studieteknik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studieteknik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studieteknik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Studieteknik - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Studieteknik. Lär dig plugga effektivt. Att bli studiesmart.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studieteknik' - haley-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studieteknik

Studieteknik

Lär dig plugga effektivt

att bli studiesmart
Att bli studiesmart

Det finns många tankar kring hur man lär sig saker på bästa sätt. I den här presentationen tänkte jag berätta om några faktorer som påverkar dina studier. Med hjälp av det kan det bli lättare att hitta den metod som är bäst för just dig.

st ll in r tt kanal
Ställ in rätt kanal

Det finns huvudsakligen tre kanaler som vi människor använder för att ta in kunskap.

 • Visuellt lärande
 • Auditivt lärande
 • Taktilt/kinestetiskt lärande

För att kunna optimera dina resultat är det bra om du vet vilken metod som passar dig bäst.

visuell anv nder gonen
Visuell – använder ögonen

Människor som lär sig bäst genom att använda ögonen. Att se sakerna de ska lära sig. Det kan betyda att de lär sig bäst med hjälp av bilder, text eller annat material som de kan se.

En person med visuell inlärning arbetar främst med vänster hjärnhalva. De har lätt för att läsa och skriva, räkna och få in fakta och detaljer.

De lär sig mer av att läsa själva än att få fakta uppläst för sig.

De har bra fantasi och har lätt att bygga upp bilder av, visualisera, saker de ska kunna.

70 % av befolkningen har detta som sin primära inlärningskanal

viktigt f r den visuelle
Viktigt för den visuelle

Använd bilder i ditt pluggande. Ritar läraren på tavlan? Rita av i din bok.

Använd lärobokens bilder för att hänga upp fakta på.

Försök anteckna om en genomgång är bara muntlig, då kan du själv läsa på senare.

Bildmässiga anteckningar som ’mind-maps’ är bra

Liknelser och jämförelser som ger dig associationer är bra.

auditiv anv nder ronen
Auditiv – använder öronen

Människor som lär sig bäst med öronen. Att lyssna på t ex en talare, bandspelare eller andra ljudklipp.

En auditiv person gillar diskussioner och har ofta en väl utvecklad förmåga att tala i nyanser.

De kan ha svårare med stavning och skrivning.

De har lätt att minnas vad som sagts i en diskussion.

Om en auditiv person ska läsa något, gör denne helst det högt, då hör de orden och kan lättare memorera dem.

10 % av befolkningen har detta som sin primära inlärningskanal

viktigt f r den auditiva
Viktigt för den auditiva

Gör klart för din lärare att du behöver höra det du ska kunna. Att bara titta på en bild räcker inte. Be läraren prata kring, förklara bilden.

Använd hjälpmedel för att spela in de viktigaste bitarna, då kan du lyssna på det om och om igen.

Be någon hemma läsa högt för dig.

Plugga med kamrater och ha diskussioner kring det ni ska lära er.

taktilt och kinestetiskt l rande betyder ung ber ring k nsla samt uppleva med sinnena att g ra
Taktilt och Kinestetiskt lärande(betyder ung. beröring/känsla samt uppleva med sinnena/att göra)

Människor som lär sig lättast genom att ta i saker och få en känslomässig upplevelse.

De är ofta känslofyllda människor, som gillar fysisk kontakt och ofta gestikulerar medan de pratar.

De kan ha svårt för att skriva och skriver kanske inte lika bra som andra.

De lär sig lättare om en känsla/ sinnesupplevelse kan kopplas till kunskapen

20 % av befolkningen har detta som sin primära inlärningskanal

viktigt f r den taktila
Viktigt för den taktila

Om du har möjlighet så utför, känn på, ta på det du ska lära dig

Tänk fram bilder i ditt huvud om hur du omvandlar kunskaperna till handling

Försök fästa känslor till det du ska kunna

Om du måste läsa längre texter är det viktigt med pauser där du rör på dig, stå och läs/gå och läs.

Använd datorn som hjälp, surfa runt på det du ska kunna så du får flera intryck.

vem var du
Vem var du?

De föregående sidorna kanske gav dig en vink om vilken kanal du är inställd på? De flesta människor använder flera eller alla kanaler, men olika mycket eller beroende av situation.

Men det finns fler knep att ta till för att bli bättre på att lära sig, saker som hjälper dig plugga effektivare.

l stekniker
Lästekniker

Att veta att Izjevsk är huvudstad i Urdmurtien känns ganska onödigt om man inte vet var på jorden det ligger eller vad man ska ha den kunskapen till.

För att få meningsfulla fakta gäller det att ha så mycket kunskap och så många samband som möjligt. Om varje kunskap vi kommer ihåg är som en legobit, ger rätt studieteknik oss möjligheten att använda bitarna tillsammans för att bygga en helhet. Genom helheten kommer en ökad förståelse och vi har lättare att tillgodogöra oss kunskapen.

slide12
BTW – Izjevsk är huvudstad i delrepubliken Urdmurtien i Ryssland. Staden har ca 600 000 invånare och en omfattande vapenindustri. Här föddes Mikhail Kalasjnikov som utvecklade det världsberömda automatvapnet med samma namn (AK 47).
vi b rjar enkelt

Vi börjar enkelt…

Här är den VIKTIGA bit som BARA DU själv kan fixa…

din inst llning spelar roll
Din inställning spelar roll!

Intressant och roligt!

Ja, allt du ska lära dig är kanske inte just det vid en första anblick. Men med en positiv inställning blir resultatet bättre.

Om din utgångspunkt är att ’det här är det tråkigaste som finns’ så blir det också det. Då kommer du inte att satsa helhjärtat, du engagerar dig inte på lektionerna och du anstränger dig inte i din läsning.

Om man ger det lite tid brukar man dock alltid hitta intressanta avsnitt även i det som till en början verkade ointressant. Ju mer du lär dig om ett ämne, desto intressantare brukar det bli.

Det blir ofta lättare att satsa mer när man märker att det ger resultat. Arbeta fokuserat efter en studieplan under några veckor och du ska se att det lönar sig – och då blir det roligare och lättare att fortsätta på samma sätt!

s hur ska vi d g till v ga n r vi st r inf r en bok en text som vi ska l ra oss

Så, hur ska vi då gå till väga när vi står inför en bok/en text som vi ska lära oss?

Samla legobitar…

att arbeta med texter
Att arbeta med texter

Börja med en överblick av det du ska lära in (vad är det du ska bygga med legobitarna?). Vad handlar området om? Läs t.ex. innehållsförteckningen/ rubrikerna. Förhoppningsvis har du fått en planering som kan vägleda dig.

Skumma igenom all text (leta efter legobitarna), gör nedslag här och där, läs inledningar, bildtexter, rubriker osv.

slide17
3. Gå igenom texten mer noggrant

(plocka ut legobitarna). Finns det

frågor till texten är det nu du ska

försöka hitta svaren på dem, stryk

under (om du får!) eller gör

stödanteckningar.

4. Lägg ifrån dig texten och försök

sammanfatta för dig själv vad du

läst (försök bygga ihop legobitarna).

Återberätta gärna för någon annan.

Om de förstår har du gjort ett bra

jobb 

Blev ditt legobygge lite rörigt?....

slide18
5. Gå tillbaka i texten och se om du missade något i din sammanfattning (glömt några legobitar?)

Återgå sedan till att försöka sammanfatta. Den här gången blir bygget säkert bättre 

repetition r kunskapens moder
”Repetition är kunskapens moder”

Jo, det är så… Att repetera är väldigt viktigt om du vill lära dig något och komma ihåg det. Kolla bara på den här statistiken:

24 timmar efter en lektion har 80 % av det du lärde dig redan fallit ur ditt minne. Det gäller alltså att repetera inom ett dygn.

Om du repeterar det du lärt dig efter 15 minuter så kommer du minnas mer än om du försöker återberätta det direkt efter lektionen.

Att repetera samma sak flera gånger i korta men återkommande tillfällen gör att du kommer ihåg mer än om du läser få gånger och mycket.

Det behövs 4-5 repetitioner innan det man läst lagras i långtidsminnet. Dessa repetitioner ska ske vid olika tillfällen!

För att en glosa ska lagras i långtidsminnet för alltid krävs 4-9 repetitioner vid olika tillfällen och sammanhang.

b sta s ttet att repetera
Bästa sättet att repetera

Gå igenom skoldagen när du kommer hem: berätta för någon hemma, skriv korta sammanfattningar eller prata bara tyst med dig själv.

Avsluta varje pluggtillfälle med att försöka sammanfatta vad du gjort.

Gå igenom förra veckans läxa innan du börjar med veckans nya uppgift.

Öka antalet repetitioner inför prov eller redovisningar.

bra att t nka p n r du ska plugga

Bra att tänka på när du ska plugga

Rent praktiska saker som du kan tänka på

planera
Planera

Bestäm dig för ett slutmål innan du börjar. Bättre med flera små delmål än ett stort.

Lägg upp en studieplan som fungerar i din vardag. Planera inte in längre pass än du orkar eller har tid med. Då kommer du känna att du inte gör det du borde = negativa tankar = sämre resultat.

Belöna dig själv vid varje uppnått delmål; en paus med en macka eller något annat som bryter av.

omgivning
Omgivning

Hitta en studiemiljö som passar dig. Sängen är oftast en dålig plats…

Se till att du har det bekvämt, att du har allt du behöver inom räckhåll så att du slipper onödiga avbrott.

Ha tillräcklig belysning. Att läsa i för svag belysning kan ge dig huvudvärk.

Ta reda på om du pluggar bäst med omgivande ljud (typ musik) eller om du vill ha det tyst.

l shastigheten
Läshastigheten
 • Lär dig läsa snabbare. Jo, det går faktiskt att träna upp. Försök att läsa snabbt, försök att titta på grupper av ord istället för varje enskilt ord. Låt blicken röra sig framåt i en bra rytm och fastna inte vid något enskilt ord, även om du inte förstår det. Vår hjärna har en god förmåga att ändå klura ut vad vi läser, fylla i luckorna. Tillbakahopp i texten bryter rytmen och intaget av ord/fakta.
associera mera
Associera mera
 • Associering är ett bra sätt att minnas det man hört eller läst. Försök tänka fram bilder på det du ska kunna. Genom att du gör det aktiveras även höger hjärnhalva och du ökar dina chanser att minnas det du ska kunna. Det bästa resultatet får du givetvis om du kan associera till något som du redan är väl bekant med, något du känner dig ’hemma’ på.
mind maps
Mind-maps
 • Med hjälp av mind-maps (betyder ju ’karta för tanken’) blir anteckningarna tydligare och mer strukturerade. Din anteckningar kan vara långa och svåra att överskåda. När du gör en mind-map använder du kärnan i det du ska kunna, drar linjer, skriver nyckelord och tecknar bilder kring det. Dina anteckningar blir då överskådliga och ger din hjärna utrymme för friare associationer samtidigt som du övar dig på att ta ut det viktigaste ur en text.
dags f r dig att b rja jobba med din studieteknik
Dags för dig att börja jobba med din studieteknik!

Du har nu fått en genomgång av vad som kan vara viktigt att veta, viktigt att tänka på och vad som påverkar din inlärning. Nu måste du ta dig en funderare på hur du ska använda denna kunskap på bästa sätt. Därför kommer du få en uppgift av mig som du ska utföra skriftligt. Den består av tre steg:

steg 1
Steg 1
 • Vilken inlärningsstil tror du att du är? Varför? Vad är viktigt för DIG att tänka på då?
 • Vad är viktigt att du förmedlar till din lärare? Hur kan han/hon hjälpa dig på bästa sätt?
steg 2
Steg 2
 • Skriv ner tre punkter som du kan ha som positiv motivation i dina studier. Tre saker som gör ditt pluggande roligare.
 • Skriv ner ditt långsiktiga mål för ett ämne, vart vill du nå? Vad är ditt mål för arbetsområdet?
 • Vad blir dina kortsiktiga mål? Bryt ner det stora målet i flera små delmål.
 • Vad ska du ha för belöningssystem för dig själv? Skriv konkreta belöningar.
steg 3
Steg 3

Du kommer få ett blad av mig med hela ditt schema inskrivet. Men utöver skolämnen finns även tidsluckor för hela veckan. Meningen är att du nu ska lägga upp ett ’pluggschema’ som fungerar för dig.

 • Börja med att markera vilka stående läxor du har varje vecka, när de ska vara inne/förhöras.
 • Lägg sedan in annat som kan påverka din tid till läxläsning hemma; när ni äter middag, träningar du går på, favoritprogrammet på tv som du inte vill missa osv.
 • Fundera sedan över NÄR du pluggar bäst. Är det direkt efter skolan eller behöver du en paus då? Kanske gör du det bäst direkt efter kvällsmaten? Kanske är förmiddagarna bäst och du vill förlägga en del av din studietid på helgen?
 • Lägg ut pluggstunder i ditt schema. Där du kan markerar du VAD du ska läsa (se till de fasta läxor du har) andra kan du lämna öppna för att användas till olika ämnen. Lägg inte ut mer än du vet att du kan hålla. En rimlig tid är ca 30-45 minuter om dagen måndag-fredag.