1 / 18

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI. NASZE CELE:. Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się tematyką europejską. Działalność wydawnicza w oparciu o wyniki prowadzonych badań, organizowanych konferencji. Promowanie idei tolerancji.

halen
Download Presentation

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI

 2. NASZE CELE: Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się tematyką europejską Działalność wydawnicza w oparciu o wyniki prowadzonych badań, organizowanych konferencji Promowanie idei tolerancji Budowanie społeczeństwa obywatelskiego Budowa więzi między pracownikami naukowymi a członkami Koła Popularyzacja osiągnięć członków Koła

 3. NASZE DZIAŁANIA: Organizowanie projektów badawczych, obozów naukowych oraz wymian studenckich Organizowanie konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji oraz paneli dyskusyjnych Uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe oraz organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi Organizowanie szkoleń i kursów dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej

 4. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Panel dyskusyjny związany z 50 rocznicą Traktatów Rzymskich „50 lat zjednoczonej europy – od traktatów do konstytucji"

 5. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Panel dyskusyjny „Turcja w Unii Europejskiej"

 6. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Międzynarodowa konferencja naukowa „Populizm w Europie – defekt czy przejaw demokracji?"

 7. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja w Brukseli „Unia jakiej chcemy"

 8. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja naukowa „Fundusze Strukturalne szansą dla Dolnego Śląska"

 9. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Wykład prof. Benjamina R. Barbera "Wyzwania wobec procesu demokratyzacji w czasach globalizacji i terroryzmu"

 10. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Wyjazd naukowo - integracyjny Radków w dniach 13-14.12.2008 r. pod nazwą "Globalne zmiany klimatyczne i polityka energetyczna Unii Europejskiej - szanse i wyzwania"

 11. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Spotkanie z Panią europoseł Lidią Geringer de Oedenberg w dniu 12.01.2009. wraz z wykładem "Euro w Polsce? Wspólna waluta i jej przyszłość - wnioski dla polskiej drogi do Eurolandu"

 12. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Giełda Kół Naukowych 5 marca 2009

 13. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE

 14. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Konferencja „Fundusze strukturalne szansą dla Dolnego Śląska. Kreatywność i Innowacje. 20-21 kwietnia 2009

 15. NASZE DZIAŁANIA W PRAKTYCE Obchody Dnia Europy Konferencja „Dokąd zmierza UE” oraz EUROSTATEK 7 maja 2009

 16. INTERESUJESZ SIĘ UNIA EUROPEJSKĄ ? CHCESZ WIEDZIEĆ JAK POZYSKIWAĆ UNIJNE FUNDUSZE ? CHCESZ POZNAĆ LUDZI Z PASJĄ ? JEŚLI TAK TO Dołącz do nas !!!

 17. KONTAKT Z NAMI Adres mailowy: projekteuropa@googlegroups.com Adres pocztowy:KNS Europeistyki "Projekt Europa" Instytut Politologii ul. Koszarowa 3 51-149 Wrocław Sekretariat Instytutu Politologii:tel. 071 375-50-59tel./fax 071 326-10-05 www.projekt-europa.politologia.wroc.pl

More Related