Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

133 Views Download Presentation
Download Presentation

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

 2. NASZE CELE: Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się tematyką europejską Działalność wydawnicza w oparciu o wyniki prowadzonych badań, organizowanych konferencji Promowanie idei tolerancji Budowanie społeczeństwa obywatelskiego Budowa więzi między pracownikami naukowymi a członkami Koła Popularyzacja osiągnięć członków Koła

 3. NASZE DZIAŁANIA: Organizowanie projektów badawczych, obozów naukowych oraz wymian studenckich Organizowanie konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji oraz paneli dyskusyjnych Uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe oraz organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi Organizowanie szkoleń i kursów dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej

 4. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Panel dyskusyjny związany z 50 rocznicą Traktatów Rzymskich „50 lat zjednoczonej europy – od traktatów do konstytucji"

 5. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Panel dyskusyjny „Turcja w Unii Europejskiej"

 6. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Międzynarodowa konferencja naukowa „Populizm w Europie – defekt czy przejaw demokracji?"

 7. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja w Brukseli „Unia jakiej chcemy"

 8. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja naukowa „Fundusze Strukturalne szansą dla Dolnego Śląska"

 9. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Wykład prof. Benjamina R. Barbera "Wyzwania wobec procesu demokratyzacji w czasach globalizacji i terroryzmu"

 10. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Wyjazd naukowo - integracyjny Radków w dniach 13-14.12.2008 r. pod nazwą "Globalne zmiany klimatyczne i polityka energetyczna Unii Europejskiej - szanse i wyzwania"

 11. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Spotkanie z Panią europoseł Lidią Geringer de Oedenberg w dniu 12.01.2009. wraz z wykładem "Euro w Polsce? Wspólna waluta i jej przyszłość - wnioski dla polskiej drogi do Eurolandu"

 12. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Giełda Kół Naukowych 5 marca 2009

 13. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE

 14. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja „Fundusze strukturalne szansą dla Dolnego Śląska. Kreatywność i Innowacje. 20-21 kwietnia 2009

 15. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Obchody Dnia Europy Konferencja „Dokąd zmierza UE” oraz EUROSTATEK 7 maja 2009

 16. INTERESUJESZ SIĘ UNIA EUROPEJSKĄ ? CHCESZ WIEDZIEĆ JAK POZYSKIWAĆ UNIJNE FUNDUSZE ? CHCESZ POZNAĆ LUDZI Z PASJĄ ? JEŚLI TAK TO Dołącz do nas !!!

 17. KONTAKT Z NAMI Adres mailowy: projekteuropa@googlegroups.com Adres pocztowy:KNS Europeistyki "Projekt Europa" Instytut Politologii ul. Koszarowa 3 51-149 Wrocław Sekretariat Instytutu Politologii:tel. 071 375-50-59tel./fax 071 326-10-05 www.projekt-europa.politologia.wroc.pl