implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap murid guru dan sekolah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP MURID, GURU, DAN SEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP MURID, GURU, DAN SEKOLAH

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP MURID, GURU, DAN SEKOLAH - PowerPoint PPT Presentation

haley
166 Views
Download Presentation

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP MURID, GURU, DAN SEKOLAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP MURID, GURU, DAN SEKOLAH DISEDIAKAN OLEH: ATIQAH SABRI NOR AZLIN MUHAMAD NOR BAZLIN MOHAMMAD NURUL SYAHIDA MUSTAFFA

  2. IMPLIKASI

  3. Sekian, TerimaKasih