský výcvik a je nasazena do ozbrojených bojů.

Šestnáctiletá Jamilla z Pákistánu byla umučena, aby její rodina získala ztracenou čest.

Desetiletou afghánskou dívku Nabas prodal její chudý otec bohatému ženichovi.

Dvanáctiletý Li-U z Číny musí pracovat každý den deset hodin v textilní dílně, aby uživil svou matku a sestru.

Když se Vladimír K. vrátil z práce domů, zjistil, že jeho manželka se i se synem Filipem odstěhovala k rodičům a nechce manželovi dovolit stýkat se se synem.

 • Práva dítěte
 • právo na život
 • právo stýkat se se svými rodiči
 • právo na ochranu před násilím, před tělesným a duševním týráním
 • právo na volný čas (nikdo nesmí zneužívat jejich práci)
 • právo na ochranu před následky ozbrojených konfliktů

DOSPĚLÍ JSOU POVINNI ČINIT CO NEJVÍCE PRO SPOKOJENÝ A BEZPEČNÝ ŽIVOT DĚTÍ.

slide6

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.6 Něco navíc pro šikovné

Vyber k následujícím heslům vše, co k nim náleží:

Co víš o OSN?

Jaký je celý oficiální název této organizace?

Co je to za organizaci?

Kde sídlí?

Kdo je jejím členem?

Proč vznikla?

Jaké funkce plní?

Kdo je OMBUDSMAN?

slide7

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics

19.7 CLIL (Documents on humanrights)

The Universal DeclarationofHumanRights

TheEuropeanConventionofHumanRightss

 • formallythe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
 • signed 4 November 1950
 • allCouncil of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity
 • created in 1948
 • ratified 10 December 1948
 • the Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled
 • it consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws

Všeobecná deklarace lidských práv

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

CouncilofEurope – Rada Evropy

Second WorldWar – 2. světová válka

19 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

Správné odpovědi:

c

b

c

b

19.8 Test znalostí

slide9

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.9 Použité zdroje, citace

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%ADslide 1

http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/3649957slide 1

Petráčková Věra, Kraus Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov, 1. vydání (dotisk), Praha, Academia 2000, ISBN 80-200-0607-9 slide 3

http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.htmlslide 3

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1vaslide 4

Janošková Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN 80-7238-207-1 slide 5

Valenta Milan: Občanská výchova pro 8. ročník, 2. vydání, Praha, Práce 1998, ISBN 80-208-0459-5 slide 6

http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsmanslide 6

http://cs.wikipedia.org/wiki/OSNslide 6

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rightsslide 7

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rightsslide 7

kliparty

slide10

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

19.10 Anotace