ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO - PowerPoint PPT Presentation

hali
trukt ra obyvate stva z h adiska n bo ensk ho n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO
168 Views
Download Presentation

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA NÁBOŽENSKÉHO PaedDr. Z. Petrášová

 2. 90 % obyvateľstva patrí k 4 svetovým náboženstvám • KRESŤANSTVO • ISLAM • HINDUIZMUS • BUDHIZMUS

 3. KRESŤANSTVO symbol • 1,5 miliardy stúpencov • 33% obyvateľstva • je najrozšírenejšie náboženstvo na svete • Európa, sev. a Latinská Amerika, ázijská časť Ruska, Austrália, južná Afrika

 4. viera v jediného Boha • spája sa s osobou Ježiša Krista • vyznávači náboženstva - kresťania • symbol - kríž • posvätná kniha – Biblia (Starý a Nový zákon) • hlava katolíckej cirkvi – pápež (Benedikt XVI.) • sídlo vo Vatikáne • miesta bohoslužieb - kostoly, chrámy, katedrály • sviatky – nedeľa, Veľkonočné sviatky, Vianoce

 5. Rozšírenie kresťanstva vo svete

 6. ISLAM • je druhé najrozšírenejšie náboženstvo na svete • je rozšírené v severnej Afrike, juhozápadnej a strednej Ázii, Indonézii, juhovýchodnej Európe • symbol

 7. má 1,3 miliardy stúpencov na svete • viera v jediného Boha – Alaha a jeho proroka Mohameda, narodeného v meste Mekka (Saudská Arábia) roku 570 • veriaci - moslimovia • nemajú kňazov, len svätých mužov a učiteľov • posvätná kniha – Korán

 8. burka – ženská prikrývka hlavy sluhovia v mešite – muezíni, 5x za deň zvolávajú veriacich k modlitbám z vežičiek - minaretov pútnické miesto – Mekka

 9. HINDUIZMUS • je tretie najrozšírenejšie náboženstvo na svete • má 900 miliónov stúpencov • je rozšírené v juhovýchodnej a východnej Ázii • viera v odplatu dobrých a zlých skutkov - karma • viera v prevtelenie – reinkarnáciu (aj zvieraciu) • nemá kňazov, len učiteľov a duchovných vodcov • kravy – posvätné, zákaz konzumácie hovädzieho mäsa, strava hinduistov je prevažne vegetariánska

 10. hlavná trojica božstiev: Brahma (stvoriteľ), Višna (uchovávateľ) a Šiva (ničiteľ) • často sú zobrazovaní s viacerými hlavami a rukami, čo symbolizuje ich moc

 11. Om - symbol V indických mestách sú bežné voľne sa pohybujúce kravy, tak ako u nás holuby. Nikto im nesmie ublížiť.

 12. Pútnici v Mekke Posvätný kameň – kába, ktorý musia pútnici v Mekke sedemkrát obísť v bielom odeve, ktorý pozostáva z jedného kusa látky. Iba pravé plece je nezakryté. Muži si holia hlavy, ženy ich majú zahalené. Prvé tri okruhy absolvujú behom

 13. BUDHIZMUS • 360 miliónov stúpencov • je dominantným náboženstvom Ďalekého východu – Čína, Japonsko, Kórea • učenie Budhu, ktorý sa narodil v kráľovskej rodine okolo roku 560 pred Kr. • sám Budha nie je boh, ale osvietený človek • viera v znovuvtelenie (reinkarnáciu)

 14. Ostatné náboženstvá majú len malý vplyv a počet veriacich. • Približne 1,1 miliardy obyvateľstva na svete sa hlási k ateizmu

 15. Náboženstvá vo svete